Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1996-2005

04 I 1996
Prorektor prof. Michał Rozwadowski uczestniczył w Rzymie w spotkaniu rektorów polskich szkół wyższych z papieżem Janem Pawłem II;
20 I 1996
jubileusz 50-lecia Akademickiego Związku Sportowego UMK;
17-18 II 1996
odbył się pierwszy Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów UMK pod hasłem „Powroty'96”. Prezesem został Jan Szoc;
18 II 1996
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Peter Friedrich, niemiecki ekonomista;
26 II 1996
rozpoczęło działalność Forum Naukoznawcze UMK, poświęcone zagadnieniom nauki i szkolnictwa wyższego;
15 III 1996
powstał Ośrodek Informacji i Promocji UMK;
26 III 1996
Senat UMK przyjął uchwałę pozwalającą na uroczyste odnowienie doktoratu osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub kultury polskiej, które przed pięćdziesięciu lub więcej laty uzyskały na UMK doktorat;
06 IV 1996
powstało Kino Studenckie „Niebieski Kocyk”; pierwszym pokazanym filmem był „Andriej Rublow” w reżyserii Andrieja Tarkowskiego;
12 IV 1996
rozpoczęła się dziesiąta (pierwsza zimowa) wyprawa na Spitsbergen;
25 IV 1996
prof. Andrzej Jamiołkowski został ponownie rektorem UMK na lata 1996-1999;
02 V 1996
prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski;
09-11 V 1996
odbyły się Juwenalia;
13 V 1996
budynek Gimnazjum Akademickiego
wmurowano kamień węgielny pod budynek Gimnazjum Akademickiego;
11 VI 1996
odnowiono doktorat prof. Ireny Sławińskiej
odnowiono doktorat prof. Ireny Sławińskiej;
10 VII 1996
rozpoczęto zajęcia w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej przy UMK;
09 IX 1996
umowa pomiędzy firmą Sun Microsystems a UMK w sprawie zakupu dla uczelni komputera Enterprise 6000;
21 IX 1996
Biała Niedziela
Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK zorganizował pierwszą „Białą Sobotę”, tj. badania profilaktyczne nowotworów skóry dla mieszkańców Torunia (od 1997 „Biała Niedziela”);
23 IX 1996
oddano do użytku drugą część gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Bielanach (skrzydło południowe);
23 IX 1996
obchody 15-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Oldenburgu;
26 IX 1996
oddano do użytku nowe audytorium UMK, tzw. „Małą Aulę” usytuowaną w południowej części budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK;
30 IX 1996
prof. Roman S. Ingarden
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Roman S. Ingarden, fizyk;
02-04 X 1996
zainaugurowano Wykłady Kopernikańskie na Wydziale Humanistycznym UMK;
15-16 X 1996
w Sali Wielkiej Dworu Artusa odbyło się odbyło się pierwsze „Colloquium Charitativum”;
29 X 1996
na Wydziale Fizyki i Astronomii utworzono międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej, w którego skład weszły UMK i Akademia Medyczna z Bydgoszczy. Działało do 2004 r.;
17 XI 1996
Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w Bibliotece Uniwersyteckiej
wizyta byłego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej;
01 XII 1996
Studencka Agencja Radiowa została przekształcona w Uniwersytecką Rozgłośnię „Radio Sfera” (pierwsza audycja została wyemitowana 27 listopada);
30 XII 1996
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita degli Studi di Ferrara (Włochy).
