Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 2016-

05 I 2016
70. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;
12 I 2016
UMK trzecią polską uczelnią w rankingu TOP 1200 Universities wg kryterium Google Scholar Citations;
14 I 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK, w ramach ogólnopolskiego dnia judaizmu, otwarto wystawę „Życia Sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XIX i XX wieku”;
14 I 2016
mgr Ewa Jankowska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) przewodniczącą Samorządu Doktorantów UMK;
14 I 2016
mgr inż. Łukasz J. Niewiara (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) przewodniczącym Uczelnianej Rady Doktorantów UMK;
22 I 2016
spotkanie rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem w sprawie podziału UMK i utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy z CM UMK;
02 II 2016
UMK zajął 580. miejsce w prestiżowym zestawieniu „Ranking Web of Universities”;
04-05 II 2016
obchody 70-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
05 II 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn nagrodzony Złotą Karetą „Nowości” w kategorii nauka i edukacja;
08 II 2016
UMK otrzymał certyfikat „Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie” przyznany przez Fundację Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS);
11-12 II 2016
na UMK odbył się Międzynarodowy Dzień Darwina;
12 II 2016
dr Kazimierz Borkowski (Centrum Astronomii UMK) członkiem zespołu 15 polskich naukowców mających wkład w doprowadzenie do pierwszej bezpośredniej obserwacji fali grawitacyjnej;
16 II 2016
prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie PR Andrzeju Dudzie;
19 II 2016
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Paul Alfred Gurbel (kardiolog, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Anna Balcar-Boroń (pediatra, CM UMK);
19 II 2016
tytuły honorowych profesorów UMK otrzymali: Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Wydział Lekarski CM), Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Tyburski (Wydział Humanistyczny);
19 II 2016
15. rocznica działalności Programu „Absolwent” UMK;
19 II 2016
uruchomiono interaktywny serwis „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w przestrzeni miasta 1945-2015” (www.obiekty.umk.pl);
19 II 2016
z okazji Święta Uniwersytetu w klubie „Od Nowa” odbył się dancing filmowy;
26 II 2016
zmarł dr Karl Dedecius, tłumacz i propagator kultury polskiej w Niemczech, doktor honoris causa UMK;
26 II 2016
dr Agnieszka Mierek-Adamska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała indywidualny grant badawczo-rozwojowy Marii Skłodowskiej-Curie;
II 2016
dr Katharina Boguslawski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymała prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship;
II 2016
dr Joanna Wyszkowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) otrzymała stypendium przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS);
II 2016
zespół pracowników Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii UMK pod kierunkiem prof. Jana Kopcewicza otrzymał grant z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
01 III 2016
powołano Komisję Doradczą Rektora UMK jako stały organ opiniotwórczy;
03 III 2016
jubileusz 70-lecia fizyki na UMK;
03-16 III 2016
na UMK odbyły się Wiosenne Spotkania z Rynkiem Pracy;
07-08 III 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca tytułem Ambasadora Integracji i Współpracy;
09 III 2016
profesorowie: Danuta Dziawgo i Leszek Dziawgo oraz dr Michał Polasik (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) uhonorowani medalami 25-lecia Związku Banków Polskich;
10 III 2016
prof. Andrzej Tretyn ponownie wybrany rektorem UMK na kadencję 2016-2020;
11 III 2016
Zofia Kaczmarek, uczennica Zespołu Szkół UMK - Gimnazjum i Liceum Akademickie, laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej;
15 III 2016
UMK sklasyfikowane na 8. miejscu w Polsce i 799. na świecie w rankingu University Ranking by Academic Performance za rok 2015/2016;
15 III 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK wyróżnieni w konkursie „Najlepsi z najlepszych” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18 III 2016
dr Gracjan Maciejewski (Centrum Astronomii UMK) z międzynarodowym zespołem badawczym zaobserwował zjawisko świadczące o tym, że jedna z pozasłonecznych planet spada na swoją macierzystą gwiazdę;
19 III 2016
60. rocznica śmierci prof. Ludwika Kolankowskiego, pierwszego rektora UMK;
19 III 2016
X Towarzyski Turniej Brydżowy Par organizowany przez Program Absolwent UMK;
21 III 2016
kierunek fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
