Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 2006-2015

26 I 2006
wmurowano akt erekcyjny pod budowę obiektu Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
27 I 2006
jubileusz 60-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK
jubileusz 60-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK;
27 I 2006
uroczyste odnowienie doktoratu prof. Jana Krupowicza;
19 II 2006
wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Jan Łopuski, prawnik;
19 II 2006
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Tokyo University of Science (Japonia);
23 II 2006
otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN);
27-28 II 2006
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyło się posiedzenie Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Polskich Uniwersytetów;
03 III 2006
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK otwarto „Galerię Forum”;
09-12 III 2006
na UMK pod hasłem „Nauka i Edukacja w Europie – Nowe możliwości i bariery” odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Societas Humboldtiana Polonorum;
10 III 2006
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Technicznym w Illmenau (Niemcy);
20-23 III 2006
szósta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
28 IV 2006
Rita Gombrowicz
UMK odwiedziła Rita Gombrowicz, wdowa po Witoldzie;
10-12 V 2006
odbyły się Juwenalia;
16 V 2006
na UMK odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem przedstawicieli szkół publicznych i niepublicznych Polski Północnej;
17 V 2006
prof. Andrzej Sadlej (Wydział Chemii UMK) otrzymał Grand Gold Medal of Comenius University w Bratysławie;
06 VI 2006
wizyta na UMK prof. Władysława Bartoszewskiego;
08 VI 2006
wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowe skrzydło 
budynku Wydziału Matematyki ...
wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowe skrzydło budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (od strony ul. Krasińskiego);
24-28 VI 2006
na UMK odbył się 26th European Meeting of Statisticians;
04-08 IX 2006
na UMK odbył się XX Zjazd Hydrobiologów Polskich;
13-16 IX 2006
na UMK odbył się 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Ogólnopolski Zjazd Geografów;
26-29 IX 2006
na UMK odbyło się spotkanie przedstawicieli obserwatoriów radioastronomicznych w Europie, tworzących sieć interferometrii wielkobazowej EVN (European VLBI Network);
02 X 2006
nowy budynek Wydziału BiNoZ
oddano do użytku nowy budynek Wydziału BiNoZ UMK w miasteczku akademickim na Bielanach;
04 X 2006
wizyta na UMK prof. Leszka Balcerowicza;
17 X 2006
budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum
uroczyście otwarto nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy;
19 X 2006
otwarcie Studium Technicznego
otwarcie Studium Technicznego przy ul. Okrężnej 17;
19-20 IX 2006
jubileusz 60-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki
jubileusz 60-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK;
03 XI 2006
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa);
21 XI 2006
z okazji 125 rocznicy przeprowadzenia pionierskiej operacji resekcji żołądka przez patrona Collegium Medicum – Ludwika Rydygiera, po raz pierwszy odbyło się uroczyste Święto Collegium Medicum UMK;
28 XI 2006
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita di Palermo (Włochy);
08 XII 2006
na UMK odbyło się Forum Uniwersytetów Polskich z udziałem przedstawicieli samorządów studenckich ze wszystkich 18 uniwersytetów polskich.
18 I 2007
umowa o współpracy pomiędzy UMK a University of Oklahoma (USA);
25 I 2007
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Kyushu Institute of Technology, Fukuoka (Japonia);
01 II 2007
powołano rzecznika prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został nim dr Marcin Czyżniewski;
09 II 2007
prof. Aleksander Araszkiewicz (Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UMK) otrzymał nagrodę im. św. Kamila w dziedzinie „zdrowie psychiczne”;
19 II 2007
otwarcie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki
otwarcie nowego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
02 III 2007
kondensat Bosego-Einsteina
o godzinie 20.30 w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) na UMK w Toruniu osiągnięto pierwszy w Polsce kondensat Bosego-Einsteina;
10-17 III 2007
w klubie „Od Nowa” odbyły się XV Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2007;
22 III 2007
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone dwóm założycielom wydziału: prof. Bronisławowi Jamonttowi i prof. Tymonowi Niesiołowskiemu;
19-22 IV 2007
siódma edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
30 IV 2007
umowa o współpracy między UMK a Państwowym Uniwersytetem Kaliningradzkim im. Immanuela Kanta (Rosja);
IV 2007
na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej uruchomiono usługę Horizona – elektronicznego zamawiania książek z magazynu;
01 V 2007
dr hab. Bogusław Dybaś, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) objął obowiązki dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu;
05 V 2007
prof. Zbigniew Witkowski (Wydział Prawa i Administracji UMK) otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Włoskiej;
08-09 V 2007
„Noc w Bibliotece”
Biblioteka Uniwersytecka UMK po raz pierwszy zorganizowała cykl imprez „Noc w Bibliotece”;
10-12 V 2007
odbyły się Juwenalia;
11 V 2007
umowa o współpracy między UMK a Gyeongsang National University (drugą największą uczelnią państwową w Korei Południowej);
28 V 2007
prof. Krzysztof Pomian laureatem nagrody im Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich, przyznawanej przez polski PEN Club za twórczość eseistyczną;
VI 2007
na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się pierwszy wykład im. Aleksandra Nagajewa nt. „Twierdzeń Granicznych Teorii Prawdopodobieństwa”, który wygłosił prof. Anatoli Mogulskij z Sobolev Institute of Mathematics (Nowosybirsk, Rosja);
06 VII 2007
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) został prezydentem stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum;
07 VII 2007
grupa ambasadorów z 26 państw odwiedziła Centrum Astronomii UMK w Piwnicach;
01 VIII 2007
dr hab. Mariusz Wołos, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) objął stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Moskwie z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Stałego Przedstawiciela PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk (piastował je do 31 sierpnia 2011 r.);
01 IX 2007
działalność rozpoczął Wydział Nauk Pedagogicznych
działalność rozpoczął Wydział Nauk Pedagogicznych UMK. Pierwszym dziekanem został prof. Aleksander Nalaskowski;
02-06 IX 2007
na UMK odbyło się zorganizowane przez Instytut Fizyki i Wydział Chemii Sympozjum Zaawansowanych Metod Chemii Kwantowej i Fizyki, z udziałem naukowców z całego świata;
9-12 IX 2007
Międzynarodowa Konferencja Chemii Analitycznej
pod hasłem „Chemia, środowisko i aktywność człowieka w rozwoju cywilizacji” odbyła się na UMK XI Międzynarodowa Konferencja Chemii Analitycznej z udziałem naukowców z całego świata (wśród nich prof. Richard Ernst, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z roku 1991);
IX 2007
na stronie www Biblioteki Uniwersyteckiej pod adresem http://www.kat.umk.pl/ksiazki uruchomiono komputerowy katalog kartkowy książek;
IX 2007
dr Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) laureatem prestiżowej międzynarodowej nagrody European Young Investigator Award (Europejskiej Nagrody dla Młodego Naukowca);
01 X 2007
prezydent RP Lech Kaczyński
w inauguracji roku akademickiego na UMK uczestniczył prezydent RP Lech Kaczyński i prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, który otrzymał tytuł doktora honoris causa UMK;
X 2007
na UMK wprowadzono nowe, elektroniczne legitymacje studenckie (wymiana od 1 I 2008);
02 XI 2007
w wyniku przekształcenia Działu Wydawnictw, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw przy Collegium Medicum oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK powstało Wydawnictwo Naukowe UMK;
20 XI 2007
w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się promocja „Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;
26 XI 2007
umowa o współpracy między UMK a Universidad de Navarra (Hiszpania);
15 XII 2007
obchody 10-lecia toruńskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA).
2007
Od roku akademickiego 2007/2008 rejestracja na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą internetową przy pomocy systemu IRK (irk.umk.pl).