01 I 1997
połączenie Instytutu Astronomii z Katedrą Radioastronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii; powstało Centrum Astronomii. Dyrektorem został prof. Aleksander Wolszczan;
29 I 1997
porozumienie o współpracy między Zarządem Miasta Torunia a UMK
Rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski i Prezydent Torunia Zdzisław Bociek podpisali porozumienie o współpracy między Zarządem Miasta Torunia a UMK;
09-10 V 1997
odbyły się Juwenalia;
16 VI 1997
przyjęto pierwszych słuchaczy na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne;
20 VI 1997
Stefania Kossowska
Stefania Kossowska otrzymała od rektora UMK prof. Andrzej Jamiołkowskiego medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” przyznany przez Senat UMK;
VI 1997
powstał Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego. Pierwszym prezesem wybrano prof. Witolda W. Wróblewskiego;
VII-VIII 1997
akcja ratowania książek i archiwaliów
konserwatorzy papieru z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Książnicy Miejskiej wzięli udział w akcji ratowania książek i archiwaliów z bibliotek miast, które ucierpiały podczas powodzi (Wrocław, Opole);
08 IX 1997
wizyta ministrów ochrony środowiska państw Europy Środkowej i Wschodniej na UMK i w Bibliotece Uniwersyteckiej;
16-19 IX 1997
w Instytucie Chemii UMK odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Chromatograficzne;
25 IX 1997
profesor Wilhelmina Iwanowska
profesor Wilhelmina Iwanowska została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Torunia;
29 X 1997
akt erekcyjny pod budowę Wydziału Prawa i Administracji UMK
wmurowano akt erekcyjny pod budowę Wydziału Prawa i Administracji UMK w miasteczku akademickim na Bielanach;
26 XI 1997
obchody 200-lecia tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
16 XII 1997
utworzono Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych (LSW) oraz przekształcono Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowego w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych (UCTS);
1997
Powstał oddział toruński Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
16 I 1998
w Bibliotece Uniwersyteckiej powstało Centrum Dokumentacji Europejskiej;
21 I 1998
powołano Gimnazjum Akademickie, pierwszą w Polsce eksperymentalną szkołę dla uczniów wybitnie zdolnych;
19 II 1998
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Henryk Samsonowicz
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Henryk Samsonowicz, historyk;
27-28 II 1998
na UMK odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa „Fizyka polska u progu Trzeciego Tysiąclecia”;
03 III 1998
UMK odwiedził Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Irlandii w Polsce – Patrick McCabe;
31 III 1998
odnowienie doktoratu prof. Stefana Wołoszyna;
16 IV 1998
UMK odwiedził Ambasador Republiki Francji w Polsce Benoit d’Aboville;
07- 08 V 1998
odbyły się Juwenalia;
25 V 1998
prof. Marian Biskup otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
02 VI 1998
odnowiono doktorat prof. Artura Hutnikiewicza
odnowiono doktorat prof. Artura Hutnikiewicza;
09 VII 1998
zmarł prof. Leon Kurowski, rektor UMK (1951-1952);
15-18 VII 1998
międzynarodowe sympozjum poświęcone prof. Stanisławowi Jaśkowskiemu
na UMK odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone prof. Stanisławowi Jaśkowskiemu;
22-28 VII 1998
na UMK odbyła się międzynarodowa konferencja „The Jabłoński Centennial Conference on Luminescencje and Photophysics”;
VII 1998
reprezentacja UMK w street-baskecie zdobyła dwa złote medale;
01 IX 1998
rok szkolny w szkole eksperymentalnej Gimnazjum Akademickim
zainaugurowano rok szkolny w szkole eksperymentalnej Gimnazjum Akademickim (fazę eksperymentu zakończono w 2003);
17 IX 1998
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista;
01 X 1998
w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono czytelnię wolnego dostępu;
01 X 1998
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Herbert Brown
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Herbert Brown, amerykański chemik, laureat nagrody Nobla;
22 XII 1998
powołano Centrum Kształcenia Informatycznego;
1998
na mocy kontraktu z Komisją Europejską w Brukseli UMK rozpoczęło międzynarodową współpracę w ramach programu SOCRATES/ERASMUS;
1998
w Bibliotece Głównej UMK ukazał się pierwszy zeszyt międzynarodowego czasopisma „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty”.
