Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 2016-

05 I 2016
70. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;
12 I 2016
UMK trzecią polską uczelnią w rankingu TOP 1200 Universities wg kryterium Google Scholar Citations;
14 I 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK, w ramach ogólnopolskiego dnia judaizmu, otwarto wystawę „Życia Sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XIX i XX wieku”;
14 I 2016
mgr Ewa Jankowska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) przewodniczącą Samorządu Doktorantów UMK;
14 I 2016
mgr inż. Łukasz J. Niewiara (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) przewodniczącym Uczelnianej Rady Doktorantów UMK;
22 I 2016
spotkanie rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie podziału UMK i utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy z CM UMK;
02 II 2016
UMK zajął 580. miejsce w prestiżowym zestawieniu „Ranking Web of Universities”;
04-05 II 2016
obchody 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
05 II 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn nagrodzony Złotą Karetą „Nowości” w kategorii nauka i edukacja;
08 II 2016
UMK otrzymał certyfikat „Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie” przyznany przez Fundację Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS);
11-12 II 2016
na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień Darwina;
12 II 2016
dr Kazimierz Borkowski (Centrum Astronomii UMK) członkiem zespołu 15 polskich naukowców mających wkład w doprowadzenie do pierwszej bezpośredniej obserwacji fali grawitacyjnej;
16 II 2016
prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie PR Andrzeju Dudzie;
19 II 2016
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Paul Alfred Gurbel (kardiolog, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Anna Balcar-Boroń (pediatra, CM UMK);
19 II 2016
tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Wydział Lekarski CM), Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Tyburski (Wydział Humanistyczny);
19 II 2016
15. rocznica działalności Programu „Absolwent” UMK;
19 II 2016
uruchomiono interaktywny serwis „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni miasta 1945-2015” (www.obiekty.umk.pl);
19 II 2016
z okazji Święta Uniwersytetu w klubie „Od Nowa” odbył się dancing filmowy;
26 II 2016
zmarł dr Karl Dedecius, tłumacz i propagator kultury polskiej w Niemczech, doktor honoris causa UMK;
26 II 2016
dr Agnieszka Mierek-Adamska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała indywidualny grant badawczo-rozwojowy Marii Skłodowskiej-Curie;
II 2016
dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymała prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship;
II 2016
dr Joanna Wyszkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała stypendium przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);
II 2016
zespół pracowników Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK pod kierunkiem prof. Jana Kopcewicza otrzymał grant z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
01 III 2016
powołano Komisję Doradczą Rektora UMK jako stały organ opiniotwórczy;
03 III 2016
jubileusz 70-lecia fizyki na UMK;
03-16 III 2016
na UMK odbyły się Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy;
07-08 III 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;
09 III 2016
profesorowie: Danuta Dziawgo i Leszek Dziawgo oraz dr Michał Polasik (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) uhonorowani medalami 25-lecia Związku Banków Polskich;
10 III 2016
prof. Andrzej Tretyn ponownie wybrany rektorem UMK na kadencję 2016-2020;
11 III 2016
Zofia Kaczmarek, uczennica Zespołu Szkół UMK - Gimnazjum i Liceum Akademickie, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej;
15 III 2016
UMK sklasyfikowane na 8. miejscu w Polsce i 799. na świecie w rankingu University Ranking by Academic Performance za rok 2015/2016;
15 III 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wyróżnieni w konkursie „Najlepsi z najlepszych” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18 III 2016
dr Gracjan Maciejewski (Centrum Astronomii UMK) z międzynarodowym zespołem badawczym zaobserwował zjawisko świadczące o tym, że jedna z pozasłonecznych planet spada na swoją macierzystą gwiazdę;
19 III 2016
60. rocznica śmierci prof. Ludwika Kolankowskiego, pierwszego rektora UMK;
19 III 2016
X Towarzyski Turniej Brydżowy Par organizowany przez Program Absolwent UMK;
21 III 2016
kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
22 III 2016
Senatu UMK przyjął uchwałę o powołaniu Katedry Psychologii na Wydziale Humanistycznym;
23 III 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Chemii UMK;
30-31 III 2016
I Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki pt. „Między kryzysem a rozwojem” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;
31 III 2016
„drzwi otwarte” pt. „Sprawdź nas!” w Collegium Medicum UMK;
01 IV 2016
w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” otwarto wystawę „Raport 2015” prezentującą dokonania artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK;
01 IV 2016
na Wydziale Prawa i Administracji powstało Centrum Studiów Ubezpieczeniowych;
01-02 IV 2016
„dni otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
05 IV 2016
seminarium „Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu" odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
05-06 IV 2016
w Auli UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;
05-06 IV 2016
na UMK odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych MNiSzW;
06 IV 2016
z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Jerzego Tomali odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
07-09 IV 2016
studenci matematyki nagrodzeni medalem i wyróżnieniem podczas 26. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” w Ostrawie (Czechy);
09 IV 2016
„dni otwarte” w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie;
18 IV 2016
dr hab. Violetta Wróblewska (Wydział Filologiczny UMK) członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
18 IV 2016
wizyta na UMK zastępcy ambasadora USA John’a C. Law;
19 IV 2016
jubileusz X-lecia „Galerii Forum” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
20 IV 2016
„Dzień Otwarty Psychologii” w Collegium Humanisticum UMK;
20 IV 2016
wizyta na UMK delegacji z Chin;
20 IV 2016
XX jubileuszowy wykład im. prof. Antoniego Basińskiego pt. „Fotochemia koordynacyjna w nowych strategiach medycznych i środowiskowych” wygłosiła prof. Grażyna Stochel (UJ);
21 IV 2016
na Wydziale Teologicznym UMK otwarto Akademicką Przestrzeń Sztuki „U Teologów”;
21 IV 2016
„dzień otwarty” Startup Campus UMK;
21 IV 2016
konferencja „Ludwik Kolankowski: historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk” odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
22 IV 2016
prof. Jacek Kubica (CM UMK) pełnomocnikiem Rektora UMK ds. badań naukowych;
22 IV 2016
dr Tomasz Wolniewicz uczelnianym koordynatorem ds. informatyzacji UMK;
22-26 IV 2016
16. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
25-29 IV 2016
dr Richard Alexander (Uniwersytet Londyński) przebywał jako visiting profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 IV 2016
prof. Stanisław Dembiński, Rektor UMK w latach 1981-1982, w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMK otrzymał zaszczytne wyróżnienie Convallaria Copernicana;
26 IV 2016
międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył dwudziestą planetę czerwonego olbrzyma oznaczonego jako TYC 3667-1280-1;
28 IV 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład otwarty prof. François’a Rosset’a pt. „Kto jest autorem „Rękopisu znalezionego w Saragossie”? Rozważania filologiczne i literaturoznawcze”;
IV 2016
dr Czesław Adamiak (Wydział Nauk o Ziemi) wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej;
11 V 2016
otwarcie audytorium im. prof. Kazimierza Czyżniewskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
10-11 V 2016
jubileusz 40-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
12 V 2016
apel Rady miasta Torunia w sprawie zachowania autonomii i integralności UMK w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
12 V 2016
prof. Ryszard Sudziński, historyk, wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”;
12 V 2016
prezentacje projektów studenckich realizowanych w ramach zajęć z przedmiotu „Programowanie Zespołowe” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
13-14 V 2016
jubileusz 35-lecia NZS UMK;
16 V 2016
zmarł prof. Gerhard Oexle, historyk niemiecki i doktor honoris causa UMK;
16 V 2016
odbyły się Dni Wydziału Nauk Historycznych UMK;
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Kobe (Japonia);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nanjing University of Information Science and Technology (Chińska Republika Ludowa);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Hassana II w Casablance (Maroko);
19-21 V 2016
odbyły się Juwenalia pod hasłem „Juranalia 2016”;
22-27 V 2016
Chór Akademicki UMK uczestniczył w Festiwalu Kultury Angers Fete l’Europe w Anger;
24 V 2016
kierunek automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
31 V 2016
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Rajmunda Galona;
31 V 2016
I Wykład im. prof. Rajmunda Galona pt. „Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galona” wygłosił prof. Andrzej Kostrzewski (UAM);
V 2016
dr hab. Wojciech Kujawski członkiem Zespołu Ekspertów Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019;
01 VI 2016
Ada Kamela, studentka ekonomii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;
1 VI 2016
X Jubileuszowa Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu” odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
02-03 VI 2016
odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji „NanoBioMateriały - teoria i praktyka” zorganizowanej przez Wydział Chemii UMK;
02-04 VI 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych (KRASP) na kadencję 2016-2020;
03 VI 2016
jubileusz 90-lecia urodzin znakomitego konserwatora zabytków prof. Wiesława Domasłowskiego (Wydział Sztuk Pięknych UMK);
03 VI 2016
„drzwi otwarte” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
06 VI 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK otwarto wystawę „Projekt 966. Wystawa malarstwa i rzeźby polskiej”;
11 VI 2016
30. rocznica działalności Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów (PSPiZK) przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
13-15 VI 2016
wizyta delegacji UMK w Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie;
14 VI 2016
prof. Beata Przyborowska (prorektor UMK) wyróżniona tytułem „Mistrzyni Pedagogii” przyznanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
15 VI 2016
z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. Antoniego Grodzickiego na Wydziale Chemii UMK odbyła się sesja naukowa;
16 VI 2016
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK) członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na kadencję 2016-2018;
16 VI 2016
dr hab. Arkadiusz Karwacki (Instytut Socjologii UMK) wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020;
17-18 VI 2016
z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45. pracy naukowej prof. Wojciecha Kosiedowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”;
19-24 VI 2016
na UMK odbyła się „23rd International Conference on Spectral Line Shapes”, zorganizowana przez Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
19-24 VI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się „37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency” kolokowana z „16th International Conference on Application of Concurrency to System Design”;
21-24 VI 2016
X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
24 VI 2016
prof. Arkadiusz Jawień (CM UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020;
28 VI 2016
prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych) przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020;
VI 2016
prof. Maciej Wojtkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU);
VI 2016
prof. Edward Szłyk (Wydział Chemii) członkiem Komitetu Chemii PAN na kadencję 2016-2020;
VI 2016
UMK na 99. pozycji w międzynarodowym rankingu QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej;
01-22 VII 2016
na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;
03-06 VII 2016
18. Międzynarodowe Sympozjum Technik Ekstrakcyjnych (ExTech'2016) i 22. Międzynarodowe Sympozjum Technik Rozdzielania (ISSS'2016) odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
06 VII 2016
