Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1986-1995

05 I 1986
40. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego
uroczystości z okazji 40. rocznicy pierwszej inauguracji roku akademickiego na UMK;
19 VI 1986
zmarł prof. Rajmund Galon;
1986
przy Oddziale Uniwersyteckim PTTK UMK powstał Akademicki Klub Badań Podwodnych.
25 II 1987
odbył się Zjazd Założycielski Oddziału Uniwersyteckiego PTTK przy UMK, którego prezesem został dr Wiesław Radomski;
05 V 1987
prof. Jan Kopcewicz został rektorem UMK na lata 1987-1990;
21-22 V 1987
pod nazwą „Piernikalia” na UMK odbyły się Juwenalia;
19 VIII 1987
wmurowano akt erekcyjny pod budowę gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych
wmurowano akt erekcyjny pod budowę gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych w miasteczku akademickim na Bielanach;
01 IX 1987
przekazanie władzy rektorskiej prof. Janowi Kopcewiczowi
przekazanie władzy rektorskiej prof. Janowi Kopcewiczowi;
13 X 1987
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Robert S. Bandurski, amerykański biolog;
08-12 XII 1987
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Nowosybirskim Uniwersytetem Państwowym;
19 XII 1987
zmarł prof. Ryszard Bohr, rektor UMK (1978-1981);
23 XII 1987
powstała i została wpisana do rejestru Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników UMK „Universitas”. Pierwszym prezesem został mgr Wojciech Wysota (1987-1989);
XII 1987
ukazała się publikacja „Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984: materiały do biografii” przygotowana przez pracowników Archiwum UMK pod red. doc. Sławomira Kalembki;
1987
na UMK wznowiono studia z filologii angielskiej;
1987
Z inicjatywy geografów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK powstała Stacja Limnologiczna w Bachotku.
01 I 1988
na UMK uruchomiono Studium Doktoranckie Fizyki i Astronomii; jego kierownikiem został prof. Andrzej Bączyński;
11 II 1988
prof. Konrad Górski otrzymał akt Watykańskiego Sekretariatu Stanu o nadaniu orderu Komandorii Krzyża św. Grzegorza Wielkiego oraz miniaturowe insygnium Krzyża św. Grzegorza Wielkiego;
20 II 1988
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Łotewskim Uniwersytetem im. Piotra Stuczki w Rydze;
20-21 II 1988
z inicjatywy m.in. klubów studenckich „Od Nowa” i „Imperial”, RU ZSP oraz Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu odbyły się IV Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie „Scheda Steda” im. Edwarda Stachury;
25 II 1988
pierwszy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
w przeddzień 90. rocznicy urodzin prof. Aleksandra Jabłońskiego, prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił pierwszy wykład im. Aleksandra Jabłońskiego („Ogólna teoria względności w przystępnym ujęciu”);
02 III 1988
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Techniczną w Brnie;
23 III 1988
rozpoczęło działalność Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowym powstałe dzięki współpracy pomiędzy UMK a Wyższą Szkołą Techniczną w Brnie;
26 IV 1988
na UMK odbyły się „Drzwi otwarte” dla młodzieży szkół średnich;
01 V 1988
zmarł prof. Stanisław Borysowski;
10 V 1988
wiec studentów przed DS 5
NZS ogłosił strajk absencyjny na UMK; wiec studentów przed DS 5;
13-14 V 1988
pod nazwą „Klubonalia” na UMK odbyły się Juwenalia;
26 V 1988
utworzono Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française przy UMK;
31 V 1988
Senat zatwierdził projekt utworzenia Gimnazjum Akademickiego związanego z UMK;
V 1988
Komitet Założycielski NZS UMK ujawnił swoją działalność;
19-25 VI 1988
Instytut Fizyki UMK zorganizował w Bachotku Międzynarodową Letnią Szkołę Optyki Kwantowej;
VI 1988
ukazał się pierwszy numer nowej edycji „Immunitetu”, pisma NZS UMK w Toruniu;
25-29 VII 1988
odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja o Kształtach Linii Widmowych;
6-13 VIII 1988
Studenckie Koło Esperantystów działające na UMK zorganizowało w ramach X Letniej Studenckiej Szkoły Esperanckiej kursy języka esperanto;
1 IX 1988
zmiany w strukturze organizacyjnej Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego, dyrektorem mianowano mgra Jerzego Żenkiewicza;
1 IX 1988
utworzono Zespół Sieci Komputerowych, jednostkę organizacyjną o charakterze doświadczalnym, jej kierownikiem został dr Bronisław Żurawski;
18 IX 1988
UMK sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w Bolonii;
11 X 1988
NZS zorganizował wiec w Auli UMK
NZS zorganizował wiec w Auli UMK;
21 X 1988
powstał Zespół Metod Datowania Bezwzględnego, od kwietnia 2005 Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania;
17 XI 1988
z inicjatywy pracowników UMK powołano i zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;
06 XII 1988
happening NZS na Rynku Staromiejskim (odsłonięto pomnika cenzora);
11 XII 1988
zmarł prof. Karol Górski;
13 XII 1988
działacze NZS i „Ruchu Wolność i Pokój” zorganizowali pikietę protestacyjną w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego;
14 XII 1988
pikieta NZS protestacyjna przed Rektoratem
pikieta NZS protestacyjna przed Rektoratem.
14 I 1989
prof. Sławomir Kalembka został prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej;
19 I 1989
w wyniku odmowy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) toruńscy studenci zorganizowali manifestację na Rynku Staromiejskim;
03 III 1989
powstała Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici działająca na rzecz rozwoju UMK;
05 IV 89
działalność rozpoczął Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstały w wyniku porozumienia zawartego przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej z UMK (powstał 16 XI 1988);
21 IV 1989
NZS zorganizował manifestację w rocznicę zbrodni katyńskiej;
11-13 V 1989
NZS zorganizował na UMK Juwenalia
NZS zorganizował na UMK Juwenalia;
17-18 V 1989
w Toruniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Strategia przedsiębiorstwa w zakresie jakości wyrobów”;
29-31 V 1989
strajk studencki w Collegium Maximum (Dwór Artusa)
strajk studencki w Collegium Maximum (Dwór Artusa) w ramach walki o rejestrację toruńskiego NZS; ukazało się czasopismo „Gazeta Strajkowa NZS UMK”;
22 IX 1989
decyzją Sądu Najwyższego zarejestrowano NZS;
01 X 1989
na UMK uruchomiono studia socjologiczne.
19 II 1990
uroczystość odnowienia doktoratu
odbyła się pierwsza na UMK uroczystość odnowienia doktoratu (odnowiono doktoraty Uniwersytetu Stefana Batorego Leonida Żytkowicza i Stefana Burhardta);
27 II 1990
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Wieńczysław Wagner, prawnik mieszkający na stałe w USA;
26 III 1990
wiec NZS w sprawie poparcia niepodległości Litwy
wiec NZS w sprawie poparcia niepodległości Litwy;
07 IV 1990
zmarł prof. Konrad Górski;
29 VI 1990
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Stanisław Mrozowski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Stanisław Mrozowski, fizyk mieszkający na stałe w USA;
24 IX 1990
zmarł prof. Antoni Basiński, rektor UMK (1952-1956);
01 X 1990
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał Lech Wałęsa
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał Lech Wałęsa, przewodniczący NSZZ „Solidarność”;
01 X 1990
na UMK zostały wznowione studia filozoficzne;
24 X 1990
prof. Sławomir Kalembka został rektorem UMK
prof. Sławomir Kalembka został rektorem UMK na lata 1990-1993;
14 XII 1990
I Festiwal „Toruń Blues Meeting”
w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal „Toruń Blues Meeting”;
1990
na Wydziale Prawa zaczął ukazywać się międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk „Comparative Law Review”.