01 I 2008
powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
01 I 2008
prof. Andrzej Zybertowicz (Instytut Socjologii – Wydział Humanistyczny UMK) został doradcą Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa;
01 I 2008
na Wydziale Prawa i Administracji powołano Centrum Studiów Wyborczych UMK;
29 I 2008
umowa o współpracy między UMK a Universita degli Studi di Padova (Włochy);
10 II 2008
jubileusz 15-lecia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Collegium Medicum UMK;
18 II 2008
wprowadzono obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów na wszystkich wydziałach UMK;
19 II 2008
otwarcie nowej siedziby Wydziału Teologicznego UMK;
26-27 II 2008
Targi Promocja Edukacyjna
odbyły się XV Targi Promocja Edukacyjna;
28 III 2008
prof. Andrzej Radzimiński został rektorem UMK
prof. Andrzej Radzimiński został rektorem UMK na lata 2008-2012;
10 IV 2008
podpisano pre-umowę pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa Collegium Humanisticum UMK” w Toruniu;
24-27 IV 2008
ósma edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
26 IV 2008
na Collegium Maius odsłonięto tablicę upamiętniającą studia na UMK Zbigniewa Herberta (1947-1951);
15-17 V 2008
odbyły się Juwenalia;
17 V 2008
Muzeum Uniwersyteckie po raz pierwszy wzięło udział w ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”;
20 V 2008
w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się promocja ostatniego tomu “Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;
21 V 2008
prof. Andrzej Kowalczyk (Instytut Fizyki UMK) został członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Uczonych Johna Hopkinsa (Johns Hopkins Society of Scholars) przy Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore, USA;
30 V 2008
prof. Józef Flik (Wydział Sztuk Pięknych UMK) otrzymał najwyższe odznaczenie Kościoła katolickiego przyznawane osobom świeckim – medal Pro Ecclesia et Pontificie (łac. Za Kościół i Papieża);
09 VI 2008
dr Maciej Wojtkowski
dr Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) pierwszym laureatem Medalu Młodego Uczonego przyznawanego przez Senat Politechniki Warszawskiej;
13 VI 2008
jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
20 VI 2008
decyzja o budowie Centrum Optyki Kwantowej UMK, Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych;
25-28 VI 2008
na UMK odbyło się 40. Sympozjum Fizyki Matematycznej;
27 VI 2008
5-lecie Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Collegium Medicum UMK;
27 IX 2008
10-lecie Gimnazjum i Liceum Akademickiego
jubileusz 10-lecia Gimnazjum i Liceum Akademickiego;
10 X 2008
jubileusz 60-lecia Archiwum UMK
jubileusz 60-lecia Archiwum UMK;
11-19 X 2008
50-lecie Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”
jubileusz 50-lecia Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”;
18 X 2008
otwarcie Oddziału Chirurgii Dziecięcej
otwarcie nowego Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Collegium Medicum UMK;
03 XII 2008
podpisanie umowy pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania budowy Collegium Humanisticum ze środków UE;
19 XII 2008
pożegnanie kanclerza UMK dr. Stefana Nielka. Nowym kanclerzem został dr Paweł Modrzyński.
09 I 2009
odbyła się I Debata Kopernikańska zorganizowana przez Fundację Kopernikańską i UMK;
15-16 I 2009
radioteleskop w Centrum Astronomii UMK (Piwnice), jako jedyna placówka astronomiczna w Europie Wschodniej, uczestniczyła w ogólnoświatowych obserwacjach radiowych;
28 I 2009
dr Andrzej Nieuważny (Instytut Historii i Archiwistyki UMK) otrzymał Palmy Akademickie – odznaczenie przyznawane przez Akademię Francuską;
01 II 2009
prof. Leszek Kuk (Wydział Nauk Historycznych) objął obowiązki dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie;
19 II 2009
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Mieczysław Jaroniec, chemik, USA;
19 II 2009
inauguracja działalności Telewizji Internetowej
inauguracja działalności Telewizji Internetowej UMK podczas Święta Uczelni;
II 2009
Mirosław „Maurycy” Męczekalski, kierownik klubu „Od Nowa”, wybrany Torunianinem 2008 Roku;
31 III 2009
utworzono Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych wyodrębniony z Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Humanistycznego;
01 IV 2009
na UMK powstało Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji;
03 IV 2009
prof. Cezary Bronowski (Zakład Italianistyki UMK) otrzymał od burmistrza Palermo Diega Cammaraty nagrodę miejską i tytuł „honorowego ambasadora literatury sycylijskiej w Polsce”;
17 IV 2009
wizyta na UMK Prezydenta RP Lecha Wałęsy
wizyta na UMK Prezydenta RP Lecha Wałęsy;
23-26 IV 2009
dziewiąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
30 IV 2009
prof. Waldemar Rezmer (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie;
06 V 2009
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Klaipedos Universitetas (Litwa);
11 V 2009
wizyta na UMK premiera Waldemara Pawlaka;
12-17 V 2009
odbyły się Juwenalia;
13 V 2009
z okazji 15-lecia działalności Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w gmachu Senatu RP otwarto wystawę Archiwum emigracyjnej Atlantydy;
27 V 2009
prof. Andrzej Kus (Centrum Astronomii UMK) został przewodniczącym konsorcjum European VLBI Network (EVN);
04 VI 2009
w 20. rocznicę wyborów w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm...”;
05 VI 2009
wizyta marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego na UMK;
07 VI 2009
spotkanie z okazji 10. rocznicy pobytu na UMK papieża Jana Pawła II;
17 VI 2009
powstała Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK powstała Fundacja Aleksandra Jabłońskiego (inauguracja działalności 8 X 2010);
01 VII 2009
Prezydent Litwy Valdas Adamkus przebywający z wizytą w Toruniu uroczyście otworzył Dom Litewsko-Polski przy ul. Piekary, a następnie w Collegium Maximum UMK uczestniczył w spotkaniu, którego gospodarzem był Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński;
01 VII 2009
prof. Stanisław Alexandrowicz (Wydział Nauk Historycznych) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
08 VII 2009
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Litwa);
30 VII 2009
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Omskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym i Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. M. Dostojewskiego (Rosja);
01 IX 2009
działalność rozpoczął Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Pierwszym dziekanem został prof. Roman Bäcker;
09 IX 2009
ambasador Księstwa Monaco w Niemczech Claude Giordan
UMK odwiedził ambasador Księstwa Monaco w Niemczech Claude Giordan;
14 IX 2009
prof. Bogusław Buszewski został prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (reelekcja wrzesień 2012);
17 IX 2009
prof. Janusz Małłek (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
25 IX 2009
Rektorzy Andrzej Radzimiński (UMK) i Alfred Forchel (Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu) podpisali porozumienie w sprawie utworzenia w Würzburgu Polskiej Misji Historycznej i współpracy obu uczelni;
30 IX 2009
w Auli UMK odbył się wernisaż wystawy i promocja albumu „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w fotografiach: 1919-1939”;
30 IX 2009
Wydział Nauk Historycznych UMK opuścił swoją siedzibę w budynku przy Placu Teatralnym 2, który zakupił Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;
01 X 2009
inauguracja roku akademickiego i rozpoczęcie obchodów 65-lecia UMK; wraz z nowym rokiem akademickim uniwersytet zrezygnował z tradycyjnych indeksów dla studentów pierwszego roku studiów na rzecz dokumentacji prowadzonej wyłącznie w systemie elektronicznym;
12 X 2009
zmarł prof. Sławomir Kalembka, rektor UMK (1990-1993);
16 X 2009
wizyta ambasadora Indonezji Hazairin Pohan na UMK;
18 X 2009
wizyta chińskiej delegacji
wizyta chińskiej delegacji (przedstawicieli ministerstwa edukacji i dwóch uczelni wyższych) na UMK; rozmowy na temat możliwości podejmowania w naszym kraju studiów przez chińską młodzież;
26 X 2009
sesja z okazji 60. rocznicy pierwszej udokumentowanej obserwacji astronomicznej w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach;
27 X 2009
rozpoczął się cykl dysput organizowanych przez UMK i Uniwersytet Nawarry w Pampelunie (zakończony 24 maja 2010);
28 X 2009
dr hab. Yuriy Tomilov (Wydział Matematyki i Informatyki) otrzymał prestiżową nagrodę im. Wacława Sierpińskiego;
05 XI 2009
wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Optyki Kwantowej UMK przy Instytucie Fizyki (otwarte 30 IX 2012);
20-21 XI 2009
XX jubileuszowy Blues Meeting
w klubie „Od Nowa” odbył się XX jubileuszowy Blues Meeting;
24 XI 2009
5-lecie Collegium Medicum UMK
uroczystości z okazji 5-lecia Collegium Medicum UMK połączone z jubileuszem jednego z twórców i pierwszego rektora Akademii Medycznej – prof. Jana Domaniewskiego;
24 XI 2009
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ustanowił dzień 23 listopada „Dniem Jana Pawła II” (tego dnia każdego roku organizowany będzie wykład im. Jana Pawła II w rocznicę nadania Ojcu Świętemu tytułu doktora honoris causa UMK);
01 XII 2009
Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński i Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali umowę w sprawie dofinansowania przez Gminę budowy Collegium Humanisticum oraz porozumienie dotyczące budowy linii tramwajowej do Miasteczka Uniwersyteckiego;
02-31 XII 2009
wystawa poświęcona prof. Leonowi Jeśmanowiczowi w 20. rocznicę śmierci;
09 XII 2009
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym (Moskwa).
