Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 2016-

05 I 2016
70. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;
12 I 2016
UMK trzecią polską uczelnią w rankingu TOP 1200 Universities wg kryterium Google Scholar Citations;
14 I 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK, w ramach ogólnopolskiego dnia judaizmu, otwarto wystawę „Życia Sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XIX i XX wieku”;
14 I 2016
mgr Ewa Jankowska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) przewodniczącą Samorządu Doktorantów UMK;
14 I 2016
mgr inż. Łukasz J. Niewiara (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) przewodniczącym Uczelnianej Rady Doktorantów UMK;
22 I 2016
spotkanie rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie podziału UMK i utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy z CM UMK;
02 II 2016
UMK zajął 580. miejsce w prestiżowym zestawieniu „Ranking Web of Universities”;
04-05 II 2016
obchody 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
05 II 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn nagrodzony Złotą Karetą „Nowości” w kategorii nauka i edukacja;
08 II 2016
UMK otrzymał certyfikat „Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie” przyznany przez Fundację Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS);
11-12 II 2016
na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień Darwina;
12 II 2016
dr Kazimierz Borkowski (Centrum Astronomii UMK) członkiem zespołu 15 polskich naukowców mających wkład w doprowadzenie do pierwszej bezpośredniej obserwacji fali grawitacyjnej;
16 II 2016
prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie PR Andrzeju Dudzie;
19 II 2016
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Paul Alfred Gurbel (kardiolog, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Anna Balcar-Boroń (pediatra, CM UMK);
19 II 2016
tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Wydział Lekarski CM), Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Tyburski (Wydział Humanistyczny);
19 II 2016
15. rocznica działalności Programu „Absolwent” UMK;
19 II 2016
uruchomiono interaktywny serwis „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni miasta 1945-2015” (www.obiekty.umk.pl);
19 II 2016
z okazji Święta Uniwersytetu w klubie „Od Nowa” odbył się dancing filmowy;
26 II 2016
zmarł dr Karl Dedecius, tłumacz i propagator kultury polskiej w Niemczech, doktor honoris causa UMK;
26 II 2016
dr Agnieszka Mierek-Adamska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała indywidualny grant badawczo-rozwojowy Marii Skłodowskiej-Curie;
II 2016
dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymała prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship;
II 2016
dr Joanna Wyszkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała stypendium przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);
II 2016
zespół pracowników Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK pod kierunkiem prof. Jana Kopcewicza otrzymał grant z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
01 III 2016
powołano Komisję Doradczą Rektora UMK jako stały organ opiniotwórczy;
03 III 2016
jubileusz 70-lecia fizyki na UMK;
03-16 III 2016
na UMK odbyły się Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy;
07-08 III 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;
09 III 2016
profesorowie: Danuta Dziawgo i Leszek Dziawgo oraz dr Michał Polasik (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) uhonorowani medalami 25-lecia Związku Banków Polskich;
10 III 2016
prof. Andrzej Tretyn ponownie wybrany rektorem UMK na kadencję 2016-2020;
11 III 2016
Zofia Kaczmarek, uczennica Zespołu Szkół UMK - Gimnazjum i Liceum Akademickie, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej;
15 III 2016
UMK sklasyfikowane na 8. miejscu w Polsce i 799. na świecie w rankingu University Ranking by Academic Performance za rok 2015/2016;
15 III 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wyróżnieni w konkursie „Najlepsi z najlepszych” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18 III 2016
dr Gracjan Maciejewski (Centrum Astronomii UMK) z międzynarodowym zespołem badawczym zaobserwował zjawisko świadczące o tym, że jedna z pozasłonecznych planet spada na swoją macierzystą gwiazdę;
19 III 2016
60. rocznica śmierci prof. Ludwika Kolankowskiego, pierwszego rektora UMK;
19 III 2016
X Towarzyski Turniej Brydżowy Par organizowany przez Program Absolwent UMK;
21 III 2016
kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
22 III 2016
Senatu UMK przyjął uchwałę o powołaniu Katedry Psychologii na Wydziale Humanistycznym;
23 III 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Chemii UMK;
30-31 III 2016
I Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki pt. „Między kryzysem a rozwojem” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;
31 III 2016
„drzwi otwarte” pt. „Sprawdź nas!” w Collegium Medicum UMK;
01 IV 2016
w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” otwarto wystawę „Raport 2015” prezentującą dokonania artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK;
01-02 IV 2016
„dni otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
05 IV 2016
seminarium „Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu" odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
05-06 IV 2016
w Auli UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;
05-06 IV 2016
na UMK odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych MNiSzW;
06 IV 2016
z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Jerzego Tomali odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
07-09 IV 2016
studenci matematyki nagrodzeni medalem i wyróżnieniem podczas 26. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” w Ostrawie (Czechy);
09 IV 2016
„dni otwarte” w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie;
18 IV 2016
dr hab. Violetta Wróblewska (Wydział Filologiczny UMK) członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
18 IV 2016
wizyta na UMK zastępcy ambasadora USA John’a C. Law;
19 IV 2016
jubileusz X-lecia „Galerii Forum” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
20 IV 2016
„Dzień Otwarty Psychologii” w Collegium Humanisticum UMK;
20 IV 2016