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) laureatką konkursu na najlepsze prace naukowe z dziedziny rachunkowości;
12-15 VII 2016
V Szkoła Letnia zorganizowana w ramach projektu Copernicus Graduate School odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
13 VII 2016
dr Piotr Kokocki (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatem V edycji konkursu Iuventus Plus;
VII 2016
UMK zajął 888. miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2016;
11 VIII 2016
dr Karolina Słowik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatką konkursu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
22-26 VIII 2016
Toruńska Letnia Szkoła Matematyczna odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
23-28 VIII 2016
UMK partnerem naukowym 8. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu;
VIII 2016
wysoka pozycja w Rankingu Web of Repositories dwóch repozytoriów koordynowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK: Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC, http://kpbc.umk.pl/dlibra) i Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (RUMAK, https://repozytorium.umk.pl/);
VIII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną;
VIII 2016
prof. Ekkehard Nuissl von Rein (Wydział Nauk Pedagogicznych) uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry);
01-12 IX 2016
z udziałem dziesięciorga studentów z Beijing Union University (Chiny) odbył się Tourist Summer Camp na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
10 IX 2016
prof. Józef Flik wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Hereditas Saeculorum”;
12 IX 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
14 IX 2016
mgr Anna Ilnicka (Wydział Chemii) laureatką nagrody im. prof. dr hab. Henryka Struszczyka przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chitynowe;
14-16 IX 2016
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja astronomiczna „Interstellar shocks: models, observations & experiments - SHOCKS 2016”;
16 IX 2016
prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych) wybrany prezydentem Międzynarodowej Komisji Historii Miast (International Commission for the History of Towns) na kadencję 2016-2021;
22 IX 2016
UMK po raz pierwszy znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2016-2017;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Ernst F. Koerner, językoznawca;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017 po raz 15. wręczono Nagrodę Archiwum Emigracji za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej fundowaną przez Senat RP;
29 IX 2016
z udziałem władz UMK odbyło się uroczyste otwarcie, położonego przy ul. J. Słowackiego 5/7, Klubu Studenckiego „Kotłownia 2.0” (działalność rozpoczął 1 X);
29 IX 2016
w obecności ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rektorzy trzech uczelni publicznych z województwa Kujawsko-pomorskiego (UMK, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego) podpisali list intencyjny o współpracy;
30 IX 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK laureatami głównej nagrody Rady Programowej Forum Teleinformatyki za prezentację "SimCor – interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy";
30 IX 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
IX 2016
UMK jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów po raz czwarty raz znalazł się w prestiżowym QS World University Rankings;
01 X 2016
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się mecz jubileuszowy z okazji 70. rocznicy powstania Akademickiego Związku Sportowego (AZS) UMK;
01 X 2016
Katedra Psychologii kierowana przez prof. Marię Lewicką wznowiła działalność na Wydziale Humanistycznym UMK;
01 X 2016
pedagogika medialna nowym kierunkiem uruchomionym w ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
01 X 2016
Patryk Przybyłowski, student filologii angielskiej, nowym redaktorem naczelnym Radia Sfera UMK;
03 X 2016
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK uzyskał zgodę ministra środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej;
07 X 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK odbył się wernisaż wystawy „Pietrkiewicz i Peterkiewicz”;
07-08 X 2016
jubileusz Archeologii na UMK: 80 lat od publikacji programu badań naukowych w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej, 70 lat Zakładu Prehistorii i 40 lat Instytutu Archeologii i Etnografii UMK;
08 X 2016
inauguracja VII edycji Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK;
12 X 2016
spotkanie prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty z zagranicznymi studentami programu Erasmus;
13 X 2016
w klubie „Od Nowa” pod hasłem „Twój pierwszy raz” odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego roku;
12-13 X 2016
odbył się „DroneTech 1st World Meeting” zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii UMK;
15 X 2016
na UMK odbyło się V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
19-21 X 2016
na UMK odbyły się interdyscyplinarne warsztaty naukowe „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK i Katedrę Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu w Innsbrucku;
20-21 X 2016
na UMK odbyło się II międzynarodowe sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”;
20-21 X 2016
na UMK odbyła się V jubileuszowa konferencja „Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii”;
24-28 X 2016
na UMK odbył się Tydzień Otwartej Nauki;
27-28 X 2016
Polska Nagroda Innowacyjności 2016 dla Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
28 X 2016
jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Toruniu działającego przy UMK;
03 XI 2016
spotkanie rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z pracownikami i studentami UMK;
05 XI 2016
20-ta rocznica działalności Radio Sfera UMK;
15 XI 2016
na Wydziale Teologicznym UMK odbył się wykład prof. Martina Tamcke (Uniwersytet w Getyndze) pt. "Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność";
15 XI 2016
jubileusz 85-lecia urodzin prof. Stanisława Salmonowicza na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
16 XI 2016
z okazji Światowego Dnia Tolerancji w Liceum Akademickim odbyła się debata oxfordzka i dyskusja panelowa na temat losu uchodźców w Polsce oraz tolerancji Polaków;
17 XI 2016
konferencja prasowa prorektora Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty poświęcona integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką UMK i lokalną;
17 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład prof. Daniela Dora pt. "From Experience to Imagination: Language and its evolution as a communication technology";
19 XI 2016
odbyły XXII Toruńskie Spotkania Colloquia Torunensia pt. „Przestrzeń sumienia w życiu publicznym”;
19 XI 2016
z okazji 70-lecia Katedry Filologii Anglistyki UMK odbyła się jubileuszowa sesja naukowa;
21 XI 2016
prof. Władysława Szulkiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem, jako reprezentant nauk społecznych, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
21 XI 2016
w 35. rocznicę strajków otwarto wystawę „Strajk UMK 1981”;
24 XI 2016
jubileusz 70. istnienia Studenckiego Koła Naukowego Chemików (SKNCh);
24 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyło się X Kolokwium Stochastyczne;
24-25 XI 2016
na UMK odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce”?;
25 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się jubileusz 80-lecia prof. Jerzego Speiny połączony z sesją dedykowaną jubilatowi pt. „Od antyku do współczesności”;
25 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbył się wykład dr. hab. Zbigniewa S. Szewczaka ,,25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu'';
25-26 XI 2016
na Wydziale Fizyki, Informatyki Stosowanej i Astronomii UMK w ramach Forum Dziekanów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki odbyła się konferencja pt. „70 lat fizyki w Toruniu – fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy”;
03 XII 2016
w klubie „Od Nowa” odbył się tradycyjny bal Wydziału Nauk o Ziemi UMK pt. „Dancing dookoła świata”;
03-04 XII 2016
dr Adam Kola (Wydział Filologiczny UMK) laureatem konkursu „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”;
05 XII 2016
dr Marcin Kilanowski (Wydział Prawa i Administracji UMK ) członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim;
06 XII 2016
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk;
06 XII 2016
mgr Adam Wróblewski został nowym prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK;
08 XII 2016
dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) laureatem nagrody naukowej im. Jana Łukasiewicza za książkę „Normalne logiki pozycyjne" (napisanej wspólnie ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, KUL);
09 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”;
09 XII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
10 XII 2016
XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Zawsze Razem” odbył się w Auli UMK;
16 XII 2016
w związku z jubileuszem 70-lecia działalności AZS UMK w Toruniu, po przebudowie, uroczyście otwarto przystań portów wodnych i przystań treningową AZS UMK;
16 XII 2016
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim pięć publicznych uczelni naszego regionu podpisało list intencyjny w sprawie współpracy;
16 XII 2016
dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkurskie zorganizowanym przez Urząd Patentowy na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej;
16-17 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”;
17 XII 2016
15. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbył się w klubie „Od Nowie”;
XII 2016
dr. hab. Nikodem Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) zwycięzcą 17. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS;
XII 2016
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);
XII 2016
dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
XII 2016
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);
XII 2016
dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
01 I 2017
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) zostało pierwszą, podstawową jednostką organizacyjną UMK nie będącą wydziałem. Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum został dyrektor dr hab. Jerzy Łukaszewicz;
03 I 2017
100. rocznica urodzin prof. Jana Łopuskiego, emerytowanego pracownika i byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (1981-1982);
11 I 2017
prof. Artur P. Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na kadencję 2017-2020;
11 I 2017
ks. dr hab. Piotr Roszak (Wydział Teologiczny UMK) członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej Tomasza z Akwinu;
12 I 2017
wizyta przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Centralnym Laboratorium Wydziału Chemii UMK – Pracowni Analiz Instrumentalnych;
19 I 2017
dr hab. Małgorzata Kowalska (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę działającego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego;
20 I 2017
w Centrum Sztuki Współczesnej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Orient Express” zorganizowane przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;
20 I 2017
w prestiżowym czasopiśmie „Optica” ukazał się artykuł fizyków z UMK: mgr Karoliny Sędziak oraz doktorów: Mikołaja Lasoty i Piotra Kolenderskiego pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement (2017 vol. 4 nr 1 p. 84-89);
24 I 2017
wykład dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Żołnierze wyklęci powracają: poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
25 I 2017
wizyta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Sébastien’a Reymond’a, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej w ambasadzie Francji w Polsce;
26 I 2017
z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Jana Łopuskiego odbyła się okolicznościowa konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 I 2017
prof. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej UMK) przewodniczącą amerykańskiego Towarzystwa „Henry James Society”;
26 I 2017
kierunek teologia (Wydział Teologiczny UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
27 I 2017
w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy pod kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Słupskiego odbyło się pierwsze w regionie przeszczepienie wątroby;
27 I 2017
w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Moniuszki 16/18 otwarto pierwszą studencką jadłodzielnię;
28 I 2017
AZS UMK nagrodzony tytułem Super Anioła 2016 Roku przyznanym za organizację festiwalu siatkówki plażowej „Plaża Gotyku”;
29 I 2017