19 II 1991
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Wacław Szyszkowski
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Wacław Szyszkowski, prawnik;
21 VI 1991
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała dr Marion Gräfin Dönhoff
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymała dr Marion Gräfin Dönhoff, niemiecka publicystka;
19-24 VIII 1991
na UMK odbyła się Międzynarodowa Konferencja GIREP’91 pt. „Teaching about Reference Frames from Copernicus to Einstein”;
24 IX 1991
na Wydziale Humanistycznym UMK powołano Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie;
29 X 1991
Senat UMK podjął uchwałę o powołaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera;
07 XI 1991
rozpoczęła działalność fundacja Mikołaja Lewczyka byłego studenta historii na Wydziale Humanistycznym UMK;
1991
Prof. Artur Hutnikiewicz otrzymał Papieski Order Św. Krzyża „Pro Ecclesia et Pontifice”
Prof. Artur Hutnikiewicz otrzymał Papieski Order Św. Krzyża „Pro Ecclesia et Pontifice”;
1991
Prof. Andrzej Tomczak został pierwszym z UMK członkiem korespondentem reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności;
1991
Oddano do użytku pierwszą część gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Bielanach.
19 II 1992
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. William O. Morris, amerykański prawnik;
25 II 1992
uchwała Senatu UMK o utworzeniu systemu uniwersyteckich stypendiów zagranicznych dla młodych pracowników dydaktyczno-naukowych;
01 IV 1992
dr Jan Bełkot i dr Wojciech Streich reaktywowali „Głos Uczelni” – pismo UMK;
01-03 IV 1992
w Instytucie Fizyki UMK odbyło się V Międzynarodowego Sympozjum „Dynamika Informacyjna w Fizyce i Biofizyce”; powołanie Rady Redakcyjnej nowego, międzynarodowego czasopisma interdyscyplinarnego „Open Systems and Information Dynamics in Physical and Life Sciences” (red. nacz. Roman S. Ingarden);
29 IV 1992
w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Oficyna Poetów Malarzy z Londynu”;
21 V 1992
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Jerzy Rayski, fizyk
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Jerzy Rayski, fizyk;
02 VI 1992
Senat UMK podjął uchwałę o powołaniu Zakładu Filologii Romańskiej przy Katedrze Filologii Klasycznej;
27 VI 1992
w Instytucie Biologii UMK odbył się II Zjazd Absolwentów studiów biologicznych I stopnia z rocznika 1952 i 1953;
05 X 1992
inauguracja zajęć w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie, które działało pod opieką naukowo-dydaktyczną Instytutu Matematyki UMK;
21 X 1992
w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę „Emisariusze innej Polski. Instytut Literacki w Paryżu (1946-1992)”;
23-25 X 1992
na UMK przebywała delegacja Uniwersytetu z Bambergu z rektorem prof. Alfredem E. Hieroldem;
31 XII 1992
otwarto dwukondygnacyjny pawilon dobudowany do budynku głównego Collegium Physicum;
1992
Prof. Wiesław Domasłowski (Wydział Sztuk Pięknych), zaproszony przez Instituto de Estudios Isla de Pascua Universidad de Chile, kierował na Wyspie Wielkanocnej pracami konserwatorskimi związanymi z restauracją ahu Tongariki, które zostało zniszczone przez tsunami w roku 1960. Konserwacji poddano 15 kamiennych kolosów (1992–1994);
01 I 1993
Wydział Nauk Ekonomicznych przekształcił się w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
15 II 1993
otwarto Bibliotekę Brytyjską (wspólna inicjatywa UMK i British Council), od IX 2008 przekształcona w Centrum Brytyjskie przy UMK (zakończyło działalność 29 czerwca 2012);
19 II 1993
podczas Święta Uczelni tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Roys Booth, szwedzki radioastronom; prof. Gerard Labuda, historyk; prof. Richard Wielebiński, niemiecki radioastronom;
11-12 III 1993
pierwsze Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA
w klubie Od Nowa odbyły się pierwsze Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA;
25 III 1993
na UMK odbyły się pierwsze „Dni Kariery” zorganizowane przez Komitet Lokalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC) w Toruniu i Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier);
30 III 1993
porozumienie w sprawie budowy w Toruniu miejskiej sieci komputerowej TORMAN;
02 IV 1993
w klubie „Od Nowa” odbył się I Festiwal Ekologiczny „Wiosna” (ostatni zorganizowano w kwietniu 2003);
10 V 1993
prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK
prof. Andrzej Jamiołkowski został rektorem UMK na lata 1993-1996;
12-13 V 1993
odbyły się Juwenalia;
21 V 1993
umowa o współpracy między UMK a Katolickim Uniwersytetem Zachodnim w Angers (Francja);