20 I 1999
porozumienie pomiędzy MEN a rektorem UMK w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Gimnazjum i Liceum Akademickie” w Toruniu przez UMK;
21 I 1999
UMK odwiedził ambasador Republiki Włoskiej Luca Daniele Biolato;
26 I 1999
Senat UMK przyjął uchwałę o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny;
1 III 1999
wprowadzono ujednolicony standard stron www UMK przyjęty przez Radę Informatyczną (strona ogólna UMK oraz strony wydziałowe/pozostałych jednostek);
29 III 1999
prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK
prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK na lata 1999-2002;
22-25 IV 1999
Kino Studenckie „Niebieski Kocyk” współorganizowało Międzynarodowy Festiwal „Młode Kino Europejskie”;
06-08 V 1999
Juwenalia
odbyły się Juwenalia;
11 V 1999
Centrum Studiów Kanadyjskich
na Wydziale Humanistycznym otwarto Centrum Studiów Kanadyjskich;
16 V 1999
zmarła prof. Wilhelmina Iwanowska;
07 VI 1999
uroczyste spotkanie w Auli UMK papieża Jana Pawła II z rektorami polskich uczelni
uroczyste spotkanie w Auli UMK papieża Jana Pawła II z rektorami polskich uczelni, dyrekcją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Papież wygłosił przemówienie „Fides et ratio”;
01 IX 1999
rozpoczął działalność Wydział Filologiczny UMK. Pierwszym dziekanem został dr hab. Adam Bednarek;
01 X 1999
akt erekcyjny pod budowę kolejnego budynku WNEiZ
wmurowano akt erekcyjny pod budowę kolejnego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
1 X 1999
UMK uhonorowano medalem "Za zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze przyznawanym przez Radę Miasta Torunia;
1 X 1999
na UMK, po 49 latach przerwy, wznowiono dzienne studia na kierunku etnologia;
19 XI 1999
podpisano umowę między UMK a Universitas Studiorum Polona Vilnensis;
1999
W Studenckim Klubie Pracy Twórczej „Od Nowa” powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „Niebieski Kocyk”.
01 I 2000
powstało Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK (istniało do 31 października 2007);
15 I 2000
Centrum Promocji i Rozwoju UMK
Ośrodek Informacji i Promocji UMK oraz Samodzielna Sekcja ds. Współpracy z Regionem przekształciły się w Centrum Promocji i Rozwoju UMK (w grudniu 2003 zmieniono nazwę na: Centrum Promocji i Informacji UMK);
18 II 2000
na UMK odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich;
19 II 2000
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała prof. Barbara Skarga
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała prof. Barbara Skarga, filozof;
01 III 2000
wmurowano akt erekcyjny pod budowę bursy-internatu dla uczniów Gimnazjum Akademickiego oraz Hotel Uniwersytecki UMK (ukończono w końcu 2001);
17 IV 2000
umowa pomiędzy UMK a Uniwersytetem Dominikańskim (River Forest, Illinois) w sprawie prowadzenia studiów Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
11-13 V 2000
odbyły się Juwenalia;
V 2000
drużyna AZS UMK mistrzem Ligi Akademickiej Koszykówki;
06 VI 2000
tablica upamiętniająca spotkanie papieża Jana Pawła II
na ścianie Auli UMK odsłonięto tablicę upamiętniającą spotkanie papieża Jana Pawła II z przedstawicielami nauki polskiej;
24 VI 2000
prof. Marian Biskup otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;
02 X 2000
otwarto nowy budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (część wschodnia) w miasteczku akademickim na Bielanach;
21 XI 2000
dar prof. Wiesława Litewskiego dla UMK
dar prof. Wiesława Litewskiego dla UMK obejmujący kolekcję 47 obrazów, ikon i rzeźb;
28 XI 2000
Senat UMK przyjął dokument określający misję uczelni;
29 XI 2000
uroczyście odnowiono doktoraty prof. Mariana Biskupa, prof. Jerzego Kłoczowskiego i prof. Andrzeja Tomczaka;
01 XII 2000
budynek Collegium Iuridicum Novum
w pięćdziesięciolecie istnienia Wydziału Prawa i Administracji oddano do użytku budynek Collegium Iuridicum Novum w miasteczku akademickim na Bielanach;
01-03 XII 2000
na UMK odbyło się XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne.