22 III 2016
Senatu UMK przyjął uchwałę o powołaniu Katedry Psychologii na Wydziale Humanistycznym;
23 III 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Chemii UMK;
30-31 III 2016
I Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki pt. „Między kryzysem a rozwojem” odbyło się na Wydziale Filologicznym UMK;
31 III 2016
„drzwi otwarte” pt. „Sprawdź nas!” w Collegium Medicum UMK;
01 IV 2016
w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” otwarto wystawę „Raport 2015” prezentującą dokonania artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK;
01-02 IV 2016
„dni otwarte” na Wydziale Filologicznym UMK;
05 IV 2016
seminarium „Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu" odbyło się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
05-06 IV 2016
w Auli UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;
05-06 IV 2016
na UMK odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Pedagogiczno-Artystycznych podległych MNiSzW;
06 IV 2016
z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Jerzego Tomali odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
07-09 IV 2016
studenci matematyki nagrodzeni medalem i wyróżnieniem podczas 26. edycji międzynarodowych zawodów matematycznych „Vojtech Jarnik Mathematical Competition” w Ostrawie (Czechy);
09 IV 2016
„dni otwarte” w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie;
18 IV 2016
dr hab. Violetta Wróblewska (Wydział Filologiczny UMK) członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
18 IV 2016
wizyta na UMK zastępcy ambasadora USA John’a C. Law;
19 IV 2016
jubileusz X-lecia „Galerii Forum” na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
20 IV 2016
„Dzień Otwarty Psychologii” w Collegium Humanisticum UMK;
20 IV 2016
wizyta na UMK delegacji z Chin;
20 IV 2016
XX jubileuszowy wykład im. prof. Antoniego Basińskiego pt. „Fotochemia koordynacyjna w nowych strategiach medycznych i środowiskowych” wygłosiła prof. Grażyna Stochel (UJ);
21 IV 2016
na Wydziale Teologicznym UMK otwarto Akademicką Przestrzeń Sztuki „U Teologów”;
21 IV 2016
„dzień otwarty” Startup Campus UMK;
21 IV 2016
konferencja „Ludwik Kolankowski: historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk” odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK;
22 IV 2016
prof. Jacek Kubica (CM UMK) pełnomocnikiem Rektora UMK ds. badań naukowych;
22 IV 2016
dr Tomasz Wolniewicz uczelnianym koordynatorem ds. informatyzacji UMK;
22-26 IV 2016
16. edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
25-29 IV 2016
dr Richard Alexander (Uniwersytet Londyński) przebywał jako visiting profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
26 IV 2016
prof. Stanisław Dembiński, Rektor UMK w latach 1981-1982, w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMK otrzymał zaszczytne wyróżnienie Convallaria Copernicana;
26 IV 2016
międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył dwudziestą planetę czerwonego olbrzyma oznaczonego jako TYC 3667-1280-1;
28 IV 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład otwarty prof. François’a Rosset’a pt. „Kto jest autorem „Rękopisu znalezionego w Saragossie”? Rozważania filologiczne i literaturoznawcze”;
IV 2016
dr Czesław Adamiak (Wydział Nauk o Ziemi) wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej;
11 V 2016
otwarcie audytorium im. prof. Kazimierza Czyżniewskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
10-11 V 2016
jubileusz 40-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
12 V 2016
apel Rady miasta Torunia w sprawie zachowania autonomii i integralności UMK w Toruniu i Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
12 V 2016
prof. Ryszard Sudziński, historyk, wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”;
12 V 2016
prezentacje projektów studenckich realizowanych w ramach zajęć z przedmiotu „Programowanie Zespołowe” na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
13-14 V 2016
jubileusz 35-lecia NZS UMK;
16 V 2016
zmarł prof. Gerhard Oexle, historyk niemiecki i doktor honoris causa UMK;
16 V 2016
odbyły się Dni Wydziału Nauk Historycznych UMK;
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Kobe (Japonia);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nanjing University of Information Science and Technology (Chińska Republika Ludowa);
19 V 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Hassana II w Casablance (Maroko);
19-21 V 2016
odbyły się Juwenalia pod hasłem „Juranalia 2016”;
22-27 V 2016
Chór Akademicki UMK uczestniczył w Festiwalu Kultury Angers Fete l’Europe w Anger;
24 V 2016
kierunek automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2015-2018;
