Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1966-1975

III 1966
reaktywowano Jazz-Club;
01 IV 1966
w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Matematyków;
02 IV 1966
Ośrodek Obliczeniowy przy Katedrze Matematyki
otwarto Ośrodek Obliczeniowy przy Katedrze Matematyki (od 1976 – Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy) i uruchomiono maszynę matematyczną „Odra 1003”;
02 IV 1966
powołano Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych z siedzibą w Toruniu;
21-22 IV 1966
na UMK odbył się Studencki Przegląd Teatrów Polski Północnej i Zachodniej z udziałem dziewięciu zespołów teatralnych;
3-8 V 1966
odbyły się „Piernikalia Toruńskie”: V Jubileuszowe Juwenalia Studentów województwa bydgoskiego;
09 V 1966
Stacja Badawcza w Siemionkach
utworzono Stację Badawczą w Siemionkach nad jeziorem Gopło (została zlikwidowana w początkach 1980);
26 V 1966
konferencja prasowa w sprawie rozbudowy UMK z udziałem 32 akredytowanych w Polsce korespondentów zagranicznych;
02 VIII 1966
Prezes Rady Ministrów powołał komitet do przygotowania obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;
29 IX 1966
zatwierdzenie generalnych założeń inwestycji i rozwoju UMK w latach 1961-1980.
15 II 1967
powstał Dział Wydawnictw;
23 III 1967
rząd zatwierdził projekt budowy miasteczka akademickiego na Osiedlu Bielany;
18 IV 1967
budowa pierwszego domu studenckiego na Bielanach
rozpoczęto budowę pierwszego domu studenckiego na Bielanach (DS 7);
V 1967
powstała grupa fotograficzna „Formy” – kontynuowała działalność grypy „Zero-61”
09 VI 1967
wmurowanie kamienia węgielnego
wmurowano kamień węgielny pod pierwszy gmach nowego osiedla uniwersyteckiego na Bielanach (w południowo-zachodni narożnik fundamentu budynku DS 7);
11 IX 1967
wizyta na UMK gości z Uniwersytetu w Ferrarze: syndyka Giuseppe Ferrari i asesora Giorgio Vittoria;
01 X 1967
uruchomiono Zawodowe Studia Ekonomiczne;
28 XI 1967
Senat UMK podjął decyzję o wznowieniu rekrutacji na kierunek archeologia na Wydziale Humanistycznym;
XI 1967
powstał studencki teatr „Argos” (działał do 1969);
1967
oddano do użytku nowo wybudowany dom studencki na Osiedlu Centrum DS 5 (ul. Słowackiego 5/7);
1967
żeglarze z Sekcji Żeglarskiej AZS UMK zdobyli drużynowe akademickie mistrzostwo Polski;
1967
ZNP przy UMK nawiązał współpracę z organizacją związkową Uniwersytetu Ernsta Moritza w Greifswaldzie;
1967
UMK otrzymał na własność zabytkowy pałac z oficyną, ogrodem i miejscem na przystań w Nowej Wsi k. Jabłonowa z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej i Ośrodek Wypoczynkowy.
22 I 1968
wizyta na UMK Stanisława Neumanna, I sekretarza Ambasady Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej;
14 III 1968
w odpowiedzi na wydarzenia w kraju w stołówce akademickiej przy ul. Mickiewicza 2/4 odbył się studencki wiec z udziałem ówczesnego rektora prof. Witolda Łukaszewicza (w roli obserwatora) oraz grona naukowców; uchwalono rezolucję żądając m.in. uwolnienia wszystkich uwięzionych studentów i pracowników naukowych oraz przywrócenia na studia studentów relegowanych z uczelni;
18 III 1968
odbył się kolejny wiec w akademickiej stołówce (odczytywanie rezolucji z różnych ośrodków akademickich, dyskusja na temat wyborów do władz Zrzeszenia Studentów Polskich);
18 III 1968
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMK w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie wypadków warszawskich;
1 IV 1968
rozpoczęcie budowy urządzania i uzbrajania terenu;
14 V 1968
budowa trzeciego domu studenckiego na Bielanach (DS 9)
rozpoczęto budowę trzeciego domu studenckiego na Bielanach (DS 9; zakończenie prac 30 IX 1969);
05 VI 1968
wyprawa Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię
wyprawa Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Islandię z udziałem geografów z UMK, pod przewodnictwem prof. Rajmunad Galona (zakończona 7 IX);
13 VI 1968
zarządzeniem ministra oświaty i wychowania powstał Instytut Ekonomiczny funkcjonujący na prawach wydziału;
30 IX 1968
oddano do użytku pierwszy dom akademicki na Bielanach (DS 7);
10 XI 1968
budowa stołówki oraz sali gimnastycznej na Bielanach
rozpoczęto budowę stołówki oraz sali gimnastycznej na Bielanach (zakończenie prac 31 XII 1971);
12-19 XI 1968
w Toruniu odbył się Międzynarodowy Tydzień Studenta;
11 XII 1968
rozpoczęto budowę hotelu asystenckiego (HA-1; zakończenie budowy 30 X 1970);
13-15 XII 1968
w Toruniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Studenckich Kół Naukowych;
1968
studencki Teatr Pantomimy „Grupa 3”
powstał studencki Teatr Pantomimy „Grupa 3” (działał do 1973). Jego twórcą był student Wydziału Sztuk Pięknych Eugeniusz Oleszczuk;
1968
powstał Studencki Klub Jeździecki „Ułanka”.