drużyna „Koreczków Śledziowych” zwycięzcą Studenckiej Ligi Piątek Piłkarskich UMK;
I 2017
UMK skwalifikowany jako drugi uniwersytet w Polsce w międzynarodowym zestawieniu Transparent Ranking uwzględniającym liczbę cytowań w Google Scholar;
I 2017
prof. Piotr Targowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej „Dziedzictwo kultury i zmiana globalna – nowe wyzwanie dla Europy (Joint Programming Initiative „Cultural Heritage – a challenge for Europe”– JPI CH) na kadencję 2017-2018;
01 II 2017
dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii UMK) polskim koordynatorem projektu „Innowacyjne membrany polimerowe zawierające polimeryzowalne ciecze jonowe” realizowanego w ramach Programu POLONIUM z Uniwersytetem w Rouen (Francja);
02 II 2017
dr Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem ministerialnego zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych;
07 II 2017
UMK awansował na 682. miejsce w zestawieniu Ranking Web of Universities (22. lokata w Europie Środkowo-Wschodniej i siódma w Polsce);
08 II 2017
zmarł prof. Andrzej Tomczak;
08 II 2017
mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka z Centrum Studiów Wyborczych UMK, rzecznikiem Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
11 II 2017
dr Józefina Turło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą za popularyzację fizyki i Medalem Krzysztofa Ernsta PTF za rok 2016;
15 II 2017
umowa o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia pomiędzy UMK a Grupą Boryszew;
19 II 2017
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuły Honorowych Profesorów UMK otrzymali: Jan Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) i Andrzej Jamiołkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK);
21 II 2017
wizyta na Wydziale Prawa i Administracji UMK Dian Braun, wicekonsul ambasady USA w Warszawie;
21 II 2017
prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi UMK) przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
22 II 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) członkiem Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2017-2020;
22 II 2017
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otwarto wystawę pt. „X rocznica zakończenia rozbudowy gmachu Wydziału”;
23 II 2017
XXX jubileuszowy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego pt. „Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat” wygłosił prof. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN);
25 II 2017
w Kampusie UMK na Bielanach odbyły się XL Kopernikańskie Marsze na Orientację;
27 II 2017
dr hab. Katarzyna Słabkowska (Wydział Chemii UMK) kierownikiem serii międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020-Euratom;
27 II-03 III 2017
Biuro Karier UMK zorganizowało cykl spotkań pn. „Wiosenne Spotkania z Pracodawcami – rozwijaj się na wiosnę”;
01 III 2017
prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT);
01 III 2017
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK zamknięto Muzeum Przyrodnicze (działało od listopada 1973);
02 III 2017
w Auli UMK odbyły się doroczne „Dni Kariery®”, czyli studenckie targi pracy, praktyk i staży;
03 III 2017
wernisaż wystawy „Fale” pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej (Wydział Sztuk Pięknych UMK) w Galerii Sztuki Wozownia;
06 III 2017
w Auli UMK odbył się wykład prof. Leszka Balcerowicza „Dobre i złe transformacje;
07 III 2017
wizyta na UMK ambasadora Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi, który wygłosił wykład dla studentów japonistyki;
09 III 2017
prof. Jan Łopuski uhonorowany medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
10 III 2017
UMK laureatem konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Perspektywy” na kreatywną rekrutację szkół wyższych „Genius Universitatis”;
10 III 2017
przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK powstało Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji; jego przewodniczącą została Julia Hladyi, kuratorem dr Natalia Pamuła-Cieślak;
11 III 2017
„Dzień Gier Planszowych GRAWITACJA” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
12 III 2017
dr Cecylia Iwaniszewska uhonorowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznanym z okazji 60-lecia istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu;
13 III 2017
wizyta na UMK wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który wraz z rektorem UMK spotkał się z przedstawicielami spółek spin off UMK;
13-14 III 2017
w trakcie kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toruń prof. Jacek Kubica, prorektor UMK ds. badań naukowych, wyróżniony tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;
13-18 III 2017
w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbył się Tydzień Mózgu zorganizowany przez Wydział Humanistyczny UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Centrum Nowoczesności;
15 III 2017
dr Piotr Stankiewicz (Wydział Humanistyczny UMK) dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych funkcjonującego pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej;
17-19 III 2017
na UMK odbyła się konferencja Forum Uniwersytetów Polskich i posiedzenie Rady Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;
18-25 III 2017
25. jubileuszowe Alternatywne Spotkania Teatralne „KLAMRA” w klubie „Od Nowa”;
20-21 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
21-22 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
22 III 2017
wizyta na UMK Lika Liu, dyrektor Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie;
23-24 IV 2017
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce”;
24 III 2017
wizyta na UMK: prof. Noriko Matsuda, dyrektora oddziału Akademickiego Centrum Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Shizuoka, oraz absolwenta tej uczelni Ryotaro Sakamoto, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego;
24 III 2017
w Akademickiej Przestrzeni Sztuki 2017 – U Teologów otwarto wystawę „Kopie” prezentującą kopie malarskie studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Wydział Sztuk Pięknych UMK);
24 III 2017
na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień „Odysei”;
28 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Chemii UMK;
28 III 2017
„Piknik archeologiczny” w Instytucie Archeologii UMK;
29 III-01 IV 2017
student Janusz Schmude (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) nagrodzony złotym medalem międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy);
30 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pod hasłem „Dziewczyny do ścisłych”;
31 III-01 IV 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”;
III 2017
UMK awansował na szóste miejsce w prestiżowym rankingu Nature Index 2017 (dane za okres 1 stycznia-31 grudnia 2016); uczelnia zajęła 304. lokatę wśród szkół wyższych w Europie ujętych w rankingu;
01 IV 2017
prezydencko-rektorski obiad przygotowany przez wiceprezydenta Torunia Andrzeja Rakowicza i JM Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna w trakcie Festiwalu Smaków;
01-02 IV 2017
na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi UMK odbyły się Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych i III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych;
02-04 IV 2017
w Łysomicach k. Torunia odbyła się 5. konferencja naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” zorganizowana przez Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki (Wydział Chemii UMK);
04 IV 2017
„drzwi otwarte” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
05-06 IV 2017
X Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;
06-07 IV 2017
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”;
08 IV 2017
„drzwi otwarte” w Liceum Akademickim UMK;
11 IV 2017
„drzwi otwarte” w Katedrze Psychologii UMK;
11 IV 2017
JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu;
12 IV 2017
wykład prof. Wiesława Makarewicza (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) pt. „Wydział Lekarski USB w Wilnie i jego znaczenie dla powstania Akademii Lekarskiej w Gdańsku” w Klubie Profesorów UMK;
19 IV 2017
prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) uhonorowana złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
19 IV 2017
rektor UMK prof. Andrzej Tretyn uczestniczył w otwarciu fabryki Grupy Boryszew w Prenzlau (Niemcy);
19-21 IV 2017
„dni filozofii” w Instytucie Filozofii UMK;
20 IV 2017
uroczyste otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką (P-ChCBT) na Wydziale Nauk o Ziemi UMK, jego kierownikiem został prof. Wojciech Wysota;
20 IV 2017
„dzień otwarty” w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK;
21 IV 2017
dr hab. Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);
21-25 IV 2017
17. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
24 IV 2017
dr Sebastian Mikołajczak (Zakład Rzeźby UMK) autorem numizmatu o nominale 10 zł prezentującego postać Mikołaja Kopernika wybitego w srebrze przez Narodowy Bank Polski;
25 IV 2017
uchwała Senatu UMK o powołaniu nowego kierunku studiów – Sport i Wellness na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi i Nauk Pedagogicznych UMK;
26-27 IV 2017
w Auli UMK odbyła się Wampiriada 2017;
27 IV 2017
wykład prof. Jacques'a Bazena (Saxion University of Applied Sciences, Holandia) pt. „Regional economic development in Europe. A fundamental difference between West and East?” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
27 IV 2017
Rozgłośnia Radio Sfera UMK uhonorowana medalem przyznanym z okazji 25-lecia fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
27-28 IV 2017
w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą” zorganizowana przez Katedrę Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej UMK;
02-05 V 2017
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się konferencja 2nd BE-OPTICAL School pn. „High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis”;
04 V 2017
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Beijing International Studies University (BISU, Chiny) podpisana w Pekinie;
08-09 V 2017
obchody 70-lecia Katedry Meteorologii i Klimatologii (Wydział Nauk o Ziemi UMK) połączone z XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej;
09-10 V 2017
spotkanie na UMK dyrektorów obserwatoriów radioastronomicznych zrzeszonych w Konsorcjum European VLBI Network;
10 V 2017
Mateusz Schalau (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) nowym przewodniczącym NZS na kadencję 2017/2018;
11-12 V 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja „Polskie wampiry – fakty i mity” przygotowana przez Katedrę Kryminalistyki i Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki;
12 V 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyła się ogólnopolska konferencja i warsztat „Miasto kreatywne”;
16-17 V 2017
majówka Wydziału Nauk Historycznych UMK;
17 V 2017
w Instytucie Socjologii UMK odbyło się Otwarte Seminarium Badawcze – VIII Dzień Badacza;
17 V 2017
UMK skwalifikowany na 703. miejscu CWTS Leiden Ranking badającym siłę uczelni w oparciu o publikacje naukowe i ich wpływ na rozwój światowych badań;
17 V 2017
profesorowie: Jadwiga Łukaszewicz i Bogumiła Rouba oraz dr hab. Piotr Niemcewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) członkami Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków;
17-19 V 2017
na UMK odbył się XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza i wręczeniem Jubilatowi medalu „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
18 V 2017
wykład prof. Jarosława Grytczuka (UJ) pt. „Kombinatoryczne twierdzenie o zerach i jego zastosowania w kolorowaniu grafów” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
18-20 V 2017
odbyły się Cyrkowe Juwenalia UMK;
18-23 V 2017
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbyły się VI Interdyscyplinarne Spotkania „Giartino – Ogród Sztuki/Rzeka”;
19 V 2017
„Fascynujący Dzień Roślin” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
22 V 2017
wizyta na UMK Grzegorza Piątkowskiego, rzecznika Praw Absolwenta;
22 V 2017
wykład prof. Viacheslava A. Shupera (Rosyjska Akademia Nauk i Uniwersytet Państwowy w Moskwie) pt. „Prospects for the evolution of the territorial organization of Russsia” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
24 V 2017
jubileusz 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK;
24 V 2017
wykład prof. Christiana Giordano (Uniwersytet we Fryburgu) pt. „Rethinking the Notion of Culture: The Role of Prefixes” na Wydziale Humanistycznym UMK;
25 V 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
25 V 2017
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się sesja upamiętniająca prof. Aleksandra Nagajewa;
26 V 2017
Dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;
27 V 2017
I Otwarte Mistrzostwa UMK w Badmintonie w Uniwersyteckim Centrum Sportowym;
29 V-1 VI 2017
wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK pracowników Wydziału Zdrowego Stylu Życia z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku (Białoruś);
29 V-02 VI 2017
mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz i dr Tomasz Wolniewicz (Uczelniane Centrum Informatycznego UMK) uhonorowani prestiżową nagrodą GÉANT Community Award wręczoną podczas konferencji w Linz (Austria);
31 V 2017
wizyta na UMK Noriyuki Inoue, prorektora Uniwersytetu w Kobe i dyrektora Instytutu Promocji Programów Wymiany Międzynarodowej, w sprawie wymiany studentów;
31 V 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK otwarto Centrum Badań Polarnych, którego kierownikiem został dr hab. Ireneusz Sobota;
V-VI 2017
nowe, ujednolicone strony Wydziałów UMK: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Teologicznego; autorem projektu graficznego stron jest dr hab. Nikodem Pręgowski;
V 2017
UMK skwalifikowany w czwartej setce (pozycje 301-400) Global Ranking of Academic Subjects 2017 (tzw. rankingu szankhajskim) w zakresie nauk przyrodniczych – w obszarze badań matematyka;
02 VI 2017
uchwała Senatu UMK o powołaniu na UMK Centrum Weterynarii (od 1 IX);
02 VI 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja pt. „Nowe regulacje w zakresie danych osobowych”;
02 VI 2017
umowa o współpracy na rzecz promocji kolarstwa szosowego pomiędzy UMK a Copernicus – Akademia Kolarska Michała Kwiatkowskiego;
02 VI 2017
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Studentów Stosunków Międzynarodowych (OZIS) zorganizowany przez Koło Naukowe Spraw Zagranicznych;
03 VI 2017
na UMK odbyło się V Międzynarodowe Seminarium Neurorozwojowe zorganizowane przez Laboratorium Neurokognitywne ICNT UMK;
03 VI 2017
na UMK obradowała Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
04 VI 2017
jubileusz 80-lecia urodzin prof. Janusza Małłka, w trakcie którego Jubilata uhonorowano medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
04-06 VI 2017
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective – recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship” odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
06 VI 2017
w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „Władysław Raczkiewicz 1885-1947: biografia polityczna”;
07 VI 2017
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Auli UMK;
08 VI 2017
zespół kierowany przez prof. Zenona Wiśniewskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) laureatem statuetki Orła, nagrody specjalnej tygodnika „Wprost” przyznanej za projekt „Impuls 50+ strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla publicznych służb zatrudnienia”;
08 VI 2017
na Wydziale Chemii UMK odbyło się otwarte spotkanie informacyjne z kadrą zarządzającą Grupy Boryszew;
08 VI 2017
„dni otwarte” kierunku Kognitywistyka na Wydziale Humanistycznym UMK;
09 VI 2017
z okazji 500. rocznicy reformacji otwarto wystawę „Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta” przygotowaną przez AP w Toruniu, Bibliotekę UMK, Książnicę Kopernikańską, Muzeum Okręgowe i Parafię Ewangelicko-Augsburską;
13 VI 2017
piknik integracyjny na Wydziale Chemii UMK;
13 VI 2017
prof. Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowany „Medalem za zasługi dla pedagogiki współczesnej” przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;
14 VI 2017
w Galerii Dworzec Zachodni w klubie „Od Nowa” odbył się wernisaż wystawy końcoworocznej „Wizytówka”, na której eksponowano prace studentów grafiki, rzeźby, sztuki mediów i edukacji wizualnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
14 VI 2017
wizyta na Wydziale Nauk Historycznych UMK przedstawicieli Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki;
18-22 VI 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) uhonorowany medalem Uniwersytetu Pardubice (Commemorative Medal of the University of Pardubice) wręczonym podczas konferencji „The International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations”;
19 VI 2017
prof. Andrzej Kola (Wydział Nauk Historycznych UMK) wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działalności naukowej w zakresie archeologii;
19-22 VI 2017
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017” przygotowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
19-24 VI 2017
37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency 16th International Conference on Application of Concurrency to System Design odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
21 VI 2017
spotkanie władz Beijing Institute of Technology (Chiny) i UMK dotyczące współpracy w sferze badań i kształcenia;
21 VI 2017
wizyta w Instytucie Fizyki UMK władz Beijing Institute of Technology (Chiny);
21 VI 2017
doktorzy: Piotr Adamski (Wydział Lekarski CM UMK) i Paweł Pomastowski (ICNT UMK) oraz mgr Tomasz Sińczak (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami głównych nagród naukowych dla młodych naukowców przyznanych przez Oddział PAN w Gdańsku;
22 VI 2017
kierunek fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
22-23 VI 2017
na UMK odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zrzeszająca prorektorów ds. kształcenia wszystkich uniwersytetów;
23 VI 2017
wykład prof. Davida M. Estlunda z Brown University (USA) pt. „Utopophobia: on the Limits (if any) of Political Philosophy” na Wydziale Humanistycznym UMK;
23-24 VI 2017
Toruńska Noc Teologów na Wydziale Teologicznym UMK;
24 VI 2017
Katedra Kulturoznawstwa UMK współorganizatorem imprezy Święto ulicy Wilama Horzycy przygotowanej wspólnie z Teatrem im. Wilama Horzycy;
26 VI 2017
dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką pierwszej nagrody za pracę doktorską „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo”;
26-27 VI 2017
„Drzwi Otwarte MBA” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
29-30 VI 2017
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK odbyło się XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Nienartowicza;
V-VI 2017
nowe, ujednolicone strony Wydziałów UMK: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Nauk Pedagogicznych, Politologii i Studiów Międzynarodowych, Prawa i Administracji, Teologicznego oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe; autorem projektu graficznego stron jest dr hab. Nikodem Pręgowski;
03-21 VII 2017
na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;
03 VII-24 VIII 2017
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów i doktorantów pt. „The Toruń Astrophysics/Physics Summer program” – TAPS;
06 VII 2017
kierunek biotechnologia na Wydziale Lekarskim (CM UMK w Bydgoszczy) otrzymał pozytywną ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
09-30 VII 2017
w Collegium Maius odbył się Summer Camp „Welcome to Europe” z udziałem uczestników z Chin;
19-26 VII 2017
pracownicy Zakładu Antropologii UMK uczestniczyli w pracach archeologicznych i ekshumacyjnych na Wileńszczyźnie prowadzonych przez Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN;
22 VII 2017
mgr Wojciech Stemplowski, doktorant z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK, wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych;
24-27 VII 2017
Anna Załęczna, judoczka i studentka Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Akademicką Mistrzynią Europy na mistrzostwach w portugalskiej Coimbrze;
01 VIII 2017
dr Włodzimierz W. Juśkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi UMK) i dr n. med. Bartosz Sikorski (Wydział Lekarski CM UMK) laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017 za rozprawy doktorskie;
01-05 VIII 2017
wizyta na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK delegacji naukowców z Guangdong Pharmaceutical University (Chiny);
04 VIII 2017
międzynarodowy kwartalnik „Logic and Logical Philosophy” redagowany przez dr. hab. Marka Nasieniewskiego i prof. Andrzeja Pietruszczaka (Wydział Nauk Humanistycznych UMK) umieszczony został na tzw. liście filadelfijskiej;
12 VIII 2017
trzecia edycja „Pikniku spadających gwiazd” w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;
22 VIII 2017
w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach odbyła się „Gala astronomiczna” dla licealistów i nauczycieli skupionych wokół Astrobaz Kopernik;
22 VIII 2017
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) wyróżniona w Chińskiej Republice Ludowej państwową nagrodą 11th Special Book Award for Young Scholars;
28 VIII 2017
na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się konferencja „Pollen Monitoring Programme (PMP), 11th Meeting and Workshop”;
05-08 IX 2017
51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
06 IX 2017
UMK po raz drugi znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2018;
07 IX 2017
były rektor UMK prof. Stanisław T. Dembiński uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze przyznanym przez Radę m. Torunia;
07 IX 2017
kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
08 IX 2017
wykład prof. Paula R. Haddada (Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania) pt. „Prediction of chromatographic retention times using Quantitative Structure-Retention Relationships based only on chemical structures of analytes” na Wydziale Chemii UMK;
14 IX 2017
wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK delegacji z Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Angers (Francja);
14-16 IX 2017
na UMK odbył się V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur. Reformacja-dialog-kultury”;
15-17 IX 2017
na UMK odbył się XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej;
17 IX 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii medalem Jędrzeja Śniadeckiego, najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
19-21 IX 2017
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „CEFRiTES: the Common European Framework of Reference in Tertiary EducationSystem – Interpretations and Implementations/Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w Szkolnictwie Wyższym – Interpretacje i Implementacje";
21 IX 2017
kierunki pielęgniarstwo i zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK) otrzymały wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
24 IX-01 X 2017
Mirosław Ziętarski, zawodnik AZS UMK i student bezpieczeństwa narodowego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii UMK), wraz z Mateuszem Biskupem, zostali wicemistrzami świata w wioślarstwie na 47. Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);
24 IX-01 X 2017
Joanna Dittmann, studentka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, została wicemistrzynią świata w czwórce kobiet bez sterniczki podczas 47. Mistrzostw Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);
25-27 IX 2017
„V Polish Evolutionary Conference” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
26 IX 2017
UMK skwalifikowany na 5. miejscu wśród polskich uniwersytetów w rankingu Nature Index 2017;
28 IX 2017
wykład prof. Barbary Chowarskiej (Yale School of Medicine, USA) pt. „Attentional signatures of autism in infancy: Studies of siblings at risk for ASD” w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;
28-29 IX 2017
I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa dotyczący „Interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwieodbył się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
29 IX 2017
„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
29 IX 2017
w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbyła się przygotowana przez UMK „Toruńska Noc Naukowców”;
IX 2017
10. rocznica powstania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
01 X 2017
jubileusz 90-lecia urodzin prof. Janusza Bieniaka, nestora historyków toruńskich, twórcy toruńskiej szkoły genealogicznej i inicjatora wznowienia po 1945 r. badań genealogicznych nad średniowiecznym rycerstwem polskim;
01 X 2017
na UMK rozpoczął działalność Dział Współpracy Międzynarodowej utworzony z połączenia: Działu Programów Międzynarodowych, Działu Rekrutacji Cudzoziemców i Działu Współpracy z Zagranicą;
02 X 2017
w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 72. roku akademickiego 2017/2018 wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Waldemar Jędrzejczyk;
02 X 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) został przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla młodych, wybitnych naukowców;
04 X 2017