31 V 2016
na Wydziale Nauk o Ziemi UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Rajmunda Galona;
31 V 2016
I Wykład im. prof. Rajmunda Galona pt. „Geografia we współczesnym systemie nauki i dydaktyki, miejsce i znaczenie Toruńskiej Szkoły Geograficznej Profesora Rajmunda Galona” wygłosił prof. Andrzej Kostrzewski (UAM);
V 2016
dr hab. Wojciech Kujawski członkiem Zespołu Ekspertów Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019;
01 VI 2016
Ada Kamela, studentka ekonomii, nową przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK;
1 VI 2016
X Jubileuszowa Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu” odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK;
02-03 VI 2016
odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji „NanoBioMateriały - teoria i praktyka” zorganizowanej przez Wydział Chemii UMK;
02-04 VI 2016
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych (KRASP) na kadencję 2016-2020;
03 VI 2016
jubileusz 90-lecia urodzin znakomitego konserwatora zabytków prof. Wiesława Domasłowskiego (Wydział Sztuk Pięknych UMK);
03 VI 2016
„drzwi otwarte” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
06 VI 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK otwarto wystawę „Projekt 966. Wystawa malarstwa i rzeźby polskiej”;
11 VI 2016
30. rocznica działalności Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów (PSPiZK) przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
13-15 VI 2016
wizyta delegacji UMK w Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie;
14 VI 2016
prof. Beata Przyborowska (prorektor UMK) wyróżniona tytułem „Mistrzyni Pedagogii” przyznanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
15 VI 2016
z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. Antoniego Grodzickiego na Wydziale Chemii UMK odbyła się sesja naukowa;
16 VI 2016
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK) członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na kadencję 2016-2018;
16 VI 2016
dr hab. Arkadiusz Karwacki (Instytut Socjologii UMK) wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020;
17-18 VI 2016
z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45. pracy naukowej prof. Wojciecha Kosiedowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Rozwój Regionalny”;
19-24 VI 2016
na UMK odbyła się „23rd International Conference on Spectral Line Shapes”, zorganizowana przez Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki UMK i Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
19-24 VI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się „37th International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and Concurrency” kolokowana z „16th International Conference on Application of Concurrency to System Design”;
21-24 VI 2016
X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
24 VI 2016
prof. Arkadiusz Jawień (CM UMK) prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020;
28 VI 2016
prof. Bogumiła Rouba (Wydział Sztuk Pięknych) przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020;
VI 2016
prof. Maciej Wojtkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU);
VI 2016
prof. Edward Szłyk (Wydział Chemii) członkiem Komitetu Chemii PAN na kadencję 2016-2020;
VI 2016
UMK na 99. pozycji w międzynarodowym rankingu QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej;
01-22 VII 2016
na UMK odbyła się kolejna Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;
03-06 VII 2016
18. Międzynarodowe Sympozjum Technik Ekstrakcyjnych (ExTech'2016) i 22. Międzynarodowe Sympozjum Technik Rozdzielania (ISSS'2016) odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
06 VII 2016
dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) laureatką konkursu na najlepsze prace naukowe z dziedziny rachunkowości;
12-15 VII 2016
V Szkoła Letnia zorganizowana w ramach projektu Copernicus Graduate School odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
13 VII 2016
dr Piotr Kokocki (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatem V edycji konkursu Iuventus Plus;
VII 2016
UMK zajął 888. miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2016;
11 VIII 2016
dr Karolina Słowik (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatką konkursu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
22-26 VIII 2016
Toruńska Letnia Szkoła Matematyczna odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
23-28 VIII 2016
UMK partnerem naukowym 8. edycji Bella Skyway Festival w Toruniu;
VIII 2016
wysoka pozycja w Rankingu Web of Repositories dwóch repozytoriów koordynowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK: Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC, http://kpbc.umk.pl/dlibra) i Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (RUMAK, https://repozytorium.umk.pl/);