12-17 I 2010
umowa o współpracy i prowadzeniu wspólnych studiów magisterskich z chemii pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Sebha (Libia);
20 I 2010
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe;
I 2010
rozpoczęto rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy;
01 II 2010
dr Dominik Antonowicz wszedł do liczącej 21 członków Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18-20 II 2010
na UMK odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich połączona z obchodami Jubileuszu 65-lecia UMK;
19 II 2010
portal naukowy NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS
uruchomiony został portal naukowy NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS poświęcony Mikołajowi Kopernikowi (http://copernicus.torun.pl);
19 II 2010
otwarto wystawę plenerową z okazji jubileuszu 65-lecia UMK;
19 II 2010
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Janusz Stanisław Trzciński, prawnik;
19 II 2010
wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał prof. Owen Jay Gingerich, amerykański astronom, astrofizyk i historyk nauki;
12 III 2010
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu;
16-20 IV 2010
dziesiąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
10-13 V 2010
odbyły się Juwenalia;
12 V 2010
wmurowano kamień węgielny pod budowę Collegium Humanisticum
wmurowano kamień węgielny pod budowę Collegium Humanisticum;
13 V 2010
UMK i spółka Boryszew podpisały porozumienie o współpracy przy tworzeniu Parku Technologicznego „Biznes-Park Elana” w Toruniu;
21 V 2010
X jubileuszowa inauguracja studiów Executive Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
21 V 2010
prof. Włodzimierz Karaszewski
prof. Włodzimierz Karaszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) otrzymał tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Dominikańskiego (Dominican University);
21 V 2010
I edycja „Dnia Badacza” zorganizowana przez Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii UMK „Pryzmat”;
26 V 2010
prof. Arkadiusz Jawień (Collegium Medicum UMK) wraz z zespołem został wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel 2010 w kategorii „Diagnostyka i badania przesiewowe” za program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej wdrożony w województwie kujawsko-pomorskim;
27 V 2010
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Anhui University (Chiny);
28 V 2010
we Włocławku odbył się Dzień UMK;
07 VI 2010
Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał nagrodę Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae” za całokształt działalności UMK w jego 65-letniej historii;
09 VI 2010
prof. Jan Łopuski (Wydział Prawa i Administracji) otrzymał Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej;
16 VI 2010
uroczyście odnowiono doktorat prof. Stefana Sawickiego;
20 VI 2010
prof. Roman S. Ingarden został uhonorowany przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego medalem „Thorunium”;
27-30 VI 2010
Kongres Societas Humboldtiana Polonorum
w Toruniu pod hasłem „Świat bez granic. Nauka bez granic” odbył się VIII Kongres Societas Humboldtiana Polonorum;
VI 2010
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universitate d’Angers
w Instytucie Archeologii UMK powstał gabinet zabytków;
08 VII 2010
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universitate d’Angers (Francja);
25-27 VIII 2010
się zorganizowana przez Zakład Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK międzynarodowa konferencja „Conflict of Interest in Central and Eastern Europe”;
20-21 VIII 2010
w Toruniu odbył się VII Zjazd Pedagogiczny;
23 IX 2010
umowa pomiędzy UMK a Mostostalem Warszawa w sprawie budowy Centrum Sportowego UMK;
24 IX 2010
na UMK po raz pierwszy odbyły się imprezy w ramach „Europejskiej Nocy Naukowców”;
01 X 2010
doktorat honoris causa UMK otrzymał prof. Peter Norman Wilkinson, brytyjski astronom;
09 X 2010
inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego
inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego na UMK;
21-23 X 2010
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Pergamin i Skóra: badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło”;
23 X 2010
wizyta premiera RP Donalda Tuska
wizyta premiera RP Donalda Tuska na UMK;
27 X 2010
prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK z uczniami grudziądzkich liceów;
08-09 XI 2010
w Instytucie Filozofii UMK gościł prof. Josef Mitterer – jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów;
08 XI 2010
prof. Bogumił Brzeziński (Wydział Prawa i Administracji UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego;
18 XI 2010
podpisanie umowy pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii ze środków UE;
25-26 XI 2010
w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja „Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki”;
XII 2010
rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
rozpoczęto budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK u zbiegu ul. Św. Józefa i św. Klemensa.
01 I 2011
pawilon obserwacyjny z historycznym astrografem Drapera w Centrum Astronomicznym UMK otrzymał nową, obrotową kopułę o średnicy 5 metrów;
12 I 2011
obchody 30-lecia „Solidarności” na UMK;
14 I 2011
odnowienie doktoratu prof. Stanisława Alexandrowicza na UAM w Poznaniu;
14-15 I 2011
jubileusz 25-lecia Chóru Collegium Medicum UMK;
26 I 2011
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Głównym Urzędem Statystycznym;
I 2011
Liceum Akademickie
Liceum Akademickie UMK znalazło się na pierwszym miejscu rankingu polskich szkół średnich;
I 2011
„Topological Methods in Nonlinear Analysis” najwyżej notowanym polskim czasopismem naukowym z tzw. listy filadelfijskiej;
16-19 II 2011
wizyta na UMK delegacji z Libii, złożonej z przedstawicieli ministerstwa nauki i uniwersytetu w Sebha;
17 II 2011
promocja komiksu o początkach UMK
promocja komiksu o początkach UMK autorstwa dra Wojciecha Streicha;
18 II 2011
otwarcie nowych pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania;
19 II 2011
wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz, biolog;
20-21 II 2011
wizyta na UMK delegacji Uniwersytetu w Angers;
24 II 2011
wizyta na UMK prof. Sigurda Hofmanna, odkrywcy pierwiastka 112 Copernicium;
II 2011
ukazał się 300 numer miesięcznika „Głos Uczelni”. Senat UMK przyznał Redakcji medal „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni”;
21 III 2011
na UMK gościł Jan Krzysztof Bielecki, były premier RP;
15-19 IV 2011
jedenasta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
06 V 2011
podpisanie umowy pomiędzy UMK a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
12-14 V 2011
odbyły się Juwenalia;
16-21 V 2011
odbyły się pierwsze juwenalia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu;
01 VI 2011
jubileusz 60-lecia archiwistyki na UMK;
06 VI 2011
jubileusz 65-lecia Instytutu Archeologii UMK;
16-18 VI 2011
w Toruniu odbyło się 5. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie;
24-25 VI 2011
IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów
na UMK odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów;
27 VI 2011
wizyta na UMK delegacji chińskiej prowincji Anhui, w sprawie współpracy z tamtejszym uniwersytetem;
12 VII 2011
zmarł prof. Roman S. Ingargen;
VIII 2011
prof. Władysław Stępniak objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
VIII 2011
badacze z Zakładu Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii UMK odkryli mechanizmy oddziaływania fotonu z elektronami atomu;
01 IX 2011
podpisano umowę pomiędzy UMK a nową spółką AM2M, pierwszą spółką typu spin-out na uniwersytecie;
05-10 IX 2011
na UMK odbył się 28. Kongres Gleboznawczy;
12-15 IX 2011
w Toruniu odbył się II Międzynarodowy Kongres Religioznawczy;
16-17 IX 2011
10-lecie Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej ...
odbyły się obchody 10-lecia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Dydaktycznej;
21 IX 2011
wizyta marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny na UMK;
30 IX 2011
inauguracja działalności Centrum Optyki Kwantowej w Instytucie Fizyki UMK;
03 X 2011
oddano do użytku budynek Collegium Humanisticum
oddano do użytku budynek Collegium Humanisticum, siedzibę wydziałów: Nauk Historycznych, Filologicznego (kierunki neofilologiczne) i Nauk Pedagogicznych (części);
03 X 2011
wyróżnienie Convallaria Copernicana otrzymał Jego Ekscelencja ksiądz dr Andrzej Wojciech Suski, biskup toruński, wielki kanclerz Wydziału Teologicznego UMK;
12 X 2011
10. rocznica powstania Wydziału Teologicznego
uroczystości 10. rocznicy powstania Wydziału Teologicznego;
21 X 2011
UMK i Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowego teleskopu Hevelius i stworzenia Centrum Inżynierii Kosmicznej;
15 XI 2011
w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach otwarto kompleks sportowo-rekreacyjny wybudowany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”;
24 XI 2011
porozumienie pomiędzy UMK a Strażą Miejską dotyczące zasad podejmowania interwencji na terenie miasteczka uniwersyteckiego;
28 XI 2011
wizyta Ruth Pearce Ambasador Australii w Polsce i Republice Czeskiej;
05 XII 2011
Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
10 XII 2011
X Jubileuszowy Koncert Charytatywny
odbył się X Jubileuszowy Koncert Charytatywny;
16 XII 2011
wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek klubu studenckiego „Od Nowa”.