wizyta na UMK delegacji z Chin;
20 IV 2016
XX jubileuszowy wykład im. prof. Antoniego Basińskiego pt. „Fotochemia koordynacyjna w nowych strategiach medycznych i środowiskowych” wygłosiła prof. Grażyna Stochel (UJ);
21 IV 2016
na Wydziale Teologicznym UMK otwarto Akademicką Przestrzeń Sztuki „U Teologów”;
21 IV 2016
„dzień otwarty” Startup Campus UMK;
21 IV 2016
konferencja „Ludwik Kolankowski: historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk” odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
22 IV 2016
prof. Jacek Kubica (CM UMK) pełnomocnikiem Rektora UMK ds. badań naukowych;
22 IV 2016
dr Tomasz Wolniewicz uczelnianym koordynatorem ds. informatyzacji UMK;
22-26 IV 2016
16. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
25-29 IV 2016
dr Richard Alexander (Uniwersytet Londyński) przebywał jako visiting profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 IV 2016
prof. Stanisław Dembiński, Rektor UMK w latach 1981-1982, w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMK otrzymał zaszczytne wyróżnienie Convallaria Copernicana;
26 IV 2016
międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył dwudziestą planetę czerwonego olbrzyma oznaczonego jako TYC 3667-1280-1;
28 IV 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład otwarty prof. François’a Rosset’a pt. „Kto jest autorem „Rękopisu znalezionego w Saragossie”? Rozważania filologiczne i literaturoznawcze”;
IV 2016
dr Czesław Adamiak (Wydział Nauk o Ziemi) wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej;
11 V 2016
otwarcie audytorium im. prof. Kazimierza Czyżniewskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
10-11 V 2016
jubileusz 40-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
12 V 2016
apel Rady miasta Torunia w sprawie zachowania autonomii i integralności UMK w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
12 V 2016
prof. Ryszard Sudziński, historyk, wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”;
12 V 2016
prezentacje projektów studenckich realizowanych w ramach zajęć z przedmiotu „Programowanie Zespołowe” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
13-14 V 2016
jubileusz 35-lecia NZS UMK;
16 V 2016
zmarł prof. Gerhard Oexle, historyk niemiecki i doktor honoris causa UMK;
16 V 2016
odbyły się Dni Wydziału Nauk Historycznych UMK;
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Kobe (Japonia);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nanjing University of Information Science and Technology (Chińska Republika Ludowa);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Hassana II w Casablance (Maroko);
19-21 V 2016
odbyły się Juwenalia pod hasłem „Juranalia 2016”;
22-27 V 2016
Chór Akademicki UMK uczestniczył w Festiwalu Kultury Angers Fete l’Europe w Anger;
24 V 2016
kierunek automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
31 V 2016
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Rajmunda Galona;
31 V 2016
I Wykład im. prof. Rajmunda Galona pt. „Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galona” wygłosił prof. Andrzej Kostrzewski (UAM);
V 2016
dr hab. Wojciech Kujawski członkiem Zespołu Ekspertów Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019;
01 VI 2016
Ada Kamela, studentka ekonomii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;
1 VI 2016
X Jubileuszowa Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu” odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
02-03 VI 2016
odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji „NanoBioMateriały - teoria i praktyka” zorganizowanej przez Wydział Chemii UMK;
02-04 VI 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych (KRASP) na kadencję 2016-2020;
03 VI 2016
jubileusz 90-lecia urodzin znakomitego konserwatora zabytków prof. Wiesława Domasłowskiego (Wydział Sztuk Pięknych UMK);
03 VI 2016
„drzwi otwarte” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
06 VI 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK otwarto wystawę „Projekt 966. Wystawa malarstwa i rzeźby polskiej”;
11 VI 2016
30. rocznica działalności Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów (PSPiZK) przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
13-15 VI 2016
wizyta delegacji UMK w Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie;
14 VI 2016
prof. Beata Przyborowska (prorektor UMK) wyróżniona tytułem „Mistrzyni Pedagogii” przyznanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
15 VI 2016
z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. Antoniego Grodzickiego na Wydziale Chemii UMK odbyła się sesja naukowa;
16 VI 2016
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK) członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na kadencję 2016-2018;
16 VI 2016
dr hab. Arkadiusz Karwacki (Instytut Socjologii UMK) wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020;
17-18 VI 2016
z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45. pracy naukowej prof. Wojciecha Kosiedowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”;
19-24 VI 2016
na UMK odbyła się „23rd International Conference on Spectral Line Shapes”, zorganizowana przez Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
19-24 VI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się „37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency” kolokowana z „16th International Conference on Application of Concurrency to System Design”;
21-24 VI 2016
X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
24 VI 2016
prof. Arkadiusz Jawień (CM UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020;
28 VI 2016
prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych) przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020;
VI 2016
prof. Maciej Wojtkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU);
VI 2016
prof. Edward Szłyk (Wydział Chemii) członkiem Komitetu Chemii PAN na kadencję 2016-2020;
VI 2016
UMK na 99. pozycji w międzynarodowym rankingu QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej;
01-22 VII 2016
na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;
03-06 VII 2016
18. Międzynarodowe Sympozjum Technik Ekstrakcyjnych (ExTech'2016) i 22. Międzynarodowe Sympozjum Technik Rozdzielania (ISSS'2016) odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