01 I 2001
utworzono Wydział Teologiczny
utworzono Wydział Teologiczny; ks. prof. Jerzy Bagrowicz został Pełnomocnikiem Rektora ds. Tworzenia Wydziału Teologicznego na UMK. Uroczysta inauguracja roku akademickiego – 23 XI;
16-19 II 2001
pierwsza edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
pierwsza edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanego przez UMK wspólnie z Towarzystwem Naukowym w Toruniu i Urzędem m. Torunia;
19 II 2001
promocja „Bibliografii stosunków polsko-niemieckich w historii i współczesności” przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt;
19 II 2001
oficjalne rozpoczęcie Programu „Absolwent UMK”;
02-03 III 2001
pierwszy „Jazz Od Nowa Festival”
w klubie studenckim „Od Nowa” odbył się pierwszy „Jazz Od Nowa Festival”;
21 III 2001
powołano Międzynarodową Radę Naukową Centrum Astronomii;
24 IV 2001
Wydział Fizyki i Astronomii zmienił nazwę na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
24 IV 2001
powstało Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
powstało Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) – międzyuczelniana jednostka badawcza mieszcząca się w Instytucie Fizyki UMK. Otwarcie 10 V 2002;
03 V 2001
w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się promocja “Bibliografii Wilna” Henryka Baranowskiego;
11-13 V 2001
odbyły się Juwenalia;
15 V 2001
I edycja międzynarodowej Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku;
29 V 2001
umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie funkcjonowania Wydziału Teologicznego;
01 VIII 2001
utworzenie Polskiej Misji Historycznej przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze (współpraca polskich i niemieckich naukowców zajmujących się historią obu krajów, organizacja konferencji naukowych i wspólne wydawnictwa). Otwarta 21 II 2002 r., działała do końca 2008;
01 IX 2001
działalność rozpoczęło Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK (UCI) – powstało z przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych oraz Działu Komputeryzacji Administracji. Dyrektorem UCI został dr. Tomasz Wolniewicz;
05-06 IX 2001
na UMK odbył się V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego;
01 X 2001
odsłonięto pomnik prof. Ludwika Kolankowskiego
odsłonięto pomnik prof. Ludwika Kolankowskiego (organizatora i pierwszego rektora UMK) na terenie miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach;
17 X 2001
promocja książki dr. Wojciecha Polaka o NZS UMK;
27 XI 2001
Senat UMK podjął uchwałę stwierdzającą ważność uchwały podjętej przez Senat Akademicki UMK w dniu 16 IX 1948 r. przyznającej pierwszy tytuł doktora honoris causa prof. Ludwikowi Kolankowskiemu;
06 XII 2001
prof. Marian Biskup otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego;
11 XII 2001
prezentacja „Księgi Dziesięciolecia Niepodległej Polski 1989–1999”
prezentacja „Księgi Dziesięciolecia Niepodległej Polski 1989–1999” w Auli UMK;
12 XII 2001
manifestacja studentów zorganizowana przez Samorząd Studencki UMK i NZS jako protest przeciwko rządowym ograniczeniom ustawowych zniżek na PKP.
16 I 2002
zmarł prof. Henryk Szarski, rektor UMK (1956-1959);
19 II 2002
prof. Andrzej Hrynkiewicz, fizyk i prof. Stanisław Sudoł
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali prof. Andrzej Hrynkiewicz, fizyk i prof. Stanisław Sudoł, ekonomista;
25 III 2002
prof. Jan Kopcewicz został ponownie rektorem UMK na lata 2002-2005;
20 IV 2002
w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939”, na której pierwszy raz w Polsce pokazano insygnia rektorskie USB;
25-28 IV 2002
druga edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
10-11 V 2002
odbyły się Juwenalia;
26 V 2002
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi otwarto Międzyuczelniane Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów (działało do 15 X 2009);
24 VI 2002
minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka
UMK odwiedziła minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka;
16-18 IX 2002
na UMK odbył się I Kongres Mediewistów Polskich;
01 X 2002
prof. Jan Kopcewicz, rektor UMK, został uhonorowany przez prezydenta Torunia Wojciecha Grochowskiego medalem „Thorunium”;
07 X 2002
prof. Artur Hutnikiewicz
prof. Artur Hutnikiewicz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;
17 X 2002
prezentacja karty kredytowej VISA Classic z wizerunkiem UMK;
24 X 2002
wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu Wydziału BiNoZ
wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego gmachu Wydziału BiNoZ;
29 XI 2002
odbył się pierwszy Uniwersytecki Koncert Charytatywny UMK zorganizowany przez studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
21 XII 2002
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Grzegorzowi Ciechowskiemu przed klubem studenckim „Od Nowa”;
21 XII 2002
pierwszy koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego
w klubie „Od Nowa” odbył się pierwszy koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego, w trakcie którego przyznawane są Nagrody Artystyczne Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego;
2002
Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do konsorcjum bibliotek współtworzących katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich – NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny);
2002
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK rozpoczął wydawanie międzynarodowego czasopisma naukowego „Ecological Questions. An international journal on controversial problems of ecology”.
