Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1956-1965

05 I 1956
obchody X-lecia UMK
uroczyste obchody X-lecia UMK. W czasie uroczystości Chór Akademicki UMK wykonał „Kantatę Jubileuszową” skomponowaną przez Jana M. Wieczorka. W ramach obchodów otwarto dwie wystawy, odbyły się imprezy sportowe oraz bal kostiumowy;
06-07 I 1956
z okazji X-lecia UMK w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona problemom współczesnego bibliotekarstwa;
29 II 1956
klub młodzieży UMK Kafe-Klub
otwarto pierwszy klub młodzieży UMK Kafe-Klub – działał w DS 1 (ul. Mickiewicza 2/4);
15 III 1956
żałobne posiedzenie Senatu UMK ku uczczeniu pamięci Bolesława Bieruta;
19 III 1956
zmarł prof. Ludwik Kolankowski
zmarł prof. Ludwik Kolankowski, pierwszy rektor UMK; odbył się uroczysty pogrzeb z pochodem przez miasto (22 III);
21 IV 1956
odbył się pierwszy zjazd Absolwentów Chemii UMK;
IV 1956
AZS UMK otrzymał nowy ośrodek sportowy przy ul. Mickiewicza 6/8;
09 V 1956
w Toruniu odbyła się Spartakiada X-lecia AZS UMK;
21 VIII 1956
mecz pomiędzy drużyną AZS UMK a drużyną Oxfordu
odbył się mecz pomiędzy drużyną AZS UMK a drużyną Oxfordu;
19 X 1956
w związku z wydarzeniami węgierskimi odbył się wiec pracowników i studentów UMK. Uchwalono rezolucję potępiającą przeciwników przemian, w tym władze państwowe;
20 X 1956
prof. Henryk Szarski został rektorem UMK
prof. Henryk Szarski został rektorem UMK na lata 1956-1959;
24 X 1956
wiec na Rynku Staromiejskim i pochód ulicami Torunia m. in. z wyrazami poparcia dla walczących Węgrów;
25 X 1956
depesza studentów UMK do studentów węgierskich z wyrazami solidarności;
05 XI 1956
w Collegium Maximum UMK (Dwór Artusa) odbył się wiec solidarnościowy z Węgrami;
08 XI 1956
studenci UMK zorganizowali zbiórkę dla Węgier zaatakowanych przez ZSSR. Na dachu domu studenckiego na znak solidarności zawieszono flagę węgierską;
23 XI 1956
powstało Koło Archiwistów;
30 XI 1956
na UMK powstał Związek Młodych Komunistów;
XI 1956
powstał Uniwersytecki Dyskusyjny Klub Filmowy. Inicjatorami jego powstania byli Lech Dubikajtis i Józef Tęcza;
XI 1956
na UMK powstał Klub Młodych Twórców Literackich (działał do 1959);
XI 1956
UMK otrzymał od władz miasta Pałac Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8, który był siedzibą Wydziału Sztuk Pięknych (do 2013);
1956
Na kanwie Uniwersyteckiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego z inicjatywy Mieczysława Lewandowskiego powstał Amatorski Klub Filmowy „Pętla” (od 1959: Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla”, działał do końca lat 80. XX w.). Pierwszym filmem nakręconym przez członków STKF „Pętla” był dokument „Toruńskie Pierniki”;
1956
ukazał się pierwszy tom „Zeszytów Naukowych UMK” – Biologia (drukowany poza UMK).
1 II 1957
na UMK powstała Instruktorska Drużyna Akademicka im. Leszka Domańskiego "Zeusa" (działała do VI 1962);
4 II 1957
zmarł prof. Bronisław Jamontt;
15 II 1957
powstał Uniwersytecki Komitet Pomocy Repatriantom (działał do 22 III 1960). Przewodniczącym był doc. Juliusz Czopek;
III 1957
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego upoważniło rektora UMK do powołania prof. Wojciecha Hejnosza na stanowisko organizatora reaktywowanego Wydziału Prawa;
12-14 V 1957
w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa Studentów Matematyki;
20 VIII 1957
przekształcenie Zespołu Katedr Historii UMK w Instytut Historii
przekształcenie Zespołu Katedr Historii UMK w Instytut Historii. Pierwszym dyrektorem został prof. Bronisław Włodarski;
1 X 1957
przy UMK utworzono Gospodarstwo Pomocnice typu „G” (stołówka i bufety), pierwszym kierownikiem został mgr Zdzisław Marzec;
X 1957
powstał „Student Klubo-Esperantysta” nazywany później Kołem Esperantystów przy UMK;
08-09 XI 1957
z inicjatywy KU ZSP na UMK odbył się „strajk głodowy” studentów zorganizowany w związku z podwyżką bonów obiadowych i zamknięciem tygodnika „Po prostu”. Głównym organizatorem strajku był Eugeniusz Synak, student filologii polskiej i działacz KU ZSP;
XI 1957
powstały nowe kluby: Studencki Foto-Klub i Studencki Jazz-Club;
XI 1957
antena cylindryczno-paraboliczna
uruchomienie w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pierwszej anteny cylindryczno-parabolicznej o wymiarach 12x26 m.;
13-14 XII 1957
odbył się Zjazd Absolwentów Historii.