25 I 2012
akt erekcyjny pod budowę Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
wmurowano akt erekcyjny pod budowę Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) UMK przy ul. Wileńskiej 2;
26 I 2012
obchody jubileuszu 20-lecia „Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”;
06 III 2012
na UMK przeprowadzono pierwsze w Polsce posiedzenie komisji habilitacyjnej w systemie videokonferencji;
13 III 2012
prof. Andrzej Tretyn został rektorem UMK
prof. Andrzej Tretyn został rektorem UMK na lata 2012-2016;
21 III 2012
prof. Stanisław Salmonowicz (Wydział Prawa i Administracji) odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wolności i Solidarności;
10-17 III 2012
odbyły się XX. Alternatywne Spotkania Teatralne „KLAMRA 2012”;
III 2012
prof. Yuriy Tomilov (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) został laureatem nagrody Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;
16 IV 2012
zmarł prof. Marian Biskup;
20-24 IV 2012
dwunasta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
25 IV 2012
dr Mirosław A. Supruniuk został laureatem Nagrody Historycznej 2012 tygodnika „Polityka”;
27 IV 2012
odnowienie doktoratu prof. Stanisława Salmonowicza na Uniwersytecie Warszawskim;
27 IV 2012
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się inauguracja projektu „Polska Akademia Dzieci na UMK w Toruniu”;
29 IV 2012
prof. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) otrzymał Medal Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych;
11 V 2012
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim w Biszkeku
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim w Biszkeku, stolicy Kirgistanu;
11-13 V 2012
Juwenalia
odbyły się Juwenalia;
16 V 2012
prof. Andrzej Bogusławski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Andrzej Bogusławski, filolog;
17 V 2012
otwarto Centrum Języka i Kultury Chińskiej na UMK;
23 V 2012
otwarto Muzeum Wydziału Chemii UMKotwarto Muzeum Wydziału Chemii UMK
otwarto Muzeum Wydziału Chemii UMK;
25-26 V 2012
na UMK odbył się zjazd dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych z całej Polski;
25-29 V 2012
w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach gościł wybitny kosmolog prof. Jayant Narlikar;
29 V 2012
Senat UMK zatwierdził wniosek o podziale Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i powstanie dwóch wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi;
31 V - 01 VI 2012
w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca aktualnych problemów prawa pracy w Polsce i w Niemczech;
01 VI 2012
nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK został Hubert Jakubowski, student historii i filologii bałkańskiej;
15 VI 2012
powstała nowa jednostka na UMK „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” (rozpoczęło działalność 10 grudnia);
18-21 VI 2012
w Toruniu odbył się IX Zjazd European Association for Forensic Entomology (EAFE);
19 VI 2012
odbyło się spotkanie z okazji 15. rocznicy powstania Klubu Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego;
20-24 VI 2012
na UMK odbyło się 44. Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej;
07 VII 2012
tablica upamiętniająca solidarność toruńskich studentów z rewolucją węgierską 1956
na budynku Collegium Maius UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą solidarność toruńskich studentów z rewolucją węgierską 1956;
12 VII 2012
Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jednej z planetoid nazwę „Iwanowska”, na cześć współtwórczyni toruńskiej astronomii;
17-22 VII 2012
na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych odbyła się pierwsza szkoła letnia „Copernicus Graduate School”;
01 IX 2012
rozpoczął działalność Wydział Nauk o Ziemi. Pierwszym dziekanem został prof. Wojciech Wysota;
01 IX 2012
rozpoczął działalność Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem został prof. Wiesław Kozak
01 IX 2012
przekazanie władzy rektorskiej prof. Andrzejowi Tretynowi;
01-02 IX 2012
odbył się XVIII Zjazd Absolwentów UMK „Jesienne Powroty”;
9-13 IX 2012
Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne
odbyło się 29. Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne z udziałem naukowców z całego świata (wśród nich prof. Ada E. Yonath, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z roku 2009)
14-16 IX 2012
odbyło się VIII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”;
15 IX 2012
prof. Zbigniew Bartuzi z Collegium Medicum został Prezydentem-Elektem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (funkcję obejmie w 2015);
25 IX 2012
pierwsze posiedzenie nowego Senatu
odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Senatu UMK;
27-28 IX 2012
na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się XXI Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji;
IX 2012
zawodnicy klubu wioślarskiego AZS UMK zdobyli akademickie mistrzostwo świata;
01 X 2012
rok akademicki 2012/2013
na UMK rozpoczął się nowy roku akademicki 2012/2013;
12 X 2012
na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się uroczystość 90. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Tomczaka;
17 X 2012
inauguracja działalności Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki oraz nowej części klubu „Od Nowa”;
08 XI 2012
prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych UMK) otrzymał „Gwiazdę Dyplomacji” odznaczenie przyznane przez ministra spraw zagranicznych Litwy;
13 XI 2012
uruchomiono portal edukacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://portal.umk.pl);
14 XI 2012
I edycja Toruńskiego Forum Ekonomicznego na Wydziałach Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
14 XI 2012
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
01 XII 2012
mgr Justyna Morzy objęła stanowisko kanclerza UMK;
02 XII 2012
odbył się X Jubileuszowy Półmaraton Świętych Mikołajów;
06 XII 2012
prof. Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki UMK) otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich;
XII 2012
uruchomiono repozytorium Rum@K zarządzane przez Bibliotekę Uniwersytecką (http://repozytorium.umk.pl);
01 I 2013
rozpoczęła działalność rada naukowa Uczelnianego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;
11 I 2013
I edycja „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
24 I 2013
rozpoczął się nowy cykl „Dysput Nawarryjskich”;
I 2013
prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) został członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu;
I 2013
UMK dołączył do SAP University Alliances Program (UAP);
01 II 2013
powstało Uniwersyteckie Centrum Sportowe;
18 II 2013
rozpoczęły się „Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego” związane z 540. rocznicą urodzin i 470. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika;
19 II 2013
w trakcie Święta Uczelni przyjęto dewizę Uniwersytetu Veritas in omnibus quaerenda est (We wszystkim szukać prawdy);
23 II 2013
inauguracja działalności Uniwersytetu Dziecięcego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu;
01 III 2013
rektor UMK prof. Andrzej Tretyn Torunianinem 2012 roku;
12-13 III 2013
odbyły się XX jubileuszowe Targi Promocja Edukacyjna;
15-17 III 2013
z inicjatywy studentów dziennikarstwa na UMK reaktywowano Niezależne Zrzeszenie Studentór (NZS). Pierwszym przewodniczącym został Kacper Zielonka;
19-21 III 2013
na UMK odbyły się Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej;
22-24 III 2013
trzecie sympozjum studentów nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
24 III 2013
zmarł prof. Jerzy Tomaszewski (chemik) działacz opozycji solidarnościowej;
III 2013
studenci z Wydziału Prawa i Administracji UMK zajęli trzecie miejsce w I edycji Europejskiego Konkursu Praw Człowieka w Strasburgu;
03 IV 2013
wizyta delegacji z Narodowego Uniwersytetu Aerokosmicznego w Charkowie;
07-09 IV 2013
na UMK odbyła się III Konferencja „Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym”;
16 IV 2013
władze UMK podjęły decyzję o likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu;
19 IV 2013
na UMK gościła prof. Teresa Lipowicz rzecznik praw obywatelskich;
19-23 IV 2013
odbyła się XIII edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
20 IV 2013
w klubie „Od Nowa” odbył się X koncert poświęcony pamięci Jacka Kaczmarskiego;
24 IV 2013
obchody 20. rocznicy powstania Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
25 IV 2013
Prezydent RP Bronisław Komorowski otworzył Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;
03 V 2013
prof. Andrzej Tomczak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;
08 V 2013
Wydział Matematyki i Informatyki UMK odznaczył matematyka prof. Jean’a Mawhina (Belgia) medalem im. Juliusza Pawła Schaudera;
09-11 V 2013
odbyły się Juwenalia;
16 V 2013
student UMK Radosław Komuda został laureatem drugiej edycji „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
16-17 V 2013
w Instytucie Fizyki UMK odbyła się konferencja poświęcona 100-leciu modelu atomu Bohra oraz Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki;
16-18 V 2013
na UMK odbył się LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego;
17 V 2013
memorandum o współpracy podpisane pomiędzy Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK i Wydziałem Dziennikarstwa Międzynarodowego Uniwersytetu Technologii Informacyjnych w Kazachstanie;
17 V 2013
dzień Wydziału Nauk o Ziemi UMK;
17-18 V 2013
impreza pn. „Fascynujący Dzień Roślin” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
19 V 2013
prof. Andrzej Tretyn, Rektor UMK, uczestniczył w uroczystościach wieńczących „Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego” we Fromborku;
20 V 2013
dr hab. Boudewijn Roukema (Centrum Astronomii UMK) został laureatem nagrody w konkursie esejów naukowych przyznawanej przez Gravity Research Foundation;
22 V 2013
w klubie „Od Nowa” odbyła się kolejna edycja „Wampiriady” zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK;
27 V 2013
prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk;
27 V 2013
dr Cecylia Iwaniszewska, pierwsza absolwentka astronomii na UMK, została uhoronowana medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia”;
01 VI 2013
na Wydziale Filologicznym UMK utworzono Pracownię Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie;
01-02 VI 2013
na UMK odbyło się 45. Sympozjum Fizyki Matematycznej;
10 VI 2013
jubileusz 60-lecia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK;
10 VI 2013
prof. Lech Górniewicz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego;
10-11 VI 2013
na UMK odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
12-13 VI 2013
jubileusz 45-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
11-14 VI 2013
na UMK odbyły się międzynarodowe warsztaty „17th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis”;
18 VI 2013
Wydział Nauk Historycznych UMK podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Litewskim Centrum Badań Społecznych w Wilnie;
27-28 VI 2013
na UMK odbyło się I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki;
VI 2013
Telewizja Internetowa UMK połączyła się z ogólnopolskim portalem akademickim Platon TV;
01-13 VII 2013
odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej UMK;
01-05 VII 2013
na UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna;
01-07 VII 2013
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „World Conference on Computers in Education 2013” oraz konferencja „Informatyka w Edukacji 2013”;
02 VII 2013
UMK odwiedził Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull;
12 VIII 2013
na Wydziale Prawa i Administracji UMK powołano Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. Jego kierownikiem został dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK;
19-23 VIII 2013
na UMK odbyła się „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki”;
26 VIII 2013
zmarł prof. Jacek Staszewski;
05 IX 2013
jubileusz 20-lecia Biura Karier UMK w trakcie którego odsłonięto ławeczkę z tablicą poświęconą pamięci John'a Franks'a, inicjatora powstania Biur Karier w Polsce;
07 IX 2013
prof. Wiesław Domasłowski laureatem konkursu „Dziedzictwo wieków” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;
16 IX 2013
wykład prof. Davida Damroscha z Department of Comparative Literture Harvard University w Collegium Maius;
16-20 IX 2013
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja SUITMA 7 „Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas”;
18 IX 2013
otwarto nową część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy z supernowoczesnymi blokami operacyjnymi i lądowiskiem dla śmigłowców;
18-20 IX 2013
na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyło się XVIII Kolokwium Polsko-Niemieckie Prawników Administratywistów;
19-20 IX 2013
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „Rosja w dialogu kultur”;
19-21 IX 2013
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju”;
20-22 IX 2013
XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przyrodniczych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
27 IX 2013
otwarto Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK. Kierownikiem został mgr Krzysztof Wasilkiewicz;
30 IX 2013
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uni¬wersytetem Nawarry w Pampelunie (Hiszpania);
IX 2013
UMK po raz pierwszy znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings;
01 X 2013
Justyna Karwowska-Ozimek objęła stanowisko Prezesa Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
01 X 2013
rozpoczęło działalność Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji, którym kieruje dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec;
01 X 2013
w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego 2013/2014 tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz (współzałożyciel Akademii Medycznej w Bydgoszczy).