15 III 1969
budowa rektoratu, Studium Języków Obcych
rozpoczęto budowę rektoratu, Studium Języków Obcych (zakończenie prac 31 XII 1971) oraz Biblioteki Głównej (zakończenie prac 29 XII 1972);
14 IV 1969
rozpoczęto budowę hotelu asystenckiego (HA-2; zakończenie prac 27 II 1971);
20 V 1969
rozpoczęto pierwszy etap budowy Instytutu Chemii na Bielanach (zakończenie prac 27 XII 1972);
V 1969
Juwenalia
odbyły się Juwenalia;
06 VIII 1969
zmiana struktury na UMK w związku z zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego (powołano 14 instytutów);
01 IX 1969
rozpoczęto budowę przychodni zdrowia z półsanatorium (ukończenie budowy 30 III 1972);
15 IX 1969
rozpoczęto budowę Auli UMK (zakończenie prac 29 XII 1972);
20 IX 1969
budowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
rozpoczęto pierwszy etap budowy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (zakończenie prac 30 IX 1973);
01 X 1969
na UMK uruchomiono studia doktoranckie na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (w Instytucie Chemii i Fizyki);
04 X 1969
zmarł prof. Jerzy Hoppen;
22 XI 1969
prof. Antoni Swinarski (chemik) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Tuluzie (Francja);
1969
reaktywowano Filologię Germańską – kierownikiem katedry został doc. Eugeniusz Klin;
1969
Zmieniono nazwę Wydziału Prawa na Wydział Prawa i Administracji.
22 II 1970
otwarto Studenckie Studio Radiowe „Bielany Radio”
otwarto Studenckie Studio Radiowe „Bielany Radio” (obok działającego „Radia Centrum”). Jego współtwórcą i kierownikiem był Adam J. Anastaziuk;
27-31 III 1970
na UMK przebywał prof. Owen Jay Gingerich, amerykański astronom, astrofizyk i historyk nauki;
17-18 IV 1970
Koło Historyków z UMK zorganizowało Ogólnopolską Studencką Sesję Naukową;
01 V 1970
prof. Witold Łukaszewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Rostocku (NRD);
2-3 V 1970
odbył się III Zjazd Absolwentów Geografii UMK;
16 XII 1970
obchody XXV-lecia powstania UMK
obchody XXV-lecia powstania UMK;
1970
Instytut Fizyki UMK z inicjatywy prof. Romana S. Ingardena zaczął wydawać „Reports on Mathematical Physics” – czasopismo o zasięgu międzynarodowym, z którym związane są coroczne międzynarodowe sympozja fizyki matematycznej, odbywające się w Toruniu od 1968 r.;
1970
Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała jednemu z kraterów na powierzchni Księżyca nazwę „Dziewulski” od nazwiska prof. Władysława Dziewulskiego.