GRID, tj. Konsorcjum naukowo-badawcze Grupa ds. Identyfikacji (na podstawie) DNA, utworzone przez sześć polskich uczelni medycznych,podpisało umowę z IPN w zakresie badań genetycznych. Koordynatorem projektu został dr hab. Tomasz Grzybowski (Wydział Lekarski CM UMK);
05 X 2017
wykład dr. Henka Bloklanda (Saxion University of Applied Sciences, Deventer Holandia) pt. "Similarities Deventer – Toruń regarding the river and the city?" na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
05 X 2017
reakredytacja AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
06 X 2017
na Wydziale Chemii UMK odbyło się X Toruńskie Sympozjum Węglowe Nowe trendy w badaniach i technologii materiałów węglowych”;
06 X 2017
dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem międzynarodowego projektu badawczego pn. „International Research Study on Public Procurement (IRSPP)”;
09-10 X 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Man-City-Nature”: new opportunities – new challenges – new perspectives”;
10 X 2017
na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbył się dzień integracyjny dla studentów I roku studiów pn. „Dzień dobry WNH”;
10 X 2017
inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy UMK;
10 X 2017
w Akademii Sztuki i Designu w Charkowie (Ukraina) otwarto wystawę „Look east” pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
11 X 2017
dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Wydział Chemii UMK) uhonorowana medalem Central European Group for Separation Sciences;
12-13 X 2017
z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na UMK odbyło się posiedzenia Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
13 X 2017
w Instytucie Fizyki UMK odbyło się spotkanie grupy roboczej WG2 „Scintillation” akcji Fast Advanced Scintillator Timing (FAST);
14 X 2017
prof. Wojciech Wysota, prorektor ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym, był gościem pierwszego spotkania dla dzieci od 4 do 8 lat zorganizowanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici w ramach cyklu „Zapytaj!”;
15-16 X 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbył się 2th annual symposium human rights and a just society „The Meaning of Solidarity Today: Polish, American and Global Perspectives”;
16-18 X 2017
w ramach cyklu Philologorum Colloquia organizowanego przez Wydział Filologiczny UMK odbyły się wykłady z językoznawstwa prof. Jurija D. Apresjana (Rosyjska Akademia Nauk);
16-19 X 2017
Mikołaj Marciniak, student Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, nagrodzony srebrnym medalem i nagrodą II stopnia na międzynarodowych zawodach matematycznych Individual Competition of Super Final of 12th International Internet Mathematics Olympiad w Ariel pod Tel Awiwem;
17 X 2017
UMK podpisało list intencyjny z liniami lotniczymi Lufthansy oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w sprawie współpracy przy promocji oferty edukacyjnej UMK dla studentów z Azji;
19 X 2017
wykłady prof. Renato Mehanny (Uniwersytet Św. Cecylii w Santos, Brazylia) poświęcone aktualnym problemom konstytucyjnym w Brazylii na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
19 X 2017
„Historia rozwoju ekonomii” (t. 1-6) dr. hab. Mirosława Bochenka (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) została uznana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2014-2016);
23 X 2017
prof. Ken-ichi Yoshida (mikrobiolog, Kobe University) wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
23 X 2017
I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
24 X 2017
pierwsze „Śniadanie filologów” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;
27 X 2017
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zajął siódme miejsce w rankingu wydziałów i uczelni ekonomicznych ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita”;
27 X 2017
wizyta na UMK delegacji z Guangdong Pharmaceutical University (Chiny);
30 X 2017
Adrianna Czarnecka, doktorantka na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, członkiem Rady Narodowej Wymiany Akademickiej (NAWA) działającej przy ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
X 2017
na UMK otwarto Centrum Weterynarii;
03 XI 2017
na UMK z udziałem przedstawicieli 29 uniwersytetów odbyło się „Polsko-chińskie Seminarium Edukacyjne”;
03 XI 2017
prof. Zbigniew Włodarczyk (kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK) wyróżniony medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za zasługi dla rozwoju transplantologii w regionie kujawsko-pomorskim;
07 XI 2017
prof. Krzysztof Pomian, emerytowany pracownik Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK, otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;
10 XI 2017
dr hab. Alicja Chruścińska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) jako jedyna polska uczona umieszczona została na prestiżowej liście „Women in Physics 2017” wydawnictwa Elsevier;
10 XI 2017
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK znalazł się w piątce najlepszych polskich szkół biznesu w zestawieniu Eduniversal Business Schools;
14-16 XI 2017
prof. Valerij I. Tiupa (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny) wygłosił cykl wykładów pt. „Współczesna narratologia: stan aktualny i perspektywy rozwoju" na Wydziale Filologicznym UMK;
16-17, 20 XI 2017
prof. Hitoshi Yamada (Uniwersytet Tohoku) wygłosił cykl wykładów na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
22 XI 2017
prof. Stanisław Salmonowicz, emerytowany pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK, członkiem honorowym Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku;
22 XI 2017
prof. Artur Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkiem Zespołu Stałego NCN do oceny raportów z wykonania projektów przyznawanych przez NCN;
23 XI 2017
jubileusz sześćdziesięciolecia Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów przy UMK;
23 XI 2017
Koło Naukowe Historyków Średniowiecza UMK laureatem II nagrody w kategorii "Koło Naukowe Roku 2017" w ogólnopolskim konkursie "StRuNa";
27 XI 2017
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Instytutowi Fizyki UMK uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie biofizyka;
30 XI 2017
dr Sebastian Mikołajczak (Zakład Rzeźby UMK) zaprojektował monetę kolekcjonerską poświęconą twórczości Jonathana Swifta, wydaną przez Irlandzki Bank Centralny;
02 XII 2017
Alicja Mułyk, studentka biotechnologii medycznej w Collegium Medicum UMK, zdobyła złote i srebrne medale w trakcie mistrzostw Polski seniorek i juniorek w trójboju siłowym rozegranych w Spale;
03 XII 2017
zmarł prof. Jerzy Tomala, współtwórca Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
04 XII 2017
rektorzy uniwersytetów: Mikołaja Kopernika, Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich oraz Kazimierza Wielkiego podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i prowadzenia studiów na kierunku weterynaria;
05 XII 2017
prof. Jadwiga Łukaszewicz prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS na kadencję 2017-2020;
05-07 XII 2017
w ramach cyklu Philologorum Colloquia organizowanego przez Wydział Filologiczny UMK odbyły się wykłady z historii, kultury i literatury amerykańskiej prof. Bena Alexandra (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles);
07-08 XII 2017
na UMK odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Bezpieczeństwo – prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych” zorganizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej;
07-09 XII 2017
X. edycja Ogólnopolskiego Seminarium dla nauczycieli pt. „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym” odbyła się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
08 XII 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne 2.0”;
08 XII 2017
XX. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
11 XII 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja pt. „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”;
11 XII 2017
na UMK odbył się VI Kongres Akademickich Biur Karier;
11 XII 2017
dr Piotr Wcisło z zespołem (Instytut Fizyki UMK) laureatami nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych w warunkach laboratoryjnych;
12-13 XII 2017
cykl wykładów dr Krisztiny Rábai (Uniwersytet w Segedynie) na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
14 XII 2017
prof. Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta) wygłosił wykład pt. „India's multiculturalism and democracy” na Wydziale Filologicznym UMK;
14 XII 2017
jubileusz 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;
15 XII 2017
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy zajął pierwsze miejsce w rankingu szpitali w kategorii „sieć szpitali – szpitale ogólnopolskie” opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”;
18 XII 2017
promocja książki „Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie: katalog sumaryczny” w opracowaniu bpa dra Andrzeja Suskiego na Wydziale Teologicznym UMK;
19 XII 2017
dr Sabina Bieniecka (Wydział Humanistyczny UMK) laureatką XIX edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych za rozprawę doktorską pt. „Koncepcja women’s empowerment jako kategoria eksplanacyjna w zakresie wyjaśniania aktywności kobiet w Polsce. W poszukiwaniu wskaźników pomiaru empowerment w kontekście kulturowym i strukturalnym społeczeństwa polskiego po 1989 roku” napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Piątka;
19 XII 2017
dr hab. Michał Zawada (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem konkursu TEAM Fundacji Nauki Polskiej wspierającej zespoły badawcze wybitnych uczonych realizujących przełomowe badania naukowe;
29 XII 2017
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn w ramach Kontraktu Terytorialnego podpisał umowy na realizację pięciu projektów inwestycyjnych na mocy których Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał unijne dofinansowanie.
01 I 2018
dr Sebastian Mikołajczak uhonorowany medalem „Thorunium” przez Prezydenta Miasta Torunia;
10 I 2018
z okazji 90. urodzin prof. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK, odbyło się na nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
10 I 2018
w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się pierwsza debata pt. "Transformacja polskiej gospodarki";
15 I 2018
realizowany przez UMK program „Astronarium” otrzymał główną nagrodę w kategorii „Media” w ramach konkursu „Popularyzator Nauki 2017”;
16 I 2018
doktorzy: Wojciech Goszczyński i Michał Wróblewski (Wydział Humanistyczny UMK) uzyskali międzynarodowy grant badawczy w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative);
17 I 2018
prace magisterskie Mateusza Jakubowskiego i Magdaleny Obieziurskiej (Wydział Chemii UMK) zajęły I i II miejsce w ogólnopolskiej edycji Konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chemii;
18 I 2018
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
19 I 2018
dr hab. Ireneusz Sobota, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie i Centrum Badań Polarnych, wiceprzewodniczącym Polskiego Konsorcjum Polarnego;
21 I 2018
Wojciech Kiełbasiński, student Wydziału Prawa i Administracji UMK, przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich na kadencję 2018/2019;
25 I 2018
„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
25 I 2018
wykład Bassama Aouila poświęcony Syrii rozpoczął kolejną edycję spotkań z cyklu „Orient Express” organizowanych przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;
25-28 I 2018
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się półfinałowy turniej Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu;
26 I 2018
obchody 100-lecia geografii w Polsce niepodległej i 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
27 I 2018
na UMK, z udziałem polskich i zagranicznych studentów, odbyła się debata oksfordzka nt. „Europa powinna być zjednoczona” zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń;
29 I 2018
dr hab. Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora UMK, laureatem pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”;
30 I 2018
dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) otrzymał grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułu „Uniwersalia 2.1”;
01 II 2018
jubileusz 10-lecia działalności Centrum Studiów Wyborczych afiliowanego przy Wydziale Prawa i Administracji UMK;
01-02 II 2018
w Collegium Maximum UMK odbyło się spotkanie kanclerzy i kwestorów uniwersytetów polskich;
07 II 2018
prof. Marek Polasik (Wydział Chemii UMK) i dr Jacek Rzadkiewicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) współautorami artykułu Isomer depletion as experimental evidence of nuclear excitation by electron captur w czasopiśmie „Nature” (2018 vol. 554 S. 216-218);
08 II 2018