06 VII 2016
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) laureatką konkursu na najlepsze prace naukowe z dziedziny rachunkowości;
12-15 VII 2016
V Szkoła Letnia zorganizowana w ramach projektu Copernicus Graduate School odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
13 VII 2016
dr Piotr Kokocki (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatem V edycji konkursu Iuventus Plus;
VII 2016
UMK zajął 888. miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2016;
11 VIII 2016
dr Karolina Słowik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatką konkursu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
22-26 VIII 2016
Toruńska Letnia Szkoła Matematyczna odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
23-28 VIII 2016
UMK partnerem naukowym 8. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu;
VIII 2016
wysoka pozycja w Rankingu Web of Repositories dwóch repozytoriów koordynowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK: Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC, http://kpbc.umk.pl/dlibra) i Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (RUMAK, https://repozytorium.umk.pl/);
VIII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną;
VIII 2016
prof. Ekkehard Nuissl von Rein (Wydział Nauk Pedagogicznych) uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry);
01-12 IX 2016
z udziałem dziesięciorga studentów z Beijing Union University (Chiny) odbył się Tourist Summer Camp na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
10 IX 2016
prof. Józef Flik wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Hereditas Saeculorum”;
12 IX 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
14 IX 2016
mgr Anna Ilnicka (Wydział Chemii) laureatką nagrody im. prof. dr hab. Henryka Struszczyka przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chitynowe;
14-16 IX 2016
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja astronomiczna „Interstellar shocks: models, observations & experiments - SHOCKS 2016”;
16 IX 2016
prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych) wybrany prezydentem Międzynarodowej Komisji Historii Miast (International Commission for the History of Towns) na kadencję 2016-2021;
22 IX 2016
UMK po raz pierwszy znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2016-2017;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Ernst F. Koerner, językoznawca;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017 po raz 15. wręczono Nagrodę Archiwum Emigracji za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej fundowaną przez Senat RP;
29 IX 2016
z udziałem władz UMK odbyło się uroczyste otwarcie, położonego przy ul. J. Słowackiego 5/7, Klubu Studenckiego „Kotłownia 2.0” (działalność rozpoczął 1 X);
29 IX 2016
w obecności ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rektorzy trzech uczelni publicznych z województwa Kujawsko-pomorskiego (UMK, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego) podpisali list intencyjny o współpracy;
30 IX 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK laureatami głównej nagrody Rady Programowej Forum Teleinformatyki za prezentację "SimCor – interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy";
30 IX 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
IX 2016
UMK jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów po raz czwarty raz znalazł się w prestiżowym QS World University Rankings;
01 X 2016
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się mecz jubileuszowy z okazji 70. rocznicy powstania Akademickiego Związku Sportowego (AZS) UMK;
01 X 2016
Katedra Psychologii kierowana przez prof. Marię Lewicką wznowiła działalność na Wydziale Humanistycznym UMK;
01 X 2016
pedagogika medialna nowym kierunkiem uruchomionym w ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
01 X 2016
Patryk Przybyłowski, student filologii angielskiej, nowym redaktorem naczelnym Radia Sfera UMK;
03 X 2016
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK uzyskał zgodę ministra środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej;
07 X 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK odbył się wernisaż wystawy „Pietrkiewicz i Peterkiewicz”;
07-08 X 2016
jubileusz Archeologii na UMK: 80 lat od publikacji programu badań naukowych w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej, 70 lat Zakładu Prehistorii i 40 lat Instytutu Archeologii i Etnografii UMK;
08 X 2016
inauguracja VII edycji Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK;
12 X 2016
spotkanie prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty z zagranicznymi studentami programu Erasmus;
13 X 2016
w klubie „Od Nowa” pod hasłem „Twój pierwszy raz” odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego roku;
12-13 X 2016
odbył się „DroneTech 1st World Meeting” zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii UMK;
15 X 2016
na UMK odbyło się V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
19-21 X 2016
na UMK odbyły się interdyscyplinarne warsztaty naukowe „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK i Katedrę Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu w Innsbrucku;
20-21 X 2016
na UMK odbyło się II międzynarodowe sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”;
20-21 X 2016
na UMK odbyła się V jubileuszowa konferencja „Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii”;
24-28 X 2016
na UMK odbył się Tydzień Otwartej Nauki;
27-28 X 2016
Polska Nagroda Innowacyjności 2016 dla Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
28 X 2016
jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Toruniu działającego przy UMK;
03 XI 2016
spotkanie rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z pracownikami i studentami UMK;
05 XI 2016
20-ta rocznica działalności Radio Sfera UMK;
15 XI 2016
na Wydziale Teologicznym UMK odbył się wykład prof. Martina Tamcke (Uniwersytet w Getyndze) pt. "Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność";
15 XI 2016
jubileusz 85-lecia urodzin prof. Stanisława Salmonowicza na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
16 XI 2016
z okazji Światowego Dnia Tolerancji w Liceum Akademickim odbyła się debata oxfordzka i dyskusja panelowa na temat losu uchodźców w Polsce oraz tolerancji Polaków;