04 X 2013
odnowienie doktoratu prof. Mieczysława Wojciechowskiego;
14-15 X 2013
na UMK odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja „Man-City-Nature”;
15 X 2013
wykład dr. Andrzeja Olechowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
22 X 2013
Senat UMK uchwalił nowy statut Uniwersytetu, w którym umieszczono zapis w sprawie przyznawania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odchodzącym na emeryturę profesorom, który przyczynili się do rozwoju uczelni i przysporzyli jej dobrego imienia;
30 X 2013
w Collegium Maius odbył się wykład dr. Branislava Radeljića z University of East London, wybitnego znawcy polityki UE i Bałkanów Zachodnich;
X 2013
Wydział Humanistyczny UMK otrzymał najwyższą kategorię A+ przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
X 2013
dr Piotr Kolenderski (Instytut Fizyki UMK) laureatem programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
4 XI 2013
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja);
13 XI 2013
profesorowie: Jacek Krełowski i Bogusław Buszewski laureatami nagrody ministra nauki za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
14-16 XI 2013
dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatami głównej nagrody za projekt „Interactive fusion system of multiple 3D data as a surgical preoperative strategy and educational tool” na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli;
15 XI 2013
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Biblioteka UMK) laureatem pierwszej edycji prestiżowego konkursu Senatu RP o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae;
20 XI 2013
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn otworzył nowoczesną pracownię geoinformatyczną na Wydziale Nauk o Ziemi;
24 XI 2013
reprezentacja UMK w Futsalu Mężczyzn zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw i zakwalifikowała się do półfinału Akademickich Mistrzostw Polski;
29 XI 2013
cztery koła naukowe z UMK laureatami konkursu „StRuNa 2013” organizowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki;
01 XII 2013
mgr Bartłomiej Chludziński (Wydział Prawa i Administracji) został rzecznikiem akademickim UMK;
01 XII 2013
prof. Danuta Dziawgo (prorektor UMK) członkiem Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na biegłych rewidentów w Ministerstwie Finansów;
04 XII 2013
prof. Zenon Wiśniewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony Medalem im. Wacława Szuberta za osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej;
10 XII 2013
w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK otwarto wystawę przygotowaną w związku z 25. rocznicą śmierci prof. Karola Górskiego;
11 XII 2013
dr Katarzyna Pękacka-Falkowska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego;
17 XII 2013
na UMK gościł JE Ambasador Republiki Indonezji w Polsce Darmansjah Djumali;
18 XII 2013
prof. Robert Karaszewski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) został Pełnomocnikiem Rektora UMK ds. Jakości Kształcenia.
10 I 2014
w Collegium Humanisticum UMK otwarto wystawę „Heliotropy Torunia na 888. lecie Miasta w 2121roku, III/2013” prof. Wiesława Smużnego;
15 I 2014
Liceum Akademickie UMK kolejny raz uznane za najlepsze liceum w Polsce w dorocznym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez "Perspektywy";
24 I 2014
obchody pięciolecia Koła Naukowego Historyków Średniowiecza;
27 I 2014
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse;
31 I 2014
na UMK zainaugurowało działalność Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Sp. z o.o.;
I 2014
Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy zajął pierwsze miejsce w rankingu prestiżowego magazynu "Forbes;
01 II 2014
na UMK rozpoczął pracę rzecznik patentowy mgr inż. Grzegorz Ćwikliński;
19 II 2014
na UMK przywrócono Święto Uniwersytetu;
21 II 2014
spotkanie władz UMK z władzami Torunia dotyczące dalszej współpracy;
7-9 III 2014
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK po raz pierwszy odbył się 44. Turniej o Puchary JM Rektora UMK w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;
13 III 2014
profesorowie: Józef Stawicki i Adam Jakubowski uhonorowani okolicznościowymi medalami wybitymi z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i Międzynarodowego Roku Statystyki;
20 III 2014
zmarł prof. Ryszard Borowicz;
21 III 2014
na UMK gościł JE Ambasador Republiki Indonezji w Polsce Darmansjah Djumala, który dokonał oficjalnej inauguracji kursu języka indonezyjskiego (kurs zakończono 10 czerwca);
21 III 2014
prof. Lech Morawski (Wydział Prawa i Administracji UMK) powołany przez Sejm RP w skład sędziów Trybunału Stanu;
25-26 III 2014
na UMK odbyły się XXI Ogólnopolskie Targi Promocja Edukacyjna;
25-28 III 2014
na UMK odbyły się VII Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej organizowane przez Samorząd Studencki UMK;
28 III 2014
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyło się I Międzynarodowe Seminarium pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności”;
01 IV 2014
rektor UMK prof. Andrzej Tretyn powołał Radę ds. Innowacji i Wdrożeń z przewodniczącym dr hab. Wojciechem Kujawskim;
01 IV 2014
dr Marcin Kilanowski został dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK;
02-04 IV 2014
delegacja Gimnazjum i Liceum Akademickiego z klas maturalnych uczestniczyła w obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Tallinie;
04 IV 2014
dr Michał Chlebiej i mgr Andrzej Rutkowski (Wydział Matematyki i Informatyki) laureatami Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
05 IV 2014
w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie odbyły się „Dni otwarte”;
10-12 IV 2014
na UMK odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej;
12 IV 2014
I Ogólnopolski Wielki Test Wiedzy Geograficznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany na Wydziale Nauk o Ziemi UMK;
12 IV 2014
w czasie obchodów 25. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej podjęto uchwałę o uhonorowaniu przybyłych do Torunia profesorów i pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie tworzących Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tablicą pamiątkową na Dworcu Głównym PKP;
22 IV 2014
prof. Włodzisław Duch, prorektor UMK, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
23 IV 2014
Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej otrzymał nową siedzibę w dawnej hali technologicznej Wydziału Chemii UMK;
25 IV 2014
z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK otwarto wystawę "Spotkania z Janem Pawłem II. Toruń 1999 – Watykan 2004";
25-29 IV 2014
XIV edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
IV 2014
prof. Tomasz Szlendak (Wydział Humanistyczny) członkiem Komitetu Polityki Naukowej działającego przy minister nauki i szkolnictwa wyższego;
IV 2014
mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka z Centrum Studiów Wyborczych UMK, laureatką konkursu "Debiut naukowy 2013" zorganizowanego przez Biuro Parlamentarne prof. Jerzego Buzka;
03 V 2014
prof. Stanisław Salmonowicz odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa;
08-10 V 2014
odbyły się Juwenalia;
11 V 2014
osada wioślarska z AZS UMK Energa Toruń zwyciężyła w Międzynarodowych Regatach Ósemek Wioślarskich w Krakowie;
12 V 2014
prof. Michael Arbib, wybitny amerykański neurobiolog, zainaugurował na UMK Wykłady Rektorskie;
12-15 V 2014
w klubie „Od Nowa” odbył się 15 Majowy BUUM Poetycki;
13 V 2014
na UMK gościł były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski, który odwiedził m. in. Archiwum Emigracji Biblioteki UMK;
14 V 2014
prof. Leszek Balcerowicz wygłosił na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wykład „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”;
15 V 2014
prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych) wyróżniony medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniens przyznanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
15-16 V 2014
międzynarodowa konferencja pt. "Wiara i kultura" – hermeneutyka i rekonfiguracja” na Wydziale Teologicznym;
16-17 V 2014
na UMK gościł JE ambasador Państwa Kuwejt w Polsce Adel Hayat, który uczestniczył w II Dniach Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej zorganizowanych przez Koło Lingwistów Zahra as-Sahra działające przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej;
17 V 2014
w ramach „Nocy Muzeów” w Muzeum Uniwersyteckim po raz pierwszy pokazano unikatowe, oryginalne rysunki i szkice Zygmunta Turkiewicza, polskiego malarza i uczestnika bitwy pod Monte Cassino;
17 V 2014
Martyna Buliżańska, studentka filologii polskiej, laureatką prestiżowej Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej – SILESIUS 2014 w kategorii „Debiut” za tomik wierszy „moja jest ta ziemia”;
17 V 2014
na UMK odbył się 50. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego;
19-20 V 2014
na UMK odbyło się I seminarium hiszpańsko-włoskie na temat „Literatury, teatru, języka i muzyki w kinie” zorganizowane przez Katedrę Italianistyki;
20 V 2014