kierunek ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznaną do roku 2025/26;
12 II 2018
na UMK gościł gen. Simon Peter Worden, były dyrektor NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej;
19 II 2018
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki (Brain Science Institute);
19 II 2018
tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Ireneusz Mikołajczak (Wydział Filologiczny), Roman Ossowski (Wydział Nauk o zdrowiu CH) i Stanisław Salmonowicz (Wydział Prawa i Administracji);
21 II 2018
w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „9 wspaniałych. Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku” ukazującą dorobek artystyczny polskich artystów plastyków mieszkających w XX wieku na wyspach brytyjskich;
22 II 2018
na UMK odbył się Tydzień Orientacyjny Erasmus+ współorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Erasmus Student Network UMK Toruń;
23-25 II 2018
Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) na UMK;
26 II 2018
Wydział Farmaceutyczny CM UMK w Bydgoszczy uzyskał od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych;
27 II 2018
„Dzień Polarny” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
27 II 2018
w klubie „Od Nowa” odbyło się spotkanie „Ameryka pod rządami Donalda Trumpa” zorganizowane w ramach cyklu „Świat Od Nowa” poświęconego najważniejszym problemom polityki międzynarodowej;
01 III 2018
dr Paweł Tecmer (Instytut Fizyki UMK) członkiem Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
05 III 2018
w ramach cyklu "Debaty WNH" odbyło się spotkanie "Etnologiczne drogi na Wschód" zorganizowane przez Pracownię Studiów Azjatyckich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK;
05-09 III 2018
na UMK odbył się cykl spotkań organizowanych przez Biuro Karier pn. „Wiosenne spotkania z pracodawcami”;
06 III 2018
spotkanie władz UMK z władzami miasta Torunia;
12 III 2018
mgr Jakub Woźniak (Wydział Teologiczny UMK) nowym przewodniczącym Samorządu Doktorantów UMK;
12-13 III 2018
z udziałem pracowników UMK odbyła się XXV jubileuszowa edycja kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toruń;
12-16 III 2018
prof. Piotr Targowski (Instytut Fizyki UMK) i dr Magdalena Iwanicka (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK) badali na sklepieniu Whitehall Banqueting House w Londynie monumentalne malowidła Petera Paula Rubensa;
13 III 2018
pod hasłem "Oświeć się na UMK!" odbyły się XXV jubileuszowe Targi „Promocja Edukacyjna”;
14 III 2018
delegacja władz UMK podpisała umowę z Beijing International Studies University (Chiny) w sprawie studiów na UMK studentów studiów polonistycznych z BISU;
14-17 III 2018
rozmowy delegacji UMK na Tajwanie w sprawie współpracy z tamtejszymi uczelniami w zakresie wspólnych projektów naukowych, oferty studiów medycznych i kursów językowych;
15 III 2018
w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się druga z cyklu debat pt. "Kształcenie ekonomistów";
15 III 2018
I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
15-17 III 2018
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
20 III 2018
wideokonferencja z twórcami najpotężniejszego symulatora kwantowego na świecie, czyli Atos Quantum Learning Machine w Instytucie Fizyki UMK;
20-21 III 2018
„drzwi otwarte” pod hasłem „Pierwszy dzień wiosny na WNH” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
22-23 III 2018
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” z udziałem ambasadorów: Libii, Indonezji i Kataru;
24 III 2018
UMK uhonorowany przez Teatr im. Wilama Horzycy statuetką „Wilama 2017” w kategorii „Przyjaciel Teatru”;
25 III 2018
Maurycy Męczekalski, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", uhonorowany przez Prezydenta Toruniu pamiątkową statuetkę za profesjonalne upowszechnianie sztuki teatrów pozainstytucjonalnych;
27 III 2018
na UMK gościł dr Piotr Dardziński wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
27 III 2018
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Biblioteka Uniwersytecka) otrzymał grant badawczy na realizację projektu pn. „Słownik bio-bibliograficzny pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)”;
27 III 2018
absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: dr Karolina Kluth i mgr Mateusz Jankiewicz laureatami konkursu ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki;
28 III 2018
w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy otwarto Centrum Symulacji Medycznych;
05 IV 2018
wykład prof. Wolfganga Stephana Kissel’a (Jean Monnet Centre for European Studies Uniwersytetu w Bremie, Niemcy) nt. From the October Revolution to Soviet Civilization. On the emergence and transformation of a Stalinist discourse na Wydziale Filologicznym UMK;
05-08 IV 2018
mgr Michał Meina (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) i dr Krzysztof Rykaczewski (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) nagrodzeni złotym medalem za wynalazek "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka" podczas XXI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES" w Moskwie;
06 IV 2018
II ogólnopolska konferencja „Marketing polityczny 2.0” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
08-13 IV 2018
warsztaty astronomiczne i fizyczne dla młodzieży licealnej – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
09-14 IV 2018
na Wydziale Prawa i Administracji UMK gościł prof. Lóránt Csink (Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie), specjalista prawa konstytucyjnego;
10 IV 2018
I międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone etnografii edukacyjnej i studiom nad niepełnosprawnością ("1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies" - 1st ISEEDS) na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
11-12 IV 2018
„drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
11-13 IV 2018
pierwsza edycja festiwalu "Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu" na Wydziale Filologicznym UMK;
12 IV 2018
ogólnopolskie seminarium nt. "Narzędzia Business Intelligence w działalności gospodarczej" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
12 IV 2018
w Auli UMK odbyła się Pierwsza Uniwersytecka Gala Charytatywna „Gala Copernicana” zorganizowana przez Samorząd Studencki UMK i Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK;
12-14 IV 2018
prof. Leon Andrzejewski (Wydział Nauk o Ziemi UMK) uhonorowany medalem im. Jerzego Kondrackiego wręczonym podczas Kongresu Geografii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim;
13 IV 2018
„drzwi otwarte” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
13-14 IV 2018
I Krajowa Konferencja Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki;
16-19 IV 2018
Kongres Evolang, czyli 12th International Conference on the Evolution of Language z udziałem naukowców z sześciu kontynentów odbył się na Wydziale Filologicznym UMK;
18 IV 2018
pierwsza edycja „Dnia Atmosfery” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
19 IV 2018
UMK jako pierwszy uniwersytet w Polsce otrzymał uprawnienia do korzystania z prestiżowego logo HR Excellence in Research, przyznawanego ośrodkom naukowym za tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej;
19-20 IV 2018
prof. Małgorzata H. Kowalczyk (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowana medalem za Zasługi w Pracy Penitencjarnej podczas międzynarodowej konferencji nt. "Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej";
20 IV 2018
UMK członkiem Konsorcjum ATHENA-PL opracowującego dokumentację projektową, budowę oraz integrację komponentów satelitarnych do instrumentów satelity ATHENA;
20 IV 2018
konferencja pt. „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
20 IV 2018
dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK) jako przedstawiciel europejskich ośrodków arabistycznych wybrana członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Arabistycznych (Al-Gam‘iyya ad-Duwaliyya li-Aqsam al-‘Arabiyya wa-Adabiha) na kadencję 2018-2020;
20-24 IV 2018
18. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
21 IV 2018
Zjazd Absolwentów kierunku biologia studiujących w latach 1992/93 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK;
21 IV 2018
„dzień psychologii” na UMK;
23 IV 2018
mgr Marcin Maksim objął stanowisko zastępcy Kanclerza UMK ds. Technicznych;
24 IV 2018
„dni otwarte” na Wydziale Teologicznym UMK;
25 IV 2018
25. rocznica powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
25 IV 2018
UMK odnotowany na piątym miejscu wśród uniwersytetów i szóstym wśród szkół wyższych w Polsce w pierwszej edycji Rankingu Times Higher Education „New Europe”;
26 IV 2018
pierwsze Bydgoskie Igrzyska Symulacji medycznej odbyły się w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
IV 2018
nowe, ujednolicone strony Collegium Medicum UMK oraz Wydziałów: Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu;
07 V 2018
prof. Krzysztof Gęsicki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) współautorem artykułu „The mysterious age invariance of the planetary nebula luminosity function bright cut-off” w "Nature Astronomy" (2018 nr 2 S. 580-584);
08-15 V 2018
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej;
09-11 V 2018
V Międzynarodowy Kongres Azjatycki współorganizowany przez Katedrę Systemu Politycznego RP Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
10 V 2018
umowa o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy UMK a Papieskim Uniwersytetem Laterańskim;
10 V 2018
kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymał najwyższą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
10-11 V 2018
z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbyła się III międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Europejski wymiar Nauk o Zdrowiu”;
14 V 2018
wykład prof. Jacka Bartyzela pt. „Dlaczego Polska nie odrodziła się w 1918 roku jako monarchia?” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
14 V 2018
w związku z 50-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się kolejna debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski”;
18-19 V 2018
pod hasłem „Futuralia 2018” odbyły się Juwenalia;
19 V 2018
Wydział Matematyki i Informatyki UMK decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał kategorię naukową A;
21 V 2018
Wydziały: Farmaceutyczny i Lekarski z Collegium Medicum UMK decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskały kategorię naukową A;
22 V 2018
dr nauk med. Jacek Woźniakowski (specjalista z zakresu chirurgii ogólnej) wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
22 V 2018
prof. Janusz Małłek, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK, uhonorowany Nagrodą im. Biskupa Ignacego Krasickiego 2018;
22 V 2018
prof. Edward Norman Dancer (Uniwersytet w Sydney), wybitny matematyk australijski, wyróżniony medalem im. Juliusza Pawła Schaudera przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK;
23 V 2018
wykład prof. Stephen’a Wilmer’a (Trinity College, Dublin) nt. „The Role of the German Theatre during the Refugee Crisis of 2015/Rola teatru niemieckiego podczas kryzysu uchodźców w 2015 roku” w Collegium Maius;
23, 25 V 2018
„Dni promocji specjalności” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
24 V 2018
na UMK odbyła się I edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego” z udziałem studentów z sześciu wydziałów;
25 V 2018
dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;
25 V 2018
wykład otwarty dyrektor Justyny Chrzanowskiej, pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 V 2018
mgr Karolina Finc (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK) i mgr Marcin Sumowski (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami stypendiów START przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;
29 V 2018
pożegnanie studentów programu Erasmus+ oraz ich mentorów w Dworze Artusa;
30 V 2018
wykład prof. Makoto Hayasaka (Politechnika Tokijska) nt. "Refleksje historyczne nad dziejami Wielkiej Emigracji polskiej. Kształtowaniu się świadomości narodowej na tle przemian systemu międzynarodowego współczesnego świata" w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK);
29 V 2018
wykład prymatologa prof. Tetsuro Matsuzawy (Kyoto University), wybitnego psychologa zajmującego się zachowaniem szympansów, w Katedrze Psychologii UMK;
31 V-03 VI 2018
Tomasz Olszewski (AZS UMK) złotym i srebrnym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie w Radzionkowie k/Katowic;
V 2018
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici – organizator Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK – członkiem European Children's Universities Network.