17 XI 2016
konferencja prasowa prorektora Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty poświęcona integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką UMK i lokalną;
17 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład prof. Daniela Dora pt. "From Experience to Imagination: Language and its evolution as a communication technology";
19 XI 2016
odbyły XXII Toruńskie Spotkania Colloquia Torunensia pt. „Przestrzeń sumienia w życiu publicznym”;
19 XI 2016
z okazji 70-lecia Katedry Filologii Anglistyki UMK odbyła się jubileuszowa sesja naukowa;
21 XI 2016
prof. Władysława Szulkiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem, jako reprezentant nauk społecznych, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
21 XI 2016
w 35. rocznicę strajków otwarto wystawę „Strajk UMK 1981”;
24 XI 2016
jubileusz 70. istnienia Studenckiego Koła Naukowego Chemików (SKNCh);
24 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyło się X Kolokwium Stochastyczne;
24-25 XI 2016
na UMK odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce”?;
25 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się jubileusz 80-lecia prof. Jerzego Speiny połączony z sesją dedykowaną jubilatowi pt. „Od antyku do współczesności”;
25 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbył się wykład dr. hab. Zbigniewa S. Szewczaka ,,25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu'';
25-26 XI 2016
na Wydziale Fizyki, Informatyki Stosowanej i Astronomii UMK w ramach Forum Dziekanów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki odbyła się konferencja pt. „70 lat fizyki w Toruniu – fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy”;
03 XII 2016
w klubie „Od Nowa” odbył się tradycyjny bal Wydziału Nauk o Ziemi UMK pt. „Dancing dookoła świata”;
03-04 XII 2016
dr Adam Kola (Wydział Filologiczny UMK) laureatem konkursu „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”;
05 XII 2016
dr Marcin Kilanowski (Wydział Prawa i Administracji UMK ) członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim;
06 XII 2016
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk;
06 XII 2016
mgr Adam Wróblewski został nowym prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK;
08 XII 2016
dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) laureatem nagrody naukowej im. Jana Łukasiewicza za książkę „Normalne logiki pozycyjne" (napisanej wspólnie ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, KUL);
09 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”;
09 XII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
10 XII 2016
XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Zawsze Razem” odbył się w Auli UMK;
16 XII 2016
w związku z jubileuszem 70-lecia działalności AZS UMK w Toruniu, po przebudowie, uroczyście otwarto przystań portów wodnych i przystań treningową AZS UMK;
16 XII 2016
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim pięć publicznych uczelni naszego regionu podpisało list intencyjny w sprawie współpracy;
16 XII 2016
dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkurskie zorganizowanym przez Urząd Patentowy na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej;
16-17 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”;
17 XII 2016
15. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbył się w klubie „Od Nowie”;
XII 2016
dr. hab. Nikodem Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) zwycięzcą 17. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS;
XII 2016
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);
XII 2016
dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
XII 2016
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);
XII 2016
dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
01 I 2017
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) zostało pierwszą, podstawową jednostką organizacyjną UMK nie będącą wydziałem. Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum został dyrektor dr hab. Jerzy Łukaszewicz;
03 I 2017
100. rocznica urodzin prof. Jana Łopuskiego, emerytowanego pracownika i byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (1981-1982);
11 I 2017
prof. Artur P. Terzyk (Wydział Chemii UMK) członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na kadencję 2017-2020;
11 I 2017
ks. dr hab. Piotr Roszak (Wydział Teologiczny UMK) członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej Tomasza z Akwinu;
12 I 2017
wizyta przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Centralnym Laboratorium Wydziału Chemii UMK – Pracowni Analiz Instrumentalnych;
19 I 2017
dr hab. Małgorzata Kowalska (Wydział Nauk Historycznych UMK) członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę działającego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego;
20 I 2017
w Centrum Sztuki Współczesnej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Orient Express” zorganizowane przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra” przy Wydziale Filologicznym UMK;
20 I 2017
w prestiżowym czasopiśmie „Optica” ukazał się artykuł fizyków z UMK: mgr Karoliny Sędziak oraz doktorów: Mikołaja Lasoty i Piotra Kolenderskiego pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement (2017 vol. 4 nr 1 p. 84-89);
24 I 2017
wykład dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Żołnierze wyklęci powracają: poszukiwanie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego” w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
25 I 2017
wizyta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Sébastien’a Reymond’a, attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej w ambasadzie Francji w Polsce;
26 I 2017
z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Jana Łopuskiego odbyła się okolicznościowa konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 I 2017
prof. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej UMK) przewodniczącą amerykańskiego Towarzystwa „Henry James Society”;
26 I 2017
kierunek teologia (Wydział Teologiczny UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
27 I 2017
w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy pod kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Słupskiego odbyło się pierwsze w regionie przeszczepienie wątroby;