07 VI 1993
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Yitzhak Arad
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Yitzhak Arad, izraelski historyk, szef Yad Vashem;
08 VI 1993
UMK odznaczony został medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, wręczonym przez dyrektora Yad Vashem, dr. Yitzhaka Arada;
18 VI 1993
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Giovanni Spadolini, włoski historyk;
13 VII 1993
na bazie Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej UMK w Koniczynce powstała Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego;
18-21 VIII 1993
II Zjazd Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego pod hasłem „Extragalactic Astronomy and Observational Cosmology”;
01 IX 1993
podział Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii; powstały trzy nowe Wydziały: Chemii, Fizyki i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki. Pierwszymi dziekanami byli: prof. Józef Ceynowa (Wydz. Chemii), prof. Józef Szudy (Wydz. Fizyki) i prof. Adam Jakubowski (Wydz. Matematyki);
01 IX 1993
połączenie Instytutów: Archeologii i Etnografii oraz Historii i Archiwistyki (po wydzieleniu ich z Wydziału Humanistycznego) – powstał Wydział Nauk Historycznych. Pierwszym dziekanem został prof. Janusz Małłek;
09 X 1993
odsłonięto tablicę upamiętniającą rektorów Uniwersytetu Stefana Batorego
w Collegium Maius odsłonięto tablicę upamiętniającą rektorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie z lat 1919-1939;
25 X 1993
otwarto pierwsze w Polsce Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (tzw. Biuro Karier);
26 X 1993
powstało Uniwersyteckie Centrum Telematyki i Nauczania na Odległość;
25 XI 1993
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Luigi Labruna
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Luigi Labruna, włoski prawnik;
06 XII 1993
zmarł dr Stefan Burhardt, współorganizator UMK i pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej;
1993
rozpoczęto komputeryzację procesów opracowania i udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (przeprowadzona do 1997);
1993
Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Matematycznym rozpoczęła wydawanie międzynarodowego czasopisma „Topological Methods in Nonlinear Analysis”;
1993
Katedra Logiki na Wydziale Humanistycznym rozpoczęła wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Logic and Logical Philosophy”;
1993
Katedra Socjologii na Wydziale Humanistycznym rozpoczęła wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Eastern European Countryside”.
01 II 1994
otwarto Uniwersytecką Księgarnię Naukową (od II 1995 mieści się w DS 9 przy ul. Reja 25);
08 II 1994
Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów
powstał Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów. Kierownikiem została dr hab. Barbara Chwirot;
01 III 1994
umowa o współpracy pomiędzy UMK i Telekomunikacją Polską SA w Toruniu w zakresie budowy miejskiej sieci komputerowej;
02 IV 1994
uruchomiono pierwszą stronę www UMK www.uni.torun.pl zawierającą podstawowe informacje o uczelni, wydziałach i pozostałych jednostkach. Za rozwój i utrzymanie strony odpowiadała mgr Jolanta Szelatyńska;
12 IV 1994
pierwsza Promocja Edukacyjna na UMK zachęcająca maturzystów do studiowania na UMK;
13-14 V 1994
odbyły się Juwenalia;
01 VI 1994
na Wydziale Humanistycznym powstało Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców;
21 VI 1994
powstało Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta;
22 VIII 1994
w Ogólnouczelnianym Ośrodku Obliczeniowym UMK zostało utworzone Laboratorium Eksploatacji i Zarządzania Sieci Komputerowej TORMAN;
04 X 1994
50. roku inauguracja akademickiego
na UMK odbyła się inauguracja 50. roku inauguracja akademickiego;
21-22 X 1994
na UMK odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Societas Humboldtiana Polonorum;
22 X 1994
w Piwnicach uruchomiono radioteleskop
w Piwnicach uruchomiono jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej radioteleskop o średnicy 32 m (budowę rozpoczęto w 1985);
18 XI 1994
18 XI – z Londynu dotarło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Archiwum „Wiadomości” z lat 1940-1981, które dało początek Archiwum Emigracji;
02 XII 1994
I Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA’94
odbyły się I Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA’94 (organizowane do 1998);
1994
W latach 1996-2002 pracownicy Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii UMK prowadzili badania archeologiczne w Kałdusie.