01 VI 2018
Paulina Politowska, studentka politologii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;
01 VI 2018
dr hab. Michał Balcerzak (Wydział Prawa i Administracji UMK) wpisany z ramienia Polski na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2018-2020;
02 VI 2018
prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych UMK) doktorem honoris causa Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry);
06-09 VI 2018
w Palermo odbyło się, współorganizowane przez UMK, VII Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie;
07 VI 2018
ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości – ABACUS 2018 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
08 VI 2018
UMK po raz szósty ujęto w renomowanym QS World University Rankings;
11 VI 2018
wizyta senator Anna Maria Anders na UMK i w Muzeum Uniwersyteckim połączona z promocją albumu pt. "Monte Cassino i Kampania Włoska 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa w rysunkach i szkicach Zygmunta Turkiewicza";
11 VI 2018
UMK jako jedyną polską uczelnię odnotowano w prestiżowym Times Higher Education (THE) Golden Age University Rankings 2018 uwzględniającym uczelnie założone w latach 1945-1967;
11 VI 2018
dr hab. Piotr Żuchowski (Instytut Fizyki UMK) członkiem międzynarodowego zespołu naukowców prowadzącego badania pozwalające na zbudowanie molekuł składających się z atomów rubidu i strontu w temperaturze jednej milionowej stopnia Celsjusza powyżej zera absolutnego;
12 VI 2018
impreza pn. Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
13 VI 2018
wykład prof. Zbynka Janáčka (Uniwersytet Ostrawski, Czechy) nt. „Nagrodu Vladimira Boudnika. Grafika czeska po roku 1989” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
14-19 VI 2018
jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
15 VI 2018
prof. Arkadiusz Jawień (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w kadencji 2018-2020;
15 VI 2018
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (Wydział Prawa i Administracji UMK) wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego;
15 VI 2018
prof. Peter Kuniholm (antropolog, University of Arizona) wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
18 VI 2018
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Robert Franklin Engle, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii;
18 VI 2018
dr hab. Maciej Kratofil (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921;
19 VI 2018
rektor prof. Andrzej Tretyn podpisał z firmą ERBUD umowę w sprawie przygotowania dokumentacji i budowy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego;
19 VI 2018
Aula w Collegium Humanisticum UMK otrzymała imię prof. Andrzeja Tomczaka;
20 VI 2018
pracownicy UMK: dr hab. Adam Adamski (Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK), dr Michał Targowski (Wydział Nauk Historycznych UMK) i wioślarka Katarzyna Zillmann (studentka ochrony środowiska) uhonorowani Nagrodami Prezydenta Miasta Torunia za rok 2017;
20-21 VI 2018
dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka i prof. Alina Grzanka (Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK) wyróżnieni złotym medalem za wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach;
21 VI 2018
dr Anna Beata Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) umieszczona na „Liście Stu” osób mających wpływ na rozwój umiejętności cyfrowych w Polsce;
21-24 VI 2018
50. jubileuszowe Sympozjum Fizyki Matematycznej, najstarszej cyklicznej konferencji organizowanej w Instytucie Fizyki UMK;
23-24 VI 2018
na Wydziale Prawa i Administracji UMK z udziałem Piotra Müllera, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, odbyło się spotkanie Forum Uniwersytetów Polskich;
23-25 VI 2018
27. Kolokwia Psychologiczne zorganizowane przez Wydział Humanistyczny UMK i Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;
26-28 VI 2018
XV jubileuszowa konferencja "Informatyka w Edukacji" na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
26-30 VI 2018
na UMK odbyła się szkoła letnia pn. Bridging experiment and theory in precision spectroscopy (BETS) dla doktorantów fizyki i chemii;
27-29 VI 2018
XVIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki (SOKDF) w Instytucie Fizyki UMK;
28 VI 2018
prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) przewodniczącym kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (IPN);
28-30 VI 2018
konferencja naukowa „BioInformatics in Toruń” BIT18 w Centrum Optyki Kwantowej UMK;
29-30 VI 2018
międzynarodowa konferencja naukowa „Nation and Society” organizowana przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych UMK;
VI 2018
prof. Marek Szulakiewicz (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) uhonorowany statuetką Augusta hr. Cieszkowskiego przez Klub Profesorów Wierzenica;
01-04 VII 2018
podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley (SVIIF 2018) w Santa Clara (USA) zespół dr hab. Grażyny Dąbrowskiej (Zakład Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK) nagrodzony srebrnym medalem za „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora”. Medal brązowy otrzymał wynalazek „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK: dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki;
02 VII-17 IX 2018
46. Wyprawa Polarna do Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie;
04 VII 2018
prof. Wilhelmina Iwanowska, współtwórca toruńskiej astronomii, patronką nowego programu przygotowywanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA);
04 VII 2018
Jakub Osiński, student filologii polskiej na UMK, laureatem VII edycji ministerialnego konkursu dla wybitnych studentów i studentek prowadzących badania naukowe pn. "Diamentowy Grant";
06 VII 2018
prof. Zbigniew Witkowski (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem Międzynarodowej Rady Programowej "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego";
07 VII 2018
na UMK gościło ponad trzydziestu ambasadorów akredytowanych w Polsce;
10 VII 2018
mgr Mateusz Hübner, doktorant Wydziału Nauk Historycznych UMK, laureatem nagrody I stopnia XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej 2018 przyznawanej przez IPN;
11 VII 2018
dr hab. Ireneusz Grulkowski (Instytut Fizyki UMK) laureatem konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM;
13 VII 2018
wizyta na UMK premiera i członka Parlamentu Saksonii-Anhalt dr. Reinera Haseloffa;
13-15 VII 2018
Katarzyna Zillman i Mirosław Ziętarski (AZS UMK) zdobyli srebrny i złoty medal w zawodach wioślarskich III Pucharu Świata w Lucernie (Szwajcaria);
15 VII 2018
dr Jan Ostrowski, absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, wyróżniony nagrodą im. Giulio Rampy za pracę doktorską "Mass function of galaxy clusters in inhomogeneous relativistic Cosmology" i badania w dziedzinie ogólnej teorii względności;
16-20 VII 2018
Polsko-Chorwacka Szkoła Letnia poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II i jego dziedzictwu pn. „W poszukiwaniu tożsamości i wyzwań duszpasterskich” na Wydziale Teologicznym UMK;
17 VII 2018
UMK skwalifikowano w trzeciej setce (pozycje 201-300) Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2018 w zakresie nauk przyrodniczych – w obszarze badań matematyka;
17 VII 2018
studenci Wydziału Nauk o Ziemi UMK uczestnikami międzynarodowych warsztatów z klasyfikacji gleb według World Reference Base for Soil Resources (WRB);
17 VII 2018
mgr inż. Jarosław Czerepowicki, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UMK, autorem aplikacji pn. „Atlas kościołów gotyckich ziemi chełmińskiej”, opisującej ok. 100 obiektów sakralnych regionu kujawsko-pomorskiego (zob.: www.gotyk.info);
18 VII 2018
mgr Robert Piotrowski, doktorant na Wydziale Filologicznym UMK, otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania nad projektem "Tradycyjne młynarstwo na pograniczu mazowiecko-dobrzyńskim we wspomnieniach mieszkańców wsi";
21-26 VII 2018
judoczka Anna Załęczna, studentka turystyki i rekreacji (Wydział Nauk o Ziemi), złotą medalistką Europejskich Igrzyska Studentów rozgrywanych Coimbr (Portugalia);
23 VII-11 VIII 2018
studenci z Beijing Union University (Chiny) uczestnikami szkoły letniej z konserwacji ceramiki zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK;
26 lipca 2018
delegacja z College of Earth Sciences z National Central University na Tajwanie gościła na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
29 VII 2018
grupa badaczy pod kierunkiem prof. Bogusława Buszewskiego (Wydział Chemii UMK) uczestnikami międzynarodowego projektu „Airborne Biomarkers for Colorectal Cancer” (ABC-Cancer);
30 VII 2018
wizyta Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, poświęcona badaniom i wdrożeniom realizowanym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
31 VII-1 VIII 2018
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK przebywała delegacja z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Chiny);
VII 2018
mgr Karolina Sychta, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymała wyróżnienie za pracę dyplomową pt. "Rachunek kosztów cyklu życia produktów" napisaną pod kierunkiem dr hab. Marleny Ciechan-Kujawy;
VII 2018
kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK pt. Biblica et Patristica Thoruniensia wydawany pod redakcją ks. prof. Dariusza Koteckiego umieszczono w bazie SCOPUS;
VII 2018
UMK umieszczono na siódmym miejscu w Polsce i 21. w Europie Środkowo-Wschodniej w Webometrics Ranking of World Universities;
05 VIII 2018
Katarzyna Zillmann, studentka ochrony środowiska, zdobyła złoty medal w wioślarskiej czwórce podwójnej kobiet podczas mistrzostw Europy w Glasgow;
08 VIII 2018
prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK i dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, podpisali z dr. Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej, umowę o współpracy obu bibliotek w rozwoju ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
08 VIII 2018
dr Agata Karska (Centrum Astronomii UMK) laureatką piątego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FIRST TEAM;
14 VIII 2018
konferencja „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie” zorganizowana w ramach „Festiwalu Wisły” w województwie kujawsko-pomorskim przez Polską Misję Historyczną Wydziału Nauk Historycznych UMK w Würzburgu;
20 VIII 2018
w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach zakończono renowację zabytkowego astrografu Henry’ego Drapera z pryzmatem obiektywowym;
29-30 VIII 2018
studenci z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odnieśli sukcesy podczas Międzynarodowego Finału 32. Mistrzostw Świata w Grach Matematycznych i Logicznych na Uniwersytecie Paris Diderot;
VIII 2018
Stanisław Janowski, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, nowym redaktorem naczelnym Rozgłośni Uniwersyteckiej Radio Sfera;
VIII 2018
mgr Kamila Walenciak (absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi UMK) otrzymała nagrodę ministra Inwestycji i Rozwoju w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
01 IX 2018
10. rocznica powstania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
07 IX 2018
na UMK rozpoczął się nabór na nowy kierunek weterynaria;
07-08 IX 2018
w Katedrze Kognitywistyki UMK odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji Knowledge representation in multi-agent systems;
07-10 IX 2018
władze UMK z rektorem prof. Andrzejem Tretynem uczestniczyły w obchodach 60. rocznicy założenia Tianjin Normal University (TNU), w czasie których podpisane zostało porozumienie o współpracy;
08 IX 2018
„Dzień Otwarty MBA” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
09-11 IX 2018
XII edycja Letniej Szkoły Innowacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
13 IX 2018
3rd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
15 IX 2018
w Instytucie Fizyki UMK odbył się jubileusz 70-lecia prof. Andrzeja Kowalczyka, twórcy toruńskiej szkoły fizyki medycznej, połączony z okolicznościową konferencją;
15 IX 2018
prof. Olga Haus (Wydział Lekarski CM UMK) przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka na kadencję 2018-2022;
15 IX 2018
Katarzyna Zillmann, studentka ochrony środowiska, zdobyła złoty medal w wioślarskiej czwórce podwójnej kobiet podczas mistrzostw świata w Płowdiw (Bułgaria);