prof. Zbigniew Kwieciński (Wydział Nauk Pedagogicznych) otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
21 V 2014
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) wyróżniony medalem za zasługi na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
21-22 V 2014
na UMK gościł prof. Jacques Dubucs z francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań;
23 V 2014
Kinga Strzelecka, studentka Wydziału Prawa i Administracji UMK, zwycięzcą VII edycji prestiżowego konkursu podatkowego Tax"n"You;
24 V 2014
osada wioślarska z AZS UMK Energa Toruń zwyciężyła w regatach ósemek wioślarskich „Odra River Cup 2014” we Wrocławiu;
31 V 2014
zmarł prof. Leon Gumański;
V 2014
Ewa Kubicka, studentka biologii UMK, stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
01 VI 2014
Piotr Durtan, student ekonomii, nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK;
06 VI 2014
w Muzeum Uniwersyteckim otwarto wystawę „Monte Cassino. Szkice wojenne Zygmunta Turkiewicza ze zbiorów Archiwum Emigracji w Toruniu”;
10 VI 2014
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS;
14 VI 2014
dr Aleksander Deptuła i dr Tomasz Bogiel z Wydziału Framaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zwycięzcami konkursu „Eureka! DGP”;
16 VI 2014
na UMK odbyły się warsztaty poświęcone wyzwaniom innowacyjności pt. Putting Your Science to WORK! prowadzone przez prof. Petera S. Fiske z Uniwersytetu w Berkeley;
21 VI 2014
z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Chór UMK wyróżniono medalem "Thorunium" przyznanym przez prezydenta Torunia;
24 VI 2014
Senat UMK podjął uchwałę o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów;
25 VI 2014
Łukasz Włodarski, student historii, laureatem III edycji programu „Diamentowy Grant”;
25 VI 2014
prof. Andrzej Tomczak i zespół fizyków z prof. Andrzejem Kowalczykiem uhonorowani Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia 2014;
26-27 VI 2014
na UMK odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza pt. "Tegumentologia polska dzisiaj";
27 VI 2014
dr Henryk Nowicki i dr Paweł Nowicki (Wydział Prawa i Administracji UMK) członkami Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
VI 2014
Wydział Teologiczny UMK uzyskał grant w wysokości 15 tys. dolarów w ramach projektu "Cluster Group Grants" przyznawany przez Centre for Philosophy of Religion z Uniwersytetu Notre Dame z USA;
VI 2014
Wydział Filologiczny UMK otrzymał kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
01 VII 2014
książka dla dzieci pt. „Psotopolis. Gigawędrówka” nagrodzona w konkursie proMYK organizowanym przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”;
01 VII 2014
na Wydziale Prawa i Administracji UMK utworzono Ośrodek Studiów Fiskalnych. Jego kierownikiem został prof. Bogumił Brzeziński;
29 VII-04 VIII 2014
studenci z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK zdobyli nagrodę I stopnia na międzynarodowych zawodach matematycznych w Błagojewgradzie (Bułgaria);
VII 2014
UMK zajął 918 miejsce w rankingu Center for World University Rankings (CWUR) 2014;
25-29 VIII 2014
na UMK odbyła się Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki;
28 VIII 2014
z Ogródka Meteorologicznego Wydziału Nauk o Ziemi UMK wystartował balon stratosferyczny Galileo Intel z kamerami zainstalowanymi w gondoli;
01-06 IX 2014
na UMK odbył się „XIII International Symposium and Field Workshop on Peleopedology – Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”;
06 IX 2014
odbył się XX Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK "Jesienne powroty 2014";
09 IX 2014
uroczyste otwarcie po remoncie Auli UMK;
10-12 IX 2014
obchody 30-lecia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy;
12 IX 2014
prof. Eiichi Negishi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2010 roku, wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
16-19 IX 2014
na UMK odbył się X jubileuszowy Zjazd Geomorfologów Polskich dedykowany prof. Władysławowi Niewiarowskiemu;
17-19 IX 2014
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja europejskiego stowarzyszenia badań nad nauką i technologią EASST;
18 IX 2014
prof. Andrzej Tomczak otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego;
20-23 IX 2014
na UMK odbyła się International Conference of Young Astronomers (ICYA);
28 IX 2014
na UMK odbyła się XX edycja „Białej Niedzieli” poświęcona problemowi nowotworów skóry;
30 IX 2014
„Dzień Otwarty” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
01 X 2014
zmieniono stronę internetową UMK http://www.umk.pl/, zmodyfikowano jej szatę graficzną i wprowadzono wersję dostosowaną do wszystkich urządzeń mobilnych;
01 X 2014
na Wydziale Prawa i Administracji UMK powstało Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska. Jego kierownikiem został prof. Bartosz Rakoczy;
01 X 2014
w trakcie uroczystej inauguracji nowego, 69. roku akademickiego 2014/2015 rozpoczęto obchody 70-lecia UMK oraz wręczono wyróżnienie Convallaria Copernicana, które otrzymał były rektor prof. Andrzej Jamiołkowski;
06 X 2014
inauguracja roku akademickiego na Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku;
09 X 2014
„Otrzęsiny UMK – Twój pierwszy raz!” zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;
11 X 2014
inauguracja V edycji działalności Uniwersytetu Dziecięcego na UMK;
14 X 2014
wykład dr hab. inż. Sławomira Rubinsztajna (USA) na Wydziale Chemii UMK;
15 X 2014
w ramach Programu „Absolwent UMK” powstał Klub Brydżowy;
16 X 2014
porozumienie o współpracy naukowo-badawczej podpisane w Olsztynie pomiędzy UMK a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim;
18-19 X 2014
wioślarska ósemka z UMK zajęła XIV miejsce w regatach na rzece Charles, w stanie Massachusetts USA;
21-22 X 2014
konferencja „Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej” zorganizowana w związku z rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II;
22-24 X 2014
konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich odbyła się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
22-25 X 2014
w Toruniu przebywali Prezydenci Europejskich Towarzystw Chemicznych;
28-29 X 2014
na UMK z udziałem przedstawicieli 23 polskich uczelni i instytucji naukowych odbyło się seminarium inaugurujące działalność polskiej Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id;
30 X 2014
na UMK gościł prof. Leszek Balcerowicz;
07 XI 2014
na UMK odbyła się inauguracja Uniwersytetu Młodych, projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
15 XI 2014
mgr Grzegorz Basiński, absolwent ochrony dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych), laureatem międzynarodowego Konkursu PKN ICOMOS im. profesora Jana Zachwatowicza;
19 XI 2014
spotkanie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” przygotowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
19-21 XI 2014
obchody jubileuszu 25-lecia Instytutu Socjologii UMK;
21-22 XI 2014
XXV jubileuszowy festiwal „Toruń Blues Meeting” odbył się w klubie „Od Nowa”;
22 XI 2014
XX debata z cyklu „Colloquia Torunensia” odbyła się pod hasłem „Spór o prawa kobiet”;
23 XI 2014
koncert z okazji jubileuszu 10-lecia przyznania doktoratu honoris causa UMK papieżowi Janowi Pawłowi II;
25 XI 2014
posiedzenie Senatu UMK w Bydgoszczy w związku z 10-leciem Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera;
27 XI 2014
prof. Andrzej Tomczak wyróżniony „Złotym Astrolabium” przez Towarzystwo Miłośników Torunia;
27 XI 2014
na UMK pod nazwą „Na dobry początek. Akademia Startupów" ruszył program warsztatów dla startupów, przedsiębiorców, doktorantów i naukowców;
28 XI 2014
prof. Urszula Żegleń (Instytut Filozofii UMK) członkiem komisji do tytułu naukowego doctor scientiarum w dziedzinie filozofii powołanej przez Komitet do Tytułów Naukowych Czeskiej Akademii Nauk;
01 XII 2014
Radosław Łukasiewicz, absolwent kierunku grafika (Wydział Sztuk Pięknych UMK), laureatem międzynarodowego konkursu na projekt kroju pisma „Szymborska”;
04 XII 2014
prof. Bogusław Buszewski (Wydział Chemii UMK) laureatem Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie chemii;
04-05 XII 2014
konferencja „Norwidowski świat rzeczy” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;
09 XII 2014
prof. Piotr Petrykowski (dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK) i Zbigniew A. Wiczkowski (Wydział Chemii UMK) odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności;
09 XII 2014
prof. Krzysztof Piątek (Wydział Humanistyczny UMK) nagrodzony przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN za najlepszą pracę opublikowaną w roku 2012;
10 XII 2014
mgr Paweł Raźny (Centrum Studiów Wyborczych przy Wydziale Prawa i Administracji UMK) nowym przewodniczącym Samorządu Doktorantów UMK;
15-16 XII 2014
odbyła się konferencja podsumowująca Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. „Radio Wolna Europa – jako mecenas kultury, nauki i sztuki polskiej” przygotowana przez Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK;
18 XII 2014
mgr Diana Koczorska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) laureatką konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.
