Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Pracownicy Nauki

Baza pracowników naukowo-dydaktycznych UMK powstała ok. 1992 roku, na kanwie bazy pracowników UMK przygotowanej przez mgr Halinę Małłek z Katedry Metod Komputerowych, w związku z przygotowaniem kolejnego tomu wydawnictwa Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994: materiały do biografii. Uzupełniona została o informacje z ankiet wysłanych do pracowników UMK, które wprowadzono do formularza komputerowej bazy ISIS. Zawiera dane biograficzne pracowników naukowych związanych z naszą almae matris w latach 1945-2004. Materiały w niej zgromadzone były podstawą wydania dwóch publikacji pt. „Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, które ukazały się z okazji jubileuszy 50- i 60-lecia UMK w 1995 i 2005 roku. W początkach 2013 roku baza została przekonwertowana z formatu ISIS do standardu bazodanowego Postgresql. W końcu 2015 roku rozpoczęto uzupełnianie bazy o nazwiska osób, które podjęły pracę na UMK po roku 2004. W chwili obecnej liczy 3807 rekordów (stan na 30 czerwca 2018 r.).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00