Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Pracownicy Nauki

Baza pracowników naukowo-dydaktycznych UMK powstała ok. 1992 roku, na kanwie bazy pracowników UMK przygotowanej przez mgr Halinę Małłek z Katedry Metod Komputerowych, w związku z przygotowaniem kolejnego tomu wydawnictwa Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994: materiały do biografii. Uzupełniona została o informacje z ankiet wysłanych do pracowników UMK, które wprowadzono do formularza komputerowej bazy ISIS. Zawiera dane biograficzne pracowników naukowych związanych z naszą almae matris w latach 1945-2004. Materiały w niej zgromadzone były podstawą wydania dwóch publikacji pt. „Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, które ukazały się z okazji jubileuszy 50- i 60-lecia UMK w 1995 i 2005 roku. W początkach 2013 roku baza została przekonwertowana z formatu ISIS do standardu bazodanowego Postgresql. W końcu 2015 roku rozpoczęto uzupełnianie bazy o nazwiska osób, które podjęły pracę na UMK po roku 2004. Obecnie liczy 3810 rekordów (stan na 31 lipca 2019).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00