19 I 2015
zarządzeniem nr 5 Rektora UMK ustanowiono tytuł Honorowego Ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyznawany absolwentom UMK lub Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którzy odnieśli sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce lub działalności gospodarczej i promują swoją almae matris;
23 I 2015
w klubie „Od Nowa” odbył się pierwszy z siedmiu dancingów na 70-lecie UMK;
30-31 I 2015
XXV jubileuszowy „Afryka Reggae Festival” w klubie „Od Nowa”;
I 2015
prof. Macieja Wojtkowskiego (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) uhonorowano tytułem „fellow member” Towarzystwa Optycznego (OSA);
I 2015
ustanowiono tytuł Honorowego Profesora UMK – wyróżnienia przyznawanego, na wniosek Rektora UMK, przez Senat dla odchodzącego na emeryturę profesora szczególnie zasłużonego dla Uniwersytetu. Projekt statuetki wykonał Stanisław Kośmiński, najlepszy absolwent UMK w roku akademickim 2012/2013;
16 II 2015
w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) powstał pierwszy w Polsce optyczny zegar atomowy;
19 II 2015
w trakcie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. James G. Fujimoto, fizyk (Massachusetts Institute of Technology, USA), a wyróżnienie Convallaria Copernicana prof. Andrzej Tomczak, historyk;
19 II 2015
przyznano tytuły Honorowych Profesorów UMK, które otrzymali: Andrzej Kus (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Ryszard Łaszewski (Wydział Prawa i Administracji) i Włodzimierz Wincławski (Wydział Humanistyczny);
25-28 II 2015
15. „JAZZ Od Nowa Festival” odbył się w klubie „Od Nowa”;
II 2015
zespół astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego (Centrum Astronomii UMK) odkrył układ dwóch ciał krążących wokół czerwonego olbrzyma TYC 1422-614-1;
02 III 2015
prof. Andrzej Radzimiński (Wydział Nauk Historycznych UMK) wybrany Prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu na kadencję 2015-2017;
04 III 2015
zmarł prof. Stanisław Łęgowski, rektor UMK (1984-1987);
06-08 III 2015
odbył się XLV Turniej o Puchary JM Rektora UMK w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn;
07 III-12 V 2015
odbyła się „Copernicada” pierwsza studencka olimpiada zorganizowana przez Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK;
11 III 2015
dr Małgorzata Kowalska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) została członkiem ministerialnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę;
24 III 2015
Senat UMK zatwierdził „Księgę Identyfikacji Wizualnej UMK”;
27 III 2015
prof. Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z UAM, wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
30 III 2015
konferencja prasowa JM Rektora UMK poświęcona m. in. wprowadzeniu nowego logo UMK;
III 2015
prof. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej UMK) wybrana sekretarzem/skarbnikiem zarządu amerykańskiego towarzystwa „Henry James Society”;
10 IV 2015
na UMK gościli przedstawiciele Republiki Chińskiej organizujący studia dla chińskich studentów;
15 IV 2015
prof. Zenon Wiśniewski (Wydział nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) wyróżniony medalem „Pro Publico Bono” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
17 IV 2015
prof. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za rok 2014;
17-21 IV 2015
15 jubileuszowa edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
20-22 IV 2015
sukces studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK na międzynarodowych zawodach matematycznych w Sankt Petersburgu (Rosja);
21-25 IV 2015
na Wydziale Nauk Historycznych UMK pod hasłem „W drodze do przyszłości” odbył się XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów;
22 IV 2015
dr Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatką Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego, przyznawanej przez Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne;
03 V 2015
prof. Marian Filar (Wydział Prawa i Administracji UMK) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
07-09 V 2015
na UMK odbyły się Juwenalia;
09-10 V 2015
odbył się I. Turniej Szachowy o nagrodę dziekana Wydziału Humanistycznego UMK;
10-13 V 2015
w Toruniu odbyło się międzynarodowe spotkanie intelektualistów poświęcone „Etyce w nauce i w życiu. Normom i dylematom”;
10-13 V 2015
Komisja Oceniająca z ramienia AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) przebywała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
11 V 2015
dwa wynalazki z UMK zdobyły złote medale na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu;
11 V 2015
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwowym Uniwersytetem Jarosława Mądrego (PUJM) w Charkowie oraz Narodową Akademią Nauk Prawnych Ukrainy;
22 V 2015
prof. Rajmund Przybylak (Wydział Nauk o Ziemi UMK) został przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem "Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery" działającego przy PAN;
23 V 2015
z okazji jubileuszu 70-lecia UMK Studenckie Koło Geografów przygotowało Akademicką Grę Terenową „POZNAJ UMK”;
27 V 2015
umowa o współpracy UMK z AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), niezależnym instytutem administracyjnym Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii;
01 VI 2015
powołano Biuro Prasowe UMK (od 01 VI 2017 działa jako: Zespół Prasowy UMK);
05 VI 2015
zmarł dr Andrzej Nieuważny (Wydział Nauk Historycznych UMK), wybitny znawca epoki napoleońskiej i popularyzator historii;
09-10 VI 2015
13-ta międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji (Wydział Nauk Pedagogicznych);
11 VI 2015
prof. Maciej M. Mrugała, współtwórca i kierownik interdyscyplinarnego Zakładu Neuroonkologii (University of Washington Medical School, Seattle), wygłosił kolejny z cyklu Wykładów Rektorskich;
11 VI 2015
projekt kampanii informacyjnej Studenckiego Koła Naukowego "Under Construction PR" (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) zwycięzcą konkursu „Atom dla Nauki”;
14 VI 2015
w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia UMK na Rynku Starego Miasta w Toruniu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK;
17 VI 2015
I międzynarodowa konferencja naukowa „Hiszpania Franco” odbyła się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;
24-26 VI 2015
IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie odbyło się na Wydziale Chemii UMK;
25-26 VI 2015
konferencja “Scrinium Augustini – International Symposium and Workshop on Augustine's Letters” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;
25 VI 2015
prof. Jacek Knopek (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK) laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawanej przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL;
25 VI 2015
dr inż. Mariusz Pawlak (Wydział Chemii UMK) członkiem Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
26 VI 2015
UMK na 4. miejscu wśród uniwersytetów i 5. miejscu, wśród wszystkich przebadanych szkół wyższych, w rankingu reputacji polskich uczelni Premium Brand 2015;
29 VI-03 VII 2015
odbył się pierwszy turnus półkolonii filmowych dla dzieci organizowanych przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici;
01 VII 2015
Julia Kubica, studentka kierunku lekarskiego (CM UMK) i Jan Nikadon, student kognitywistyki (Wydział Humanistyczny UMK) laureatami IV edycji programu „Diamentowy Grant”;
01-22 VII 2015
na UMK odbyła się Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców;
06 VII 2015
dr hab. Anna Branach-Kallas (Wydział Filologiczny UMK) laureatką nagrody „Pierre Savard” przyznawanej przez International Council for Canadian Studies;
06 VII 2015
prof. Bogumił Brzeziński (Wydział Prawa i Administracji UMK) został członkiem Rady Naukowej przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych;
07 VII 2015
UMK został jednym z 18-tu podmiotów (uczelni, bibliotek, instytutów naukowych) tworzących polskie konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL; w radzie konsorcjum zasiada prof. Danuta Dziawgo, prorektor UMK;
VII 2015
na Wydziale Prawa i Administracji UMK ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Temida”;
12 VIII 2015
wieczór perseidów w Centrum Astronomii UMK;
VIII 2015
na UMK rozstrzygnięto pierwszą turę konkursu „Pomysł na własną firmę”;