VIII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną;
VIII 2016
prof. Ekkehard Nuissl von Rein (Wydział Nauk Pedagogicznych) uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Pecs (Węgry);
01-12 IX 2016
z udziałem dziesięciorga studentów z Beijing Union University (Chiny) odbył się Tourist Summer Camp na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
10 IX 2016
prof. Józef Flik wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medalem „Hereditas Saeculorum”;
12 IX 2016
umowa o współpracy pomiędzy UMK i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
14 IX 2016
mgr Anna Ilnicka (Wydział Chemii) laureatką nagrody im. prof. dr hab. Henryka Struszczyka przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chitynowe;
14-16 IX 2016
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja astronomiczna „Interstellar shocks: models, observations & experiments - SHOCKS 2016”;
16 IX 2016
prof. Roman Czaja (Wydział Nauk Historycznych) wybrany prezydentem Międzynarodowej Komisji Historii Miast (International Commission for the History of Towns) na kadencję 2016-2021;
22 IX 2016
UMK po raz pierwszy znalazł się na pozycji 800+ w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking 2016-2017;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Ernst F. Koerner, językoznawca;
29 IX 2016
w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017 po raz 15. wręczono Nagrodę Archiwum Emigracji za najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą emigracji polskiej fundowaną przez Senat RP;
29 IX 2016
z udziałem władz UMK odbyło się uroczyste otwarcie, położonego przy ul. J. Słowackiego 5/7, Klubu Studenckiego „Kotłownia 2.0” (działalność rozpoczął 1 X);
29 IX 2016
w obecności ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina rektorzy trzech uczelni publicznych z województwa Kujawsko-pomorskiego (UMK, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego) podpisali list intencyjny o współpracy;
30 IX 2016
studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UMK laureatami głównej nagrody Rady Programowej Forum Teleinformatyki za prezentację "SimCor – interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy";
30 IX 2016
„dzień otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
IX 2016
UMK jako jeden z sześciu polskich uniwersytetów po raz czwarty raz znalazł się w prestiżowym QS World University Rankings;
01 X 2016
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbył się mecz jubileuszowy z okazji 70. rocznicy powstania Akademickiego Związku Sportowego (AZS) UMK;
01 X 2016
Katedra Psychologii kierowana przez prof. Marię Lewicką wznowiła działalność na Wydziale Humanistycznym UMK;
01 X 2016
pedagogika medialna nowym kierunkiem uruchomionym w ofercie dydaktycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK;
01 X 2016
Patryk Przybyłowski, student filologii angielskiej, nowym redaktorem naczelnym Radia Sfera UMK;
03 X 2016
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK uzyskał zgodę ministra środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej;
07 X 2016
w Muzeum Uniwersyteckim UMK odbył się wernisaż wystawy „Pietrkiewicz i Peterkiewicz”;
07-08 X 2016
jubileusz Archeologii na UMK: 80 lat od publikacji programu badań naukowych w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej, 70 lat Zakładu Prehistorii i 40 lat Instytutu Archeologii i Etnografii UMK;
08 X 2016
inauguracja VII edycji Uniwersytetu Dziecięcego przy UMK;
12 X 2016
spotkanie prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty z zagranicznymi studentami programu Erasmus;
13 X 2016
w klubie „Od Nowa” pod hasłem „Twój pierwszy raz” odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego roku;
12-13 X 2016
odbył się „DroneTech 1st World Meeting” zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii UMK;
15 X 2016
na UMK odbyło się V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
19-21 X 2016
na UMK odbyły się interdyscyplinarne warsztaty naukowe „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK i Katedrę Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu w Innsbrucku;
20-21 X 2016
na UMK odbyło się II międzynarodowe sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”;
20-21 X 2016
na UMK odbyła się V jubileuszowa konferencja „Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii”;
24-28 X 2016
na UMK odbył się Tydzień Otwartej Nauki;
27-28 X 2016
Polska Nagroda Innowacyjności 2016 dla Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
28 X 2016
jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddziału w Toruniu działającego przy UMK;
03 XI 2016
spotkanie rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z pracownikami i studentami UMK;
05 XI 2016
20-ta rocznica działalności Radio Sfera UMK;
15 XI 2016
na Wydziale Teologicznym UMK odbył się wykład prof. Martina Tamcke (Uniwersytet w Getyndze) pt. "Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność";
15 XI 2016
jubileusz 85-lecia urodzin prof. Stanisława Salmonowicza na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
16 XI 2016
z okazji Światowego Dnia Tolerancji w Liceum Akademickim odbyła się debata oxfordzka i dyskusja panelowa na temat losu uchodźców w Polsce oraz tolerancji Polaków;
17 XI 2016
konferencja prasowa prorektora Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. Wojciecha Wysoty poświęcona integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką UMK i lokalną;
17 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się wykład prof. Daniela Dora pt. "From Experience to Imagination: Language and its evolution as a communication technology";
19 XI 2016
odbyły XXII Toruńskie Spotkania Colloquia Torunensia pt. „Przestrzeń sumienia w życiu publicznym”;
19 XI 2016
z okazji 70-lecia Katedry Filologii Anglistyki UMK odbyła się jubileuszowa sesja naukowa;
21 XI 2016
prof. Władysława Szulkiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem, jako reprezentant nauk społecznych, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
21 XI 2016
w 35. rocznicę strajków otwarto wystawę „Strajk UMK 1981”;
24 XI 2016
jubileusz 70. istnienia Studenckiego Koła Naukowego Chemików (SKNCh);
24 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyło się X Kolokwium Stochastyczne;
24-25 XI 2016
na UMK odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce”?;
25 XI 2016
na Wydziale Filologicznym UMK odbył się jubileusz 80-lecia prof. Jerzego Speiny połączony z sesją dedykowaną jubilatowi pt. „Od antyku do współczesności”;
25 XI 2016
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbył się wykład dr. hab. Zbigniewa S. Szewczaka ,,25 lat Internetu na UMK. O ówczesnym sprzęcie i oprogramowaniu'';
25-26 XI 2016
na Wydziale Fizyki, Informatyki Stosowanej i Astronomii UMK w ramach Forum Dziekanów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki odbyła się konferencja pt. „70 lat fizyki w Toruniu – fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy”;
03 XII 2016
w klubie „Od Nowa” odbył się tradycyjny bal Wydziału Nauk o Ziemi UMK pt. „Dancing dookoła świata”;
03-04 XII 2016
dr Adam Kola (Wydział Filologiczny UMK) laureatem konkursu „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”;
05 XII 2016
dr Marcin Kilanowski (Wydział Prawa i Administracji UMK ) członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy ministrze rozwoju Mateuszu Morawieckim;
06 XII 2016
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk;
06 XII 2016
mgr Adam Wróblewski został nowym prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK;
08 XII 2016
dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki UMK) laureatem nagrody naukowej im. Jana Łukasiewicza za książkę „Normalne logiki pozycyjne" (napisanej wspólnie ks. prof. Marcinem Tkaczykiem, KUL);
09 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa pt. „Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne”;
09 XII 2016
dr Piotr Wcisło (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
10 XII 2016
XV Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Zawsze Razem” odbył się w Auli UMK;
16 XII 2016
w związku z jubileuszem 70-lecia działalności AZS UMK w Toruniu, po przebudowie, uroczyście otwarto przystań portów wodnych i przystań treningową AZS UMK;
16 XII 2016
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim pięć publicznych uczelni naszego regionu podpisało list intencyjny w sprawie współpracy;
16 XII 2016
dr Natalia Daśko (Wydział Prawa i Administracji UMK) laureatką nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkurskie zorganizowanym przez Urząd Patentowy na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej;
16-17 XII 2016
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”;
17 XII 2016
15. Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego odbył się w klubie „Od Nowie”;
XII 2016
dr. hab. Nikodem Pręgowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) zwycięzcą 17. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS;
XII 2016
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultury Wyżywienia w Tours (Francja);
XII 2016
dr Piotr Morzyński (Wydział Fizyki, Informatyki i Astronomii UMK) otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00