27 I 2017
w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Moniuszki 16/18 otwarto pierwszą studencką jadłodzielnię;
28 I 2017
AZS UMK nagrodzony tytułem Super Anioła 2016 Roku przyznanym za organizację festiwalu siatkówki plażowej „Plaża Gotyku”;
29 I 2017
drużyna „Koreczków Śledziowych” zwycięzcą Studenckiej Ligi Piątek Piłkarskich UMK;
I 2017
UMK skwalifikowany jako drugi uniwersytet w Polsce w międzynarodowym zestawieniu Transparent Ranking uwzględniającym liczbę cytowań w Google Scholar;
I 2017
prof. Piotr Targowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej „Dziedzictwo kultury i zmiana globalna – nowe wyzwanie dla Europy (Joint Programming Initiative „Cultural Heritage – a challenge for Europe”– JPI CH) na kadencję 2017-2018;
01 II 2017
dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii UMK) polskim koordynatorem projektu „Innowacyjne membrany polimerowe zawierające polimeryzowalne ciecze jonowe” realizowanego w ramach Programu POLONIUM z Uniwersytetem w Rouen (Francja);
02 II 2017
dr Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkiem ministerialnego zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych;
07 II 2017
UMK awansował na 682. miejsce w zestawieniu Ranking Web of Universities (22. lokata w Europie Środkowo-Wschodniej i siódma w Polsce);
08 II 2017
zmarł prof. Andrzej Tomczak;
08 II 2017
mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka z Centrum Studiów Wyborczych UMK, rzecznikiem Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
11 II 2017
dr Józefina Turło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą za popularyzację fizyki i Medalem Krzysztofa Ernsta PTF za rok 2016;
15 II 2017
umowa o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia pomiędzy UMK a Grupą Boryszew;
19 II 2017
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuły Honorowych Profesorów UMK otrzymali: Jan Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) i Andrzej Jamiołkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK);
21 II 2017
wizyta na Wydziale Prawa i Administracji UMK Dian Braun, wicekonsul ambasady USA w Warszawie;
21 II 2017
prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi UMK) przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
22 II 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) członkiem Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2017-2020;
22 II 2017
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otwarto wystawę pt. „X rocznica zakończenia rozbudowy gmachu Wydziału”;
23 II 2017
XXX jubileuszowy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego pt. „Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat” wygłosił prof. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN);
25 II 2017
w Kampusie UMK na Bielanach odbyły się XL Kopernikańskie Marsze na Orientację;
27 II 2017
dr hab. Katarzyna Słabkowska (Wydział Chemii UMK) kierownikiem serii międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020-Euratom;
27 II-03 III 2017
Biuro Karier UMK zorganizowało cykl spotkań pn. „Wiosenne Spotkania z Pracodawcami – rozwijaj się na wiosnę”;
01 III 2017
prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) członkiem wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT);
02 III 2017
w Auli UMK odbyły się doroczne „Dni Kariery®”, czyli studenckie targi pracy, praktyk i staży;
03 III 2017
wernisaż wystawy „Fale” pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej (Wydział Sztuk Pięknych UMK) w Galerii Sztuki Wozownia;
06 III 2017
w Auli UMK odbył się wykład prof. Leszka Balcerowicza „Dobre i złe transformacje;
07 III 2017
wizyta na UMK ambasadora Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi, który wygłosił wykład dla studentów japonistyki;
09 III 2017
prof. Jan Łopuski uhonorowany medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
10 III 2017
UMK laureatem konkursu organizowanego przez Wydawnictwo „Perspektywy” na kreatywną rekrutację szkół wyższych „Genius Universitatis”;
10 III 2017
przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK powstało Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji; jego przewodniczącą została Julia Hladyi, kuratorem dr Natalia Pamuła-Cieślak;
11 III 2017
„Dzień Gier Planszowych GRAWITACJA” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
12 III 2017
dr Cecylia Iwaniszewska uhonorowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznanym z okazji 60-lecia istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu;
13 III 2017
wizyta na UMK wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który wraz z rektorem UMK spotkał się z przedstawicielami spółek spin off UMK;
13-14 III 2017
w trakcie kongresu gospodarczego Welconomy Forum in Toruń prof. Jacek Kubica, prorektor UMK ds. badań naukowych, wyróżniony tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;
13-18 III 2017
w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbył się Tydzień Mózgu zorganizowany przez Wydział Humanistyczny UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Centrum Nowoczesności;
15 III 2017
dr Piotr Stankiewicz (Wydział Humanistyczny UMK) dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych funkcjonującego pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej;
17-19 III 2017
na UMK odbyła się konferencja Forum Uniwersytetów Polskich i posiedzenie Rady Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;
18-25 III 2017
25. jubileuszowe Alternatywne Spotkania Teatralne „KLAMRA” w klubie „Od Nowa”;
20-21 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
21-22 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
22 III 2017
wizyta na UMK Lika Liu, dyrektor Działu Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie;
23-24 IV 2017
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce”;
24 III 2017
wizyta na UMK: prof. Noriko Matsuda, dyrektora oddziału Akademickiego Centrum Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Shizuoka, oraz absolwenta tej uczelni Ryotaro Sakamoto, Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Japońskiego;
24 III 2017
w Akademickiej Przestrzeni Sztuki 2017 – U Teologów otwarto wystawę „Kopie” prezentującą kopie malarskie studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Wydział Sztuk Pięknych UMK);