20-21 IX 2018
międzynarodowa konferencja prawa morskiego pt. Xth European Colloquium on Maritime Law Research na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
24 IX 2018
na UMK gościły władze japońskiego Uniwersytetu Toho, zainteresowanego współpracą w zakresie nauk medycznych;
24-26 IX 2018
na UMK odbył się XIII Ogólnopolski Kongres Zarządzania Oświatą;
24-27 IX 2018
na Wydziale Humanistycznym UMK odbyła się 9. edycja międzynarodowej konferencji Non-Classical Logic. Theory and Applications/Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania;
26 IX 2018
dr hab. Anita Pacholik-Żuromska (Wydział Humanistyczny UMK) wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego;
02 X 2018
w trakcie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 wręczono wyróżnienie Convallaria Copernicana, którym uhonorowano matematyka prof. Daniela Simsona;
02 X 2018
w nowej szacie graficznej i formule ukazał się kolejny numer „Głosu Uczelni”, który od października 2018 jest dwumiesięcznikiem popularnonaukowym;
02 X 2018
delegacja z King Mongkut's University of Technology Thonburi w Bangkoku gościła na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
03 X 2018
inauguracja roku akademickiego na kierunku weterynaria Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej;
03 X 2018
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
08 X 2018
wykład prof. Piotra D. Moncarza (Uniwersytet Stanforda) nt. „Eco-systemu przedsiębiorczości innowacyjnej" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
09 X 2018
wykład dr Swietłany Bułatowy (IR BNU) nt. „Polonica w zbiorach Instytutu Rękopisów Biblioteki Narodowej Ukrainy w Kijowie” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
09 X 2018
prof. Waldemar Rezmer (Wydział Nauk Historycznych UMK) odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
11 X 2018
kierunek zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznaną do roku 2026/27;
13 X 2018
inauguracja Centrum Badań nad Teatrem Europy Wschodniej (Eastern European Theatre Research Center) w Duanjun Theatre w Szanghaju. Jednym ze współtwórców Centrum jest Wydział Filologiczny UMK;
14 X 2018
otwarcie Ronda im. Ludmiły Roszko na osiedlu Podgórz;
15 X 2018
jubileusz 70-lecia prof. Macieja Grochowskiego połączony z okolicznościową konferencją na Wydziale Filologicznym UMK;
15-19 X 2018
studenci i pracownicy (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) uczestnikami International Business Week (IBW) zorganizowanego przez Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion Uniwersytetu w Angers (Francja);
16-20 X 2018
jubileusz 60-lecia Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;
17 X 2018
wykład dr hab. Wojciecha Szczęsnego „Bajka o trzech książętach Serendypii albo rola przypadku w nauce i medycynie” zainaugurował cykl „Medycznych śród” na UMK;
17 X 2018
dr Akiko Nishiyama (Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymała prestiżowy grant Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);
18 X 2018
ogólnopolska konferencja naukowa „Mediacja w ujęciu interdyscyplinarnym” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
18 X 2018
odczyt prof. Wiesława Nowaka „Fizyk(a) w samochodzie” zainaugurował popularnonaukowy cykl wykładów „Fizyka wokół nas” w Instytucie Fizyki UMK;
18-19 X 2018
jubileusz 70-lecia Archiwum UMK;
18-19 X 2018
konferencja naukowa pt. „Zabytki - Biologia - Konserwacja. Teoria a praktyka” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
21 X 2018
recital fortepianowy koreańskiego pianisty Hyuka Lee, zwycięzcy X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego i laureata nagrody specjalnej JM Rektora UMK;
22-25 X 2018
w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady z językoznawstwa prof. Hermanna Korte (Uniwersytet w Siegen);
22-28 X 2018
IX Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej;
23 X 2018
inauguracja pierwszej w Polsce Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej „Academia Copernicana";
24 X 2018
wykład dr hab. Jacka Gackowskiego „Od łopaty do cyfrowych modeli (pra)dziejów człowieka, czyli garść informacji o archeologii i badaniach archeologicznych” rozpoczął kolejną edycję „Wszechnicy Akademickiej” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
24-25 X 2018
na UMK odbyła się ogólnopolska konferencja „Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta";
25-26 X 2018
posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki – jednej z komisji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – w Collegium Maximum UMK;
25-26 X 2018
wizyta na UMK delegacji z chińskiego Beijing International Studies University;
26 X 2018
dr hab. Aldona Kubica (Katedra i Zakład Promocji Zdrowia CM UMK) wyróżniona tytułem Ambasadora Zdrowia przyznawanym przez Instytut Biznesu;
26-28 X 2018
5. Konferencja Metabolomics Circle 2018 na Wydziale Chemii UMK;
27 X 2018
na UMK odbyło się IV otwarte posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów połączone z debatą „Co niesie ze sobą ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?";
29 X 2018
ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych” na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
31 X 2018
UMK odnotowano na 88 miejscu w rankingu Emerging Europe and Central Asia, organizowanym przez jedną z trzech najbardziej prestiżowych organizacji rankingowych – Quacquarelli Symonds (QS);
05 XI 2018
w ramach cyklu "Debaty WNH" prof. Maria Czornaja wygłosiła wykład pt. „Europejski komponent w kodzie kulturowym rosyjskiego miasta na Syberii" na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
05 XI 2018
na Wydziale Filologicznym UMK gościła Karolina Orton, konsul ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce;
05-07 XI 2018
w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady prof. Per Øhrgaarda (Uniwersytet w Kopenhadze);
07 XI 2018
program studiów Executive Master of Business Administration, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymał prestiżową akredytację The Association of MBAs (AMBA);
08 XI 2018
prof. Zenon Wiśniewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony medalem „Primus in Agendo” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
13 XI 2018
w ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbył się happening z udziałem zagranicznych studentów UMK;
14 XI 2018
wykład prof. Gabrieli Mangione (Uniwersytet Insubria w Como) poświęcony solidarności europejskiej w kontekście kryzysu europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
14 XI 2018
prof. Grzegorz Karwasz i dr hab. Maciej Mikołajewski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżnieni medalem za zasługi dla Gdańska przyznawanym przez prezydenta tego miasta;
15 XI 2018
wykład prof. Attily Barany (Uniwersytet w Debreczynie) nt. „The European Relations of King Matthias Corvinus (1458-1490)” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
16 XI 2018
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Fundacją Watykańską Josepha Ratzingera – Benedykta XVI;
16 XI 2018
jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. Zbigniewa Witkowskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, połączony z okolicznościową konferencją naukową, wręczeniem księgi pamiątkowej i medalu Thorunium;
19 XI 2018
pułkownik Leonhard Hirschmann (oficer Armii Niemieckiej i specjalny doradca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy) wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
21 XI 2018
prof. Andrzej Tretyn Rektor UMK powołał przewodniczących zespołów odpowiedzialnych za realizację celów i założeń projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
21 XI 2018
w ramach cyklu „Medyczne Środy” odbył się wykład dr Aleksandry Woderskiej „Transplantacja nerek od dawców żywych – problemy etyczne i medyczne”;
22 XI 2018
umowa pomiędzy UMK a firmą SIMPLE SA dotycząca wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania uczelnią System Integrujący Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (SINDBAd);
22 XI 2018
dr hab. Ireneusz Sobota i dr Andrzej Araźny (Wydział Nauk o Ziemi UMK) członkami grup roboczych w Międzynarodowym Komitecie Nauk Arktycznych (IASC);
22-23 XI 2018
studenci Wydziału Prawa i Administracji UMK laureatami Turnieju Debat Historycznych organizowanych przez IPN;
23 XI 2018
prof. Jadwiga Łukaszewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) uhonorowana złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
24 XI 2018
jubileusz 90-lecia urodzin dr Cecylii Iwaniszewskiej, najstarszej żyjącej absolwentki UMK i pierwszej absolwentki astronomii, autorki prac naukowych z dziedziny astrofizyki i astronomii gwiazdowej;
24 XI 2018
wioślarka Katarzyna Zillmann (studentka ochrony środowiska UMK) jedną z osób wyróżnionych w prestiżowym plebiscycie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej (FISA);
26 XI 2018
konkurs języka polskiego dla studentów z Chin studiujących na UMK;
26 XI 2018
wykład dr Martiny Bolom-Kotari (Uniwersytet Hradec Kralove) nt. „The Development of the Czech Archival Science from the Middle Ages until the Present” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
26 XI 2018
dr Agata Cygan (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatką Nagrody Naukowej im. prof. Stefana Pieńkowskiego przyznanej przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
28 XI 2018
w ramach cyklu "Debaty WNH" odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez Polki;
29 XI 2018
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał malarz abstrakcjonista prof. Stefan Gierowski;
29 XI 2018
konferencja prasowa prof. Jacka Kubicy, prorektora UMK ds. badań naukowych, w sprawie projektu utworzenia na bazie Collegium Medicum UMK – Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy;
29-30 XI 2018
XI Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego organizowane na UMK przez Wydział Prawa i Administracji UMK oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
29 XI-01 XII 2018
jubileusz 10-lecia Zakładu Japonistyki UMK połączony z międzynarodową konferencją „JAPANologists' PLAYGROUND @ COPERNICUS 2018. To celebrate the Decennial of Japanese Studies in Torun. "Japan: Fictions & Reality";
30 XI 2018
prof. Andrzej Sokala, prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK, zwycięzcą kategorii „Mentor Studentów” w plebiscycie „Gala Laurów Uniwersyteckich”;
01 XII 2018
mgr Justyna Łastowska nowym dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
03-18 XII 2018
X Festiwal Ekonomisty na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
04 XII 2018
wizyta na UMK delegacji z indonezyjskich Małych Wysp Sundajskich Zachodnich;
05-07 XII 2018
w ramach cyklu „Philologorum Colloquia” Wydziału Filologicznego UMK odbyły się wykłady prof. Mii Consalvo (Uniwersytet Concordia Montreal);
07 XII 2018
Hubert Jóźwiak, student Wydziału Fizyki, Astronomii i informatyki Stosowanej UMK, laureatem konkursu Złoty Medal Chemii organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN;
07-08 XII 2018
międzynarodowa konferencja „Authored Cultures/Authoring Cultures: Negotiating Control over Media Texts” na Wydziale Filologicznym UMK;
10 XII 2018
mgr Marek Słupczewski (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatem konkursu organizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądownictwa administracyjnego;
10 XII 2018
prof. Konrad Zacharzewski (Wydział Prawa i Administracji UMK) prezesem Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii;
13 XII 2018
dr Karol Kłodziński (Biblioteka UMK) laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę ,,Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu";
17 XII 2018
wykład i warsztaty dr Katarzyny Bachnik (Hult International Business School w San Francisco) nt. „Design Thinking” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
17 XII 2018
prof. Dariusz Markowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki na kadencję 2018-2022;
XII 2018
Miasteczko Akademickie UMK umieszczono wśród stu najważniejszych budynków stulecia w zestawieniu przygotowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez miesięcznik ,,Architektura Murator".
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00