25 I 1995
w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się konferencja prasowa w związku z przywiezieniem do Torunia w końcu 1994 archiwum emigracyjnego tygodnika „Wiadomości”;
30 I 1995
prof. Roman Stanisław Ingarden został udekorowany (nadanym przez Cesarza Japonii w listopadzie 1994 roku) Orderem Świętego Skarbu;
01 II 1995
z inicjatywy prof. Romana S. Ingardena na Wydziale Humanistycznym powstała Pracownia Języka i Kultury Japońskiej;
14 II 1995
otwarto Środowiskową Sieć Komputerową
otwarto Środowiskową Sieć Komputerową w Toruniu (TORMAN);
18 II 1995
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał dr Karl Dedecius, niemiecki tłumacz polskiej literatury;
19 II 1995
jubileusz 50-lecia UMK
Święto Uczelni oraz jubileusz 50-lecia UMK;
19 II 1995
otwarcie Księgarni Naukowej UMK w nowym lokalu przy ul. Reja 25;
III 1995
powstaje Archiwum Emigracji
w Bibliotece Uniwersyteckiej powstaje Archiwum Emigracji jako samodzielny fragment Oddziału Rękopisów; z czasem stało się samodzielną Pracownią archiwalno-badawczą (w roku 2000 uzyskało status samodzielnej Sekcji w ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych);
05 IV 1995
zmarł prof. Wiesław Woźnicki, rektor UMK (1975-1978);
11-13 V 1995
odbyły się Juwenalia;
05 VI 1995
ekshumacji zwłok polskich więźniów wojennych
naukowcy z Instytutu Archeologii UMK wzięli udział w ekshumacji zwłok polskich więźniów wojennych z obozu w Starobielsku, rozstrzelanych w Charkowie;
07 VI 1995
wizyta Czesława Miłosza w Toruniu i na UMK
wizyta Czesława Miłosza w Toruniu i na UMK;
VI 1995
na UMK zakończyła działalność Studencka Agencja Radiowa, w której skład wchodziły Radio Bielany i Radio Centrum;
03 VII 1995
zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów UMK;
23-27 VII 1995
44. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Człowiek a środowisko” uświetnił 50-lecie Instytutu Geografii UMK;
01-09 IX 1995
w Toruniu odbył się VI Polski Zjazd Filozoficzny;
11-15 IX 1995
Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego na UMK;
21-24 IX 1995
na UMK odbył się III Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum pt. „Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog”;
26 IX 1995
założono kartotekę najlepszych absolwentów UMK;
IX 1995
rozpoczęcie zaocznych studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Koninie (zakończone w czerwcu 2003);
09 X 1995
prof. Alicja Grześkowiak otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;
01 XI 1995
w Bibliotece Uniwersyteckiej oddano 10 stanowisk komputerowych do dyspozycji czytelników. Od tego dnia wszystkie nowe nabytki Biblioteki zawarte są już wyłącznie w systemie komputerowych katalogów OPAC;
XI 1995
grupa teatralna Akademia Teatru Młodego Aktora
powstała grupa teatralna Akademia Teatru Młodego Aktora (ATMA, działała do końca 1998);
15 XII 1995
prof. Elżbieta Zawacka (b. pracownik UMK) otrzymała Order Orła Białego;
XII 1995
przy Instytucie Literatury Polskiej UMK powstało Studenckie Koło Teatrologiczne;
1995
W pomieszczeniach starej kotłowni przy DS 5 powstał klub studencki „Kotłownia”.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00