Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Usługi
PDF Cennik

Archiwum UMK wykonuje odpłatnie kserokopie, skany, wydruki i fotokopie na użytek prywatny i komercyjny po uprzednim złożeniu zamówienia na usługi reprograficzne (PDF formularz).

Możliwe jest także, po złożeniu pisemnej prośby, odpłatne wykonanie kwerend tematycznych, naukowych, komercyjnych.

Reprodukcja może zostać wykonana tylko po uzyskaniu zgody Kierownika Archiwum UMK i obejmuje nie więcej niż 75 % danej jednostki archiwalnej.

Reprodukcja nie dotyczy prac dyplomowych. Mogą ją wykonywać jedynie autorzy prac.

Pracownicy Archiwum UMK na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie odpłatnie przeprowadzają kwerendy. Podstawą ich wykonania jest złożenie pisemnej prośby.


Opłaty za wykonane usługi można uiszczać na miejscu lub na konto bankowe UMK - Bank Millenium S.A. w Warszawie 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00