24 III 2017
na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień „Odysei”;
28 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Chemii UMK;
28 III 2017
„Piknik archeologiczny” w Instytucie Archeologii UMK;
29 III-01 IV 2017
student Janusz Schmude (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) nagrodzony złotym medalem międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy);
30 III 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pod hasłem „Dziewczyny do ścisłych”;
31 III-01 IV 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”;
III 2017
UMK awansował na szóste miejsce w prestiżowym rankingu Nature Index 2017 (dane za okres 1 stycznia-31 grudnia 2016); uczelnia zajęła 304. lokatę wśród szkół wyższych w Europie ujętych w rankingu;
01 IV 2017
prezydencko-rektorski obiad przygotowany przez wiceprezydenta Torunia Andrzeja Rakowicza i JM Rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna w trakcie Festiwalu Smaków;
01-02 IV 2017
na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi UMK odbyły się Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych i III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych;
02-04 IV 2017
w Łysomicach k. Torunia odbyła się 5. konferencja naukowa „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym” zorganizowana przez Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki (Wydział Chemii UMK);
04 IV 2017
„drzwi otwarte” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
05-06 IV 2017
X Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”;
06-07 IV 2017
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”;
08 IV 2017
„drzwi otwarte” w Liceum Akademickim UMK;
11 IV 2017
„drzwi otwarte” w Katedrze Psychologii UMK;
11 IV 2017
JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu;
12 IV 2017
wykład prof. Wiesława Makarewicza (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) pt. „Wydział Lekarski USB w Wilnie i jego znaczenie dla powstania Akademii Lekarskiej w Gdańsku” w Klubie Profesorów UMK;
19 IV 2017
prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) uhonorowana złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
19 IV 2017
rektor UMK prof. Andrzej Tretyn uczestniczył w otwarciu fabryki Grupy Boryszew w Prenzlau (Niemcy);
19-21 IV 2017
„dni filozofii” w Instytucie Filozofii UMK;
20 IV 2017
uroczyste otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań nad Turystyką (P-ChCBT) na Wydziale Nauk o Ziemi UMK, jego kierownikiem został prof. Wojciech Wysota;
20 IV 2017
„dzień otwarty” w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK;
21 IV 2017
dr hab. Henryk Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);
21-25 IV 2017
17. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
24 IV 2017
dr Sebastian Mikołajczak (Zakład Rzeźby UMK) autorem numizmatu o nominale 10 zł prezentującego postać Mikołaja Kopernika wybitego w srebrze przez Narodowy Bank Polski;
25 IV 2017
uchwała Senatu UMK o powołaniu nowego kierunku studiów – Sport i Wellness na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi i Nauk Pedagogicznych UMK;
26-27 IV 2017
w Auli UMK odbyła się Wampiriada 2017;
27 IV 2017
wykład prof. Jacques'a Bazena (Saxion University of Applied Sciences, Holandia) pt. „Regional economic development in Europe. A fundamental difference between West and East?” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
27 IV 2017
Rozgłośnia Radio Sfera UMK uhonorowana medalem przyznanym z okazji 25-lecia fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
27-28 IV 2017
w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą” zorganizowana przez Katedrę Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej UMK;
02-05 V 2017
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się konferencja 2nd BE-OPTICAL School pn. „High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis”;
04 V 2017
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Beijing International Studies University (BISU, Chiny) podpisana w Pekinie;
08-09 V 2017
obchody 70-lecia Katedry Meteorologii i Klimatologii (Wydział Nauk o Ziemi UMK) połączone z XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej;
09-10 V 2017
spotkanie na UMK dyrektorów obserwatoriów radioastronomicznych zrzeszonych w Konsorcjum European VLBI Network;
10 V 2017
Mateusz Schalau (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) nowym przewodniczącym NZS na kadencję 2017/2018;
11-12 V 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja „Polskie wampiry – fakty i mity” przygotowana przez Katedrę Kryminalistyki i Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki;
12 V 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odbyła się ogólnopolska konferencja i warsztat „Miasto kreatywne”;
16-17 V 2017
majówka Wydziału Nauk Historycznych UMK;
17 V 2017
w Instytucie Socjologii UMK odbyło się Otwarte Seminarium Badawcze – VIII Dzień Badacza;
17 V 2017
UMK skwalifikowany na 703. miejscu CWTS Leiden Ranking badającym siłę uczelni w oparciu o publikacje naukowe i ich wpływ na rozwój światowych badań;
17 V 2017
profesorowie: Jadwiga Łukaszewicz i Bogumiła Rouba oraz dr hab. Piotr Niemcewicz (Wydział Sztuk Pięknych UMK) członkami Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków;
17-19 V 2017
na UMK odbył się XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza i wręczeniem Jubilatowi medalu „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
18 V 2017
wykład prof. Jarosława Grytczuka (UJ) pt. „Kombinatoryczne twierdzenie o zerach i jego zastosowania w kolorowaniu grafów” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
18-20 V 2017
odbyły się Cyrkowe Juwenalia UMK;
18-23 V 2017
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbyły się VI Interdyscyplinarne Spotkania „Giartino – Ogród Sztuki/Rzeka”;
19 V 2017
„Fascynujący Dzień Roślin” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
22 V 2017
wizyta na UMK Grzegorza Piątkowskiego, rzecznika Praw Absolwenta;
22 V 2017
wykład prof. Viacheslava A. Shupera (Rosyjska Akademia Nauk i Uniwersytet Państwowy w Moskwie) pt. „Prospects for the evolution of the territorial organization of Russsia” na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