13 I 1971
jubileusz XXV-lecia Wydziału Humanistycznego UMK;
19 I 1971
jubileusz XXV-lecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
27 I 1971
jubileusz XXV-lecia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK
jubileusz XXV-lecia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK;
30 I 1971
jubileusz XXV-lecia Biblioteki Głównej UMK;
30 IV 1971
minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński
minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński na budowie miasteczka uniwersyteckiego;
16 V 1971
Teleuniwersjada
drużyna UMK zwyciężyła w konkursie uniwersytetów zorganizowanym przez Radę Uczelnianą ZSP oraz radę Teleturniejów TVP w cyklu audycji pod nazwą „Teleuniwersjada”;
19 V 1971
Rektor UMK prof. Witold Łukaszewicz otrzymał medal UNESCO;
30 VI 1971
na Wydziale Humanistycznym UMK utworzono Zaoczne Zawodowe Studium w zakresie pedagogiki (3-letnie);
2 VII 1971
Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 132/71 w sprawie przesunięcia realizacji II etapu budowy Wydziału Biologii UMK na lata 1975-1980;
17 VIII 1971
na Wydziale Prawa i Administracji UMK utworzono Studium Administracyjne z prawem nadawania magistra administracji;
08 IX 1971
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK utworzono Zaoczne Studium Konserwacji Elementów Architektonicznych;
08 IX 1971
na Wydziale Humanistycznym UMK utworzono Zaoczne Studium Historii;
25-26 IX 1971
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Specjalizacji Archiwistycznej UMK;
01 X 1971
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK utworzono Zaoczne Studium Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej;
27 XI 1971
zatwierdzenie założeń techniczno-ekonomicznych Ośrodka Radioastronomii w Piwnicach;
1971
koszykarki AZS UMK zdobyły tytuł mistrzowski w odbywających się w Gdańsku drużynowych Mistrzostwach Polski Uniwersytetów.
19 I 1972
wizyta astronautów amerykańskich
wizyta astronautów amerykańskich (James Irwin, David Scott, Alfred Worden – załoga Apollo 15);
08 II 1972
w Kopenhadze odbył się chrzest statku m/s „Uniwersytet Toruński”. Matką chrzestną była prof. Wilhelmina Iwanowska;
III 1972
w Toruniu odbyły się Studenckie Konfrontacje Teatralne „Start-72”;
25 IV 1972
wizyta kosmonauty radzieckiego Aleksieja Jelisiejewa;
12-13 V 1972
odbyły się Juwenalia;
10 VI 1972
wizyta delegacji partyjno-rządowej Kuby z premierem Fidelem Castro;
07 VII 1972
na wniosek rektora UMK artysta plastyk mgr Andrzej Bortowski wykonał projekt odznaczenia doktora honoris causa UMK tzw. epitage (czyli biało-czerwoną szarfę z godłem UMK haftowanym złotą nicią) przyznawany wraz z dyplomem doktora honoris causa UMK;
21-24 IX 1972
na UMK odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna;
IX 1972
rozpoczęto budowę Ośrodka Radioastronomii w Piwnicach (zakończenie prac 30 VIII 1973);
28 X 1972
obchody 25-lecia AZS UMK;
XI 1972
montaż instalacji Stefana Knappa na frontonie Auli UMK
montaż instalacji Stefana Knappa na frontonie Auli UMK.
18 II 1973
obchody 500. rocznicy urodzin patrona uczelni – Mikołaja Kopernika. Uroczysta inauguracja Roku Kopernikowskiego w nowej auli uniwersyteckiej;
19 II 1973
UMK otrzymał insygnia dla prorektorów oraz 24 togi dla członków senatu przekazane przez Radę Naczelną Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług;
25 II 1973
wizyta kosmonauty radzieckiego Gieorgija Bieriegowoja;
25 III 1973
przenosiny zbiorów Biblioteki Głównej
przenosiny zbiorów Biblioteki Głównej z gmachu przy ul. Chopina 12/18 do nowo wybudowanego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach (zakończenie przeprowadzki 23 V);
18 IV 1973
z połączenia ZSP, ZSM i ZMW powstał – Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP, zakończył działalność w listopadzie 1982). Pierwszym przewodniczącym został Witold Koryciński;
12 V 1973
toruńska wyprawa w Andy Peruwiańskie
toruńska wyprawa w Andy Peruwiańskie zorganizowana staraniem Koła Toruńskiego Klubu Wysokogórskiego oraz UMK (trwała do 24 XI);
25 V 1973
zarządzenie dotyczące powstania utworzenia Podyplomowego Studium Archiwistyki;
09 VII 1973
prof. Wilhelmina Iwanowska (astronom) otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania);
10 VII 1973
prof. Aleksander Jabłoński (fizyk) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Windsor
prof. Aleksander Jabłoński (fizyk) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Windsor (Kanada);
01 IX 1973
oddano do użytku Akademicką Przychodnię Lekarską na Bielanach;
4-12 IX 1973