24-28 VIII 2015
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbywała się „Toruńska Letnia Szkoła Matematyki i Informatyki”;
VIII 2015
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK, jako jedyna publiczna uczelnia w Polsce, otrzymał prestiżową akredytację biznesową AACSB;
VIII 2015
„Spektralny tomograf optyczny SOCT Copernicus”, projekt z UMK, wyróżniony w ogólnopolskim zestawieniu „15 kreatywnych w nauce”, które opublikowała redakcja magazynu „Brief”;
VIII 2015
UMK zajął 581. miejsce w światowym zestawieniu „Ranking Web of Universities 2015” (6.– wśród szkół wyższych w Polsce, 4. wśród uniwersytetów);
01 IX 2015
rozpoczął się cykl warsztatów przyrodniczych „Mały naukowiec” oraz warsztatów specjalnych „Młody odkrywca” przygotowanych przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego;
01 IX 2015
na Wydziale Filologicznym UMK powstało Centrum Badań Kitabistycznych;
01 IX 2015
na UMK rozpoczął działalność żłobek dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników;
03-06 IX 2015
8. Zjazd Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich odbył się na Wydziale Prawa i Administracji UMK;
07-09 IX 2015
w hali Arena Toruń odbył się I Memoriał im. prof. Stanisława Łęgowskiego w koszykówce kobiet;
13 IX 2015
prof. Bogumiła J. Rouba (Wydział Sztuk Pięknych UMK) laureatką konkursu „Dziedzictwo wieków” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski;
14 IX 2015
prof. Paul H. Rabinowitz (Uniwersytet Wisconsin-Madison, USA) laureatem medalu im. Juliusza Schaudera w 2014;
14-18 IX 2015
VII Sympozjum Analityki Nieliniowej odbyło się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
16 IX 2015
UMK po raz trzeci znalazł się w rankingu QS obejmującym 4% najlepszych szkół wyższych w świecie;
16 IX 2015
Collegium Medicum UMK otrzymało nowy budynek dydaktyczny przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy;
18-19 IX 2015
konferencja „Polska fantastyka najnowsza – spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?” odbyła się na Wydziale Filologicznym UMK;
24 IX 2015
dr Anna Beata Kwiatkowska (Wydział Matematyki i Informatyki UMK) laureatką Nagrody im. Aleksandra Cara za popularyzację wiedzy informatycznej wśród uczniów i studentów;
24 IX 2015
„Drzwi otwarte” Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
24-26 IX 2015
XVIII międzynarodowa konferencja z cyklu „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica” odbyła się na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
28 IX 2015
Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy laureatem konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2015” w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości”;
01 X 2015
inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na UMK;
01 X 2015
na Wydziale Nauk Historycznych UMK powstało Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, którego kierownikiem został dr hab. Jarosław Dumanowski;
05 X 2015
UMK odwiedziła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska;
08 X 2015
w klubie „Od Nowa” odbyły się „Otrzęsiny Uniwersyteckie” zorganizowane przez Samorząd Studencki UMK;
13 X 2015
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Papieskim w Salamance;
14 X 2015
w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK odbyły się I Targi Sportowe AZS;
14-15 X 2015
wizyta na UMK delegacji z Gruzji;
15 X 2015
Prezydent RP Andrzej Duda otworzył nowy kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy;
15 X 2015
prof. Jerzy Malinowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK) laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, przyznawanej przez kapitułę przy Żydowskim Instytucie Naukowym YIVO (Nowy Jork);
16 X 2015
prof. Aleksander Nalaskowski (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK) członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie;
16 X 2015
jubileusz i pożegnanie prof. Włodzimierza Tyburskiego, filozofa;
16 X 2015
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) wyróżnione przez Fundację Aeris Futuro (Kraków);
20 X 2015
w Bibliotece Uniwersyteckiej w ramach obchodów 70-lecia UMK otwarto wystawę „UMK świętuje”;
21 X 2015
prof. Andrzej Zybertowicz (Wydział Humanistyczny) doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
23 X 2015
Międzynarodowy Dzień Mola na Wydziale Chemii UMK;
26 X 2015
prof. Alina Borkowska (CM UMK) wygłosiła wykład inaugurujący międzynarodową konferencję „Translational Medicine 2015” w Baltimore;
27 X 2015
Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, wygłosił kolejny z cyklu „Wykładów Rektorskich”;
29 X 2015
wizyta na UMK delegacji z chińskiego Guilin, miasta partnerskiego Torunia;
X 2015
prof. Władysława Szulakiewicz (Wydział Nauk Pedagogicznych) członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;
05 XI 2015
wykłady otwarte prof. Anne Kull i dr. Rolanda Karu z Tartu (Estonia) na Wydziale Teologicznym;
05 XI 2015
na UMK przebywali Liu Yuanyuan i Liu Yuehua, konsulowie generalni Chińskiej Republiki Ludowej;
06-07 XI 2015
odbyła się kolejna debata z cyklu Colloquia Toruniensia pt. „Spór o media w Polsce”;
12 XI 2015
na fasadzie budynku Dworca Toruń Główny odsłonięto tablicę upamiętniającą przyjazd profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego z Wilna do Torunia;
12-13 XI 2015
na UMK odbył się I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej;
13 XI 2015
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozpoczęto I edycję studiów podyplomowych „Business Controlling” współorganizowanych we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV;
16 XI 2015
otwarcie Startup Campus UMK;
16 XI 2015
dr hab. Krzysztof Kania (Wydział Nauk Historycznych) laureatem konkursu ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę z zakresu historii polskiej dyplomacji za książkę „Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk”;
16 XI 2015
wizyta na UMK delegacji z Uniwersytetu Farmaceutycznego w Guangdong (Chiny);
16-18 XI 2015
Wykłady Kopernikańskie prof. Jana Woleńskiego na Wydziale Humanistycznym;
20 XI 2015
na Wydziale Matematyki i Informatyki odbył się cykl spotkań „Dzień z atomem dla nauki”;
25 XI 2015
UMK, jako pierwsza uczelnia w Polsce i 7. instytucja w kraju, wyróżniony Human Resources Excellence in Research przez Komisję Europejską;
27 XI 2015
konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie;
27 XI 2015
jubileusz 70-lecia chemii na UMK uświetniony wykładem prof. Marka Zaidlewicza;
29 XI 2015
zmarł prof. Tadeusz Grudziński;
XI 2015
naukowcy z UMK wyróżnieni medalami na 64. międzynarodowej wystawie The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli;
XI 2015
profesorowie: Stanisław Chwirot, Ireneusz Grabowski i Włodzimierz Jaskólski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) laureatami konkursu „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015”;
6 XII 2015
start balonu stratosferycznego w ramach projektu Hevelius 4;
7-8 XII 2015
UMK i Fundacja "Światło" współorganizowały międzynarodową konferencję "Zaburzenia świadomości – wyzwania XXI wieku";
10 XII 2015
jubileusz 70. urodzin i 47-lecia pracy na UMK prof. Czesława Łapicza, językoznawcy i slawisty;
10 XII 2015
mgr Agnieszka Zakościelna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych) laureatką nagrody specjalnej Instytutu Adama Mickiewicza w IX edycji konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski;
16 XII 2015
uruchomiono stronę internetową poświęconą problematyce jakości kształcenia na UMK (www.jakosc.umk.pl);
21 XII 2015
mgr Agnieszka Pawłowska-Kubik doktorantka (Wydział Nauk Historycznych) laureatką XI konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" organizowanego przez „Forum Akademickie”;
30 XII 2015
prof. Wojciech Polak (Wydział Politologii i Nauk i Studiów Międzynarodowych) otrzymał medal "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze przyznany przez Radę Miasta Torunia;
XII 2015
Wydział Chemii rozpoczął współpracę w zakresie pomiarów zanieczyszczeń satelitów z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA);
XII 2015
nowa, jubileuszowa strona internetowa Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie (www.hahut.umk.pl).
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00