28 I 2003
Senat UMK przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania wyróżnienia – Convallaria Copernicana; projekt plakietki wykonała Alicja Majewska, artystka rzeźbiarz z Instytutu Artystycznego UMK;
I 2003
przy Katedrze Filologii Klasycznej UMK powstał studencki Teatr „Perpetuum Mobile”;
19 II 2003
przekazanie uniwersytetowi budynku Narodowego Banku Polskiego
prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz uroczyście przekazał uniwersytetowi budynek Narodowego Banku Polskiego przy pl. Rapackiego. Budynek otrzymał nazwę Collegium Maximum;
19 II 2003
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Otto Gerhard Oexle, niemiecki historyk;
19 II 2003
Master of Business Administration (MBA)
uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
27 II 2003
uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zygmunta Kruszelnickiego;
20 III 2003
na Wydziale Teologicznym UMK odbyła się pierwsza promocja doktorska ks. mgr. Remigiusza Loty (promotor ks. prof. Jerzy Bagrowicz);
25 III 2003
Samorząd Studencki UMK zorganizował Prereferendum unijne dla studentów;
10-13 IV 2003
trzecia edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
25 IV 2003
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 15. rocznicę śmierci odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Stanisławowi Borysowskiemu;
IV 2003
powstał Klub Maratoński UMK (obecnie działa w ramach Programu „Absolwent UMK”);
06 V 2003
w Gimnazjum i Liceum Akademickim rozpoczęły się pierwsze egzaminy maturalne;
09-11 V 2003
odbyły się Juwenalia;
21 V 2003
uroczyste posiedzenie Senatów uczelni z Torunia i Bydgoszczy
uroczyste posiedzenie Senatów uczelni z Torunia i Bydgoszczy poświęcone akcesji Polski do Unii Europejskiej;
26 V 2003
wizyta ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej Jerzego Hausnera na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK;
27 V 2003
Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss
UMK odwiedził Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss;
02 VI 2003
UMK odwiedził Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse;
04 VI 2003
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Instytutem Pamięci Narodowej;
24 VI 2003
UMK odwiedził Prezydent Uniwersytetu w Getyndze prof. Horst Kern;
VII 2003
na UMK rozpoczęto wdrażanie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS);
22 VIII 2003
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Universita degli Studi di Trieste;
01 IX 2003
rozpoczęło działalność Biuro Programów Międzynarodowych;
9-12 IX 2003
XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
na UMK odbył się XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego;
16 IX 2003
10. rocznica powstania Wydziału Nauk Historycznych UMK;
08 X 2003
10. rocznica powstania Wydziału Fizyki i Astronomii
10. rocznica powstania Wydziału Fizyki i Astronomii (od kwietnia 2001 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii;
14 X 2003
Senat Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy przyjął uchwałę wyrażającą wolę połączenia AM z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika;
24 X 2003
prof. Krzysztof Pomian
prof. Krzysztof Pomian (Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK) otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
28 X 2003
w odpowiedzi na uchwałę Senatu AM w Bydgoszczy Senat UMK wyraził wolę połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
05 XI 2003
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Georg-August-Universitat Gottingen (Niemcy);
29 XI 2003
o. Władysław Wołoszyn
o. Władysław Wołoszyn, duszpasterz toruńskiego środowiska akademickiego w latach 1963-1988, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia;
05 XII 2003
Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i Prezydent Torunia Michał Zaleski podpisali porozumienie o współpracy między Zarządem Miasta Torunia a UMK;
06 XII 2003
odbył się pierwszy rekreacyjny półmaraton świętych Mikołajów zorganizowany przez Klub Maratoński UMK;
XII 2003
Uniwersytet rozpoczął wydawanie pisma o zasięgu międzynarodowym – Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
2003
Prof. Krzysztof Mikulski (Wydział Nauk Historycznych) został prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego;
2003
Zakończono budowę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (oddano do użytku m.in. salę Rady Wydziału i laboratoria komputerowe).