w Toruniu odbyły się dwa sympozja Nadzwyczajnego (Kopernikańskiego) Kongresu Unii Astronomicznej (pozostałe sesje w Warszawie);
07 IX 1973
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian, radziecki astronom; prof. Georgij Nikolajewicz Duboszin, radziecki astrofizyk; prof. Sir Martin Ryle, brytyjski radioastronom; prof. Harlan J. Smith, amerykański astronom; prof. Pol Swings, belgijski astrofizyk; prof. Kenneth O. Wright, kanadyjski astronom; prof. Antoni Zygmund, amerykański matematyk;
14-17 IX 1973
odbyły się Międzynarodowe Spotkania Studentów „Intercopernicalia 73” (koncerty, widowiska plenerowe, wystawy, pokazy filmowe);
01 X 1973
na UMK wznowiono studia na filologii germańskiej i pedagogice;
02 X 1973
uroczysta inauguracja roku akademickiego, tytuł doktora honoris causa UMK otrzymali: prof. Vittorio Carassiti, włoski chemik; prof. Peter Colotka, czechosłowacki prawnik; prof. Wilhelmina Iwanowska, astronom; prof. Aleksander Jabłoński, fizyk; prof. Jan Hendrik Oort, holenderski astronom; prof. Daniel Voigt, francuski chemik;
03 X 1973
przekazanie władzom Uczelni miasteczka akademickiego
uroczystość przekazania władzom Uczelni miasteczka akademickiego przez przedstawicieli Partii i Rządu PRL;
18 X 1973
prof. Wilhelmina Iwanowska otrzymała doktorat honorowy Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg (Kanada);
14 XI 1973
utworzono Muzeum Przyrodnicze UMK
utworzono Muzeum Przyrodnicze UMK (działalność wystawienniczą rozpoczęto w 1974 roku). Pierwszym kierownikiem został dr Wiesław Kokociński;
20 XII 1973
prof. Konrad Górski (historyk literatury polskiej) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego;
21 XII 1973
wizyta ministra spraw zagranicznych Rumunii George Macovescu na UMK.
07 II 1974
wizyta I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
wizyta I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka na UMK;
22 III 1974
teatr „Panoptykon” wystawił sztukę „Epifanie” wg Jamesa Joyce’a;
III 1974
wznowił działalność studencki klub „Od Nowa”;
23 IV 1974
uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego; do użytku przekazano nowo powstały budynek Radioastronomii w Piwnicach;
15 V 1974
przekazaniu spektrografu kanadyjskiego
ambasador Kanady w Polsce I. A. McCordic wziął udział w uroczystym przekazaniu spektrografu kanadyjskiego dla Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach;
23 V 1974
wizyta ministrów spraw zagranicznych krajów RWPG w Toruniu i na UMK;
V 1974
pod nazwą „Piernikalia” odbyły się Juwenalia;
06 VI 1974
wizyta delegacji partyjno-rządowej NRD na czele z I Sekretarzem Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Erichem Honeckerem;
25 VI 1974
Senat UMK zatwierdził wniosek o utworzeniu Katedry Socjologii na Wydziale Humanistycznym;
25 VI 1974
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Alfons Klafkowski, prawnik;
02 VII 1974
UMK otrzymało odznakę honorową za zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego;
9-13 IX 1974
odbył się zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich z udziałem Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego;
16 IX 1974
w Toruniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna;
24 IX 1974
w Toruniu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne.
08 I 1975
w Auli UMK zamontowano nowe organy koncertowe;
21 I 1975
Senat UMK zaopiniował wniosek o utworzeniu na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów archeologicznych;
24 I 1975
na Bielanach otwarto Klub Studencki „Imperial” (działał do roku 1995);
22 IV 1975
Senat UMK zaopiniował wniosek o utworzeniu na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowego Studium Administracji;
24 VI 1975
powstała Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie
powstała Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie; wyruszyła pierwsza Toruńska Wyprawa Polarna (trwała do 15 IX). Jej kierownikiem był prof. Jan Szupryczyński;
01 IX 1975
prof. Wiesław Woźnicki objął obowiązki rektora UMK
prof. Wiesław Woźnicki objął obowiązki rektora UMK na lata 1975-1978;
17 IX 1975
uchwałą Rady Państwa UMK został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy;
02 X 1975
Ministerstwo zaaprobowało wniosek UMK w sprawie ustanowienia medalu „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”;
09 X 1975
prof. Aleksander Jabłoński (fizyk) otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu Gdańskiego;
21 XI 1975
zmarł prof. Witold Łukaszewicz, rektor UMK (1965-1975);
1975
Wydział Prawa i Administracji UMK uzyskał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00