Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Nagrania/Filmy

Projekt bazy nagrań początkowo był realizowany wspólnie ze studentami Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Obejmuje ona zbiór nagrań audio dotyczących dziejów toruńskiej almae matris z lat 1965-2018. Jest w trakcie porządkowania. W przyszłości, po opracowaniu, zostanie udostępniona w internecie.

W przygotowaniu znajduje się także baza filmów obejmująca zbiór nagrań dotyczących dziejów UMK, jego pracowników i studentów z lat 1960-2018.

Całość materiałów filmowych pogrupowano według zamieszczonego poniżej schematu rzeczowego:

 1. Inauguracje roku akademickiego
 2. Święta Uczelni/Uniwersytetu
 3. Wybory
 4. Uroczystości ogólnouniwersyteckie
 5. Wydziały/komórki/budynki uniwersytetu
 6. Wykłady/konferencje/wystawy
 7. Doktoraty honoris causa/odnowienia doktoratów
 8. Uroczystości pogrzebowe
 9. Wywiady/wspomnienia
 10. Osobistości uniwersytetu
 11. Promocja uniwersytetu
 12. Życie studenckie
 13. Absolwenci
 14. Programy informacyjne
 15. Inne

Baza jest w trakcie opracowania. Obecnie liczy 178 rekordów (stan na 31 lipca 2019).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00