20 I 2004
Rektor UMK i Prezydent miasta Grudziądza podpisali porozumienie w sprawie prowadzenia przez UMK filii w tym mieści;
17 II 2004
Rektor UMK prof. Jan Kopcewicz i rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. Danuta Miścicka-Śliwka zostali laureatami Złotych Karet;
19 II 2004
prof. Marian Kryszewski
– prof. Marian Kryszewski (fizykochemik) jako pierwszy otrzymał wyróżnienie Convallaria Copernicana przyznawane przez Senat UMK za wybitny wkład do nauki lub szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu;
22 IV 2004
prof. Zbigniew Kazimierz Kwieciński (Instytut Pedagogiki UMK) otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego;
22-25 IV 2004
czwarta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
06-05 V 2004
odbyły się Juwenalia;
13-14 V 2004
w Bierzgłowie odbyło się Kolegium dziekanów Katolickich Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej;
14 V 2004
jubileusz 15-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Auli UMK odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
06 VI 2004
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK otwarto Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems;
09-12 VI 2004
w Instytucie Fizyki UMK odbyło się XXXVI Sympozjum Fizyki Matematycznej, w którym uczestniczyło ponad 100 fizyków-teoretyków z całego świata;
22 VI 2004
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał papież Jan Paweł II
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał papież Jan Paweł II; dyplom wręczony został 23 XI – w obecności Senatu UMK – w Sali Klementyńskiej w Watykanie;
27 VIII 2004
Sejm RP większością głosów przyjął ustawę o włączeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy do UMK (29 IX 2004 uczynił to Senat RP);
06-11 IX 2004
na UMK pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury” odbył się 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w którym udział wzięło 600 najwybitniejszych polskich botaników oraz goście z Anglii i Stanów Zjednoczonych;
16 XI 2004
umowa o partnerstwie pomiędzy UMK a Uniwersytetem Wileńskim
umowa o partnerstwie pomiędzy UMK a Uniwersytetem Wileńskim;
22 IX 2004
umowa o współpracy pomiędzy UMK a The University of Manchester (Wielka Brytania);
08 XI 2004
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o włączeniu Akademii Medycznej do UMK;
23 XI 2004
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK został odsłonięty postument z tablicą „Collegium Jana Pawła II”;
24 XI 2004
Akademię Medyczną włączono do UMK
bydgoską Akademię Medyczną włączono do UMK i utworzono z niej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
25 XI 2004
Victor Ashe
UMK odwiedził ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Victor Ashe;
29 XI 2004
prof. Wojciech Kosiedowski (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK) został wyróżniony tytułem doktora honoris causa łotewskiego Daugavpils Universitate;
1 XII 2004
na UMK powołano Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, którego kierownikiem został mgr Paweł Modrzyński;
10 XII 2004
odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia działalności wystawienniczej Muzeum Przyrodniczego UMK;
13 XII 2004
umowa o współpracy pomiędzy UMK a National Central University, Tajwan;
10 XII 2004
odbyły się uroczystości z okazji 30-lecia działalności wystawienniczej Muzeum Przyrodniczego UMK;
17 XII 2004
umowa o współpracy pomiędzy UMK a National Taiwan University of Arts;
29 XII 2004
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem Państwowym w Kamieńcu Podolskim (Ukraina).