24 V 2017
jubileusz 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK;
24 V 2017
wykład prof. Christiana Giordano (Uniwersytet we Fryburgu) pt. „Rethinking the Notion of Culture: The Role of Prefixes” na Wydziale Humanistycznym UMK;
25 V 2017
„drzwi otwarte” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
25 V 2017
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się sesja upamiętniająca prof. Aleksandra Nagajewa;
26 V 2017
Dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;
27 V 2017
I Otwarte Mistrzostwa UMK w Badmintonie w Uniwersyteckim Centrum Sportowym;
29 V-1 VI 2017
wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK pracowników Wydziału Zdrowego Stylu Życia z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku (Białoruś);
29 V-02 VI 2017
mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz i dr Tomasz Wolniewicz (Uczelniane Centrum Informatycznego UMK) uhonorowani prestiżową nagrodą GÉANT Community Award wręczoną podczas konferencji w Linz (Austria);
31 V 2017
wizyta na UMK Noriyuki Inoue, prorektora Uniwersytetu w Kobe i dyrektora Instytutu Promocji Programów Wymiany Międzynarodowej, w sprawie wymiany studentów;
31 V 2017
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK otwarto Centrum Badań Polarnych, którego kierownikiem został dr hab. Ireneusz Sobota;
V-VI 2017
nowe, ujednolicone strony Wydziałów UMK: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi oraz Politologii i Studiów Międzynarodowych; autorem projektu graficznego stron jest dr hab. Nikodem Pręgowski;
V 2017
UMK skwalifikowany w czwartej setce (pozycje 301-400) Global Ranking of Academic Subjects 2017 (tzw. rankingu szankhajskim) w zakresie nauk przyrodniczych – w obszarze badań matematyka;
02 VI 2017
uchwała Senatu UMK o powołaniu na UMK Centrum Weterynarii (od 1 IX);
02 VI 2017
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja pt. „Nowe regulacje w zakresie danych osobowych”;
02 VI 2017
umowa o współpracy na rzecz promocji kolarstwa szosowego pomiędzy UMK a Copernicus – Akademia Kolarska Michała Kwiatkowskiego;
02 VI 2017
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Studentów Stosunków Międzynarodowych (OZIS) zorganizowany przez Koło Naukowe Spraw Zagranicznych;
03 VI 2017
na UMK odbyło się V Międzynarodowe Seminarium Neurorozwojowe zorganizowane przez Laboratorium Neurokognitywne ICNT UMK;
03 VI 2017
na UMK obradowała Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
04 VI 2017
jubileusz 80-lecia urodzin prof. Janusza Małłka, w trakcie którego Jubilata uhonorowano medalem „Thorunium” przyznanym przez Prezydenta Miasta Torunia;
04-06 VI 2017
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective – recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship” odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
06 VI 2017
w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „Władysław Raczkiewicz 1885-1947: biografia polityczna”;
07 VI 2017
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Auli UMK;
08 VI 2017
zespół kierowany przez prof. Zenona Wiśniewskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) laureatem statuetki Orła, nagrody specjalnej tygodnika „Wprost” przyznanej za projekt „Impuls 50+ strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla publicznych służb zatrudnienia”;
08 VI 2017
na Wydziale Chemii UMK odbyło się otwarte spotkanie informacyjne z kadrą zarządzającą Grupy Boryszew;
08 VI 2017
„dni otwarte” kierunku Kognitywistyka na Wydziale Humanistycznym UMK;
09 VI 2017
z okazji 500. rocznicy reformacji otwarto wystawę „Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta” przygotowaną przez AP w Toruniu, Bibliotekę UMK, Książnicę Kopernikańską, Muzeum Okręgowe i Parafię Ewangelicko-Augsburską;
13 VI 2017
piknik integracyjny na Wydziale Chemii UMK;
13 VI 2017
prof. Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) uhonorowany „Medalem za zasługi dla pedagogiki współczesnej” przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu;
14 VI 2017
w Galerii Dworzec Zachodni w klubie „Od Nowa” odbył się wernisaż wystawy końcoworocznej „Wizytówka”, na której eksponowano prace studentów grafiki, rzeźby, sztuki mediów i edukacji wizualnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
14 VI 2017
wizyta na Wydziale Nauk Historycznych UMK przedstawicieli Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki;
18-22 VI 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) uhonorowany medalem Uniwersytetu Pardubice (Commemorative Medal of the University of Pardubice) wręczonym podczas konferencji „The International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations”;
19 VI 2017
prof. Andrzej Kola (Wydział Nauk Historycznych UMK) wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działalności naukowej w zakresie archeologii;
19-22 VI 2017
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017” przygotowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
19-24 VI 2017
37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency 16th International Conference on Application of Concurrency to System Design odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
21 VI 2017
spotkanie władz Beijing Institute of Technology (Chiny) i UMK dotyczące współpracy w sferze badań i kształcenia;
21 VI 2017
wizyta w Instytucie Fizyki UMK władz Beijing Institute of Technology (Chiny);
21 VI 2017
doktorzy: Piotr Adamski (Wydział Lekarski CM UMK) i Paweł Pomastowski (ICNT UMK) oraz mgr Tomasz Sińczak (Wydział Nauk Historycznych UMK) laureatami głównych nagród naukowych dla młodych naukowców przyznanych przez Oddział PAN w Gdańsku;
22 VI 2017
kierunek fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
22-23 VI 2017
na UMK odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zrzeszająca prorektorów ds. kształcenia wszystkich uniwersytetów;
23 VI 2017
wykład prof. Davida M. Estlunda z Brown University (USA) pt. „Utopophobia: on the Limits (if any) of Political Philosophy” na Wydziale Humanistycznym UMK;
23-24 VI 2017
Toruńska Noc Teologów na Wydziale Teologicznym UMK;
24 VI 2017
Katedra Kulturoznawstwa UMK współorganizatorem imprezy Święto ulicy Wilama Horzycy przygotowanej wspólnie z Teatrem im. Wilama Horzycy;
26 VI 2017
dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką pierwszej nagrody za pracę doktorską „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo”;
26-27 VI 2017
„Drzwi Otwarte MBA” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
29-30 VI 2017
na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK odbyło się XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Nienartowicza;
03-21 VII 2017
na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;
03 VII-24 VIII 2017
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego programu wakacyjnego dla studentów i doktorantów pt. „The Toruń Astrophysics/Physics Summer program” – TAPS;
06 VII 2017
kierunek biotechnologia na Wydziale Lekarskim (CM UMK w Bydgoszczy) otrzymał pozytywną ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
09-30 VII 2017
w Collegium Maius odbył się Summer Camp „Welcome to Europe” z udziałem uczestników z Chin;
19-26 VII 2017
pracownicy Zakładu Antropologii UMK uczestniczyli w pracach archeologicznych i ekshumacyjnych na Wileńszczyźnie prowadzonych przez Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN;
22 VII 2017
mgr Wojciech Stemplowski, doktorant z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK, wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych;
24-27 VII 2017
Anna Załęczna, judoczka i studentka Wydziału Nauk o Ziemi UMK, Akademicką Mistrzynią Europy na mistrzostwach w portugalskiej Coimbrze;
01 VIII 2017
dr Włodzimierz W. Juśkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi UMK) i dr n. med. Bartosz Sikorski (Wydział Lekarski CM UMK) laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów 2017 za rozprawy doktorskie;
01-05 VIII 2017
wizyta na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK delegacji naukowców z Guangdong Pharmaceutical University (Chiny);
04 VIII 2017
międzynarodowy kwartalnik „Logic and Logical Philosophy” redagowany przez dr. hab. Marka Nasieniewskiego i prof. Andrzeja Pietruszczaka (Wydział Nauk Humanistycznych UMK) umieszczony został na tzw. liście filadelfijskiej;
12 VIII 2017
trzecia edycja „Pikniku spadających gwiazd” w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;
22 VIII 2017
w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach odbyła się „Gala astronomiczna” dla licealistów i nauczycieli skupionych wokół Astrobaz Kopernik;
22 VIII 2017
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) wyróżniona w Chińskiej Republice Ludowej państwową nagrodą 11th Special Book Award for Young Scholars;
28 VIII 2017
na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się konferencja „Pollen Monitoring Programme (PMP), 11th Meeting and Workshop”;
05-08 IX 2017
51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
06 IX 2017
UMK po raz drugi znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2018;
07 IX 2017
były rektor UMK prof. Stanisław T. Dembiński uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze przyznanym przez Radę m. Torunia;
07 IX 2017
kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) otrzymał wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
08 IX 2017
wykład prof. Paula R. Haddada (Australian Centre for Research on Separation Science, University of Tasmania) pt. „Prediction of chromatographic retention times using Quantitative Structure-Retention Relationships based only on chemical structures of analytes” na Wydziale Chemii UMK;
14 IX 2017
wizyta na Wydziale Nauk o Ziemi UMK delegacji z Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Angers (Francja);
14-16 IX 2017
na UMK odbył się V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur. Reformacja-dialog-kultury”;
15-17 IX 2017
na UMK odbył się XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej;
17 IX 2017
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii medalem Jędrzeja Śniadeckiego, najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
19-21 IX 2017
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „CEFRiTES: the Common European Framework of Reference in Tertiary EducationSystem – Interpretations and Implementations/Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w Szkolnictwie Wyższym – Interpretacje i Implementacje";
24 IX-01 X 2017
Mirosław Ziętarski, zawodnik AZS UMK i student bezpieczeństwa narodowego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii UMK), wraz z Mateuszem Biskupem, zostali wicemistrzami świata w wioślarstwie na 47. Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);
24 IX-01 X 2017
Joanna Dittmann, studentka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, została wicemistrzynią świata w czwórce kobiet bez sterniczki podczas 47. Mistrzostw Świata w Wioślarstwie rozegranych w Sarasocie (USA);
25-27 IX 2017
„V Polish Evolutionary Conference” odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
26 IX 2017
UMK skwalifikowany na 5. miejscu wśród polskich uniwersytetów w rankingu Nature Index 2017;
28 IX 2017
wykład prof. Barbary Chowarskiej (Yale School of Medicine, USA) pt. „Attentional signatures of autism in infancy: Studies of siblings at risk for ASD” w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;
28-29 IX 2017
I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa dotyczący „Interdyscyplinarności nauk o bezpieczeństwieodbył się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
29 IX 2017
„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
29 IX 2017
w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” odbyła się przygotowana przez UMK „Toruńska Noc Naukowców”;
IX 2017
10. rocznica powstania Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
01 X 2017
jubileusz 90-lecia urodzin prof. Janusza Bieniaka, nestora historyków toruńskich, twórcy toruńskiej szkoły genealogicznej i inicjatora wznowienia po 1945 r. badań genealogicznych nad średniowiecznym rycerstwem polskim;
01 X 2017
na UMK rozpoczął działalność Dział Współpracy Międzynarodowej utworzony z połączenia: Działu Programów Międzynarodowych, Działu Rekrutacji Cudzoziemców i Działu Współpracy z Zagranicą;
02 X 2017
w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 72. roku akademickiego 2017/2018 wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Waldemar Jędrzejczyk.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00