01 II 2005
na Wydziale Filologicznym utworzono Centrum Badań Australijskich UMK; uroczyste zainaugurowanie działalności z udziałem Ambasadora Australii Patrica Lawlessa – 3 III;
18 II 2005
na UMK obradowali uczestnicy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich;
19 II 2005
Tomas Venclova
Jubileusz 60-lecia UMK; podczas Święta Uczelni tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał Tomas Venclova, litewski poeta, prozaik, eseista, krytyk i tłumacz, a wyróżnienie Convallaria Copernicana wręczono prof. Marianowi Michniewiczowi, biologowi;
19 II 2005
otwarto Muzeum Uniwersyteckie
w Collegium Maximum otwarto Muzeum Uniwersyteckie UMK;
22 II 2005
Senat UMK przyznał Duszpasterstwu Akademickiemu w Toruniu medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni” (wręczenie medalu 9 III);
II 2005
Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jedną z planetoid nazwiskiem prof. Andrzeja Woszczyka – kierownika Katedry Astronomii i Astrofizyki w Centrum Astronomii UMK;
18 III 2005
prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK na lata 2005-2008;
22 III 2005
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu (uroczyste otwarcie 10 X);
31 III 2005
otwarto ogólnouczelnianą sieć bezprzewodową;
14 IV 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Cranfield University (Wielka Brytania);
16 IV 2005
zmarł prof. Artur Hutnikiewicz;
19 IV 2005
rektor UMK prof. Andrzej Jamiołkowski otrzymał Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec;
21-24 IV 2005
piąta edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki;
22 IV 2005
UMK odwiedził premier Marek Belka;
23 IV 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a University of Texas at El Paso (USA);
25 IV 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Slovak University of Agriculture, Nitra (Słowacja);
28 IV 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Rutgers, State University of New Jersey (USA);
28 IV 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku (PWSZ);
05-07 V 2005
odbyły się Juwenalia;
17-24 V 2005
wystawa w Muzeum Uniwersyteckim (Collegium Maximum) Srebrna Biblioteka i inne cymelia królewieckie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu;
01 VI 2005
utworzono Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN);
06 VI 2005
otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK;
28 VII 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Fondazione Romualdo del Bianco (Włochy);
28 VIII 2005
z wizytą w Collegium Medicum UMK przebywał doktor Abdullah Al-Rabeeah z Arabii Saudyjskiej, który wraz z zespołem rozdzielił Darię i Olgę – bliźniaczki syjamskie z Janikowa. Doktorowi towarzyszył przedstawiciel ambasady Arabii Saudyjskiej Adnan Al Humaidi, reprezentujący króla Abdullaha Ibn Abdulaziz al Saud;
1 IX 2005
w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym dr Stefan Nielek, dotychczasowy Dyrektor Administracyjny UMK, został Kanclerzem UMK;
09-12 IX 2005
UMK gospodarzem VII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego;
12 IX 2005
dr Konrad Banaszek (Instytut Fizyki UMK) laureatem prestiżowej nagrody specjalnej Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
17 X 2005
gmach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał imię Jana Pawła II
gmach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał imię Jana Pawła II;
13 IX 2005
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Southern Oregon State College, Ashland (USA);
10 XI 2005
Teleskop SALT
oddanie do użytku Wielkiego Południowoafrykańskiego Teleskopu SALT (Southern African Large Telescope), wybudowanego przy współudziale UMK na płaskowyżu Karoo w RPA;
19 XI 2005
pierwsi absolwenci kierunków lekarskich otrzymali dyplomy ukończenia studiów na UMK;
25 XI 2005
obchody XXV-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
02 XII 2005
otwarcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
otwarcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC);
15 XII 2005
wznowiło działalność Koło Naukowe Humanistów;
20 XII 2005
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Bohdan Paczyński, astrofizyk z USA; uroczystość przekazania dyplomu doktora honoris causa UMK odbyła się 22 IX 2006;
31 XII 2005
zarządzeniem nr 4 JM Rektora 25 I 2005 likwidacji uległ Dział Zbiorowego Żywienia, stołówki nr 1, 2 oraz bufety;
2005
30 lat Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie
30 lat Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00