10 II 1958
zarejestrowano Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu współtworzony przez profesorów UMK;
06 III 1958
początek badań radioastronomicznych w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach;
01 IV 1958
rozpoczęto wydanie osobnej wkładki do „Głosu Uczelni” pt. „Nowe Żagary” redagowanej przez Jerzego Włodzimierza Leszina;
03 IV 1958
zgoda na rozpoczęcie rekrutacji na Wydziale Prawa w roku akademickim 1958/1959. Na pierwszy rok przyjęto 90 studentów;
18 IV 1958
powstał Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa””. Pierwszym kierownikiem został Stefan Kościelecki;
2- 4 V 1958
w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Polonistycznej;
01 X 1958
oddano do użytku pierwszy z nowo wybudowanych domów studenckich na Osiedlu Centrum DS 3 (ul. Moniuszki 16/20);
04 X 1958
zjazd Absolwentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK;
04 X 1958
na Wydziale Prawa UMK restytuowano Koło Prawników; pierwszą przewodniczącą koła została Hanna Hejko-Porębska, kuratorem prof. Wojciech Hejnosz;
X 1958
ukazał się pierwszy numer studenckiego kwartalnika naukowego „Młoda Myśl” (do połowy 1960 ukazało się pięć zeszytów);
XII 1958
teleskop Schmidta-Cassegraina
na podstawie uchwały Komitetu Astronomii PAN w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach został umieszczony teleskop Schmidta-Cassegraina (uruchomiony 3 X 1962);
XII 1958
Studencki Punkt Usługowy „Małgosia”
powstał Studencki Punkt Usługowy „Małgosia” (następnie Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia”, działała do końca lat 80. XX w.);
XII 1958
zaczęto wydawanie Zeszytów Naukowych UMK. Redaktorem wydawnictw został prof. Rajmund Galon;
1958
powstała Stacja Limnologiczna w Iławie nad jeziorem Jeziorak.
14 I 1959
w Collegium Maximum odbył się „Bal Gałganiarzy”;
III 1959
na UMK powstało Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Pierwszym przewodniczącym był student Wydziału Prawa Wiesław Jarębski;
06 IV 1959
w Toruniu odbył się I Zjazd Polskiej Młodzieży Esperanckiej, współorganizowany przez Koło Esperantystów;
IV 1959
z inicjatywy studentów polonistyki powstał Studencki Teatrzyk Poezji (w 1962 przemieniony na Studencką Estradę Poezji);
3-5 V 1959
w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Naukowy Studentów Fizyki;
26 V 1959
prof. Stanisław Jaśkowski został rektorem UMK
prof. Stanisław Jaśkowski został rektorem UMK na lata 1959-1962;
10 VI 1959
prof. Bertil Lindblad
pierwszy oficjalny tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Bertil Lindblad (astronom, Szwecja);
11-14 IX 1959
w Toruniu odbył się XVI Zjazd Fizyków Polskich;
30 IX 1959
oddano do użytku nowo wybudowany akademik na Osiedlu Centrum DS 2 (ul. Mickiewicza 6/8);
1 X 1959
w trakcie inauguracji roku akademickiego 1959/60 w auli Collegium Maximum wręczono pierwsze w historii UMK insygnia dziekańskie. Insygnia dla dziekana Wydziału Prawa ufundowali absolwenci tego wydziału, dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu, a dla pozostałych Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii, Humanistycznego i Sztuk Pięknych - Rektorat UMK. Insygnia wg projektu Jerzego Hoppena wykonał mistrz Szarszewski ze Spółdzielni Pracy Zegarmistrzów, Złotników i Grawerów;
20 X 1959
koszykarze AZS UMK pokonali zespół B.E.A.C. (Węgry);
X 1959
w DS 2 otwarto nową siedzibę klubu studenckiego „Od Nowa”;
X 1959
koszykarze AZS UMK pokonali zespół Slavii Bratysława;
15 XI 1959
emisja pierwszej audycji Studenckiego Studia Radiowego;
XI 1959
powstał Klub Miłośników Muzyki Poważnej „Melomani” (przekształcony później w Klub „Pro Musica”);
XII 1959
z inicjatywy studentów Wydziału Humanistycznego powstał teatrzyk „Scena’59”, kierowany przez Stanisława Różyckiego i Jadwigę Adamowicz (działał do 1965);
1959
UMK otrzymał od władz miasta budynek przy ul. Mickiewicza 121, w którym mieściło się Studium Wojskowe przy UMK (do 1991). Obecnie znajduje się w nim Zakład Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych (od 2013).
4-5 IV 1960
na UMK odbyły się po raz pierwszy „Drzwi otwarte” dla uczniów szkół średnich;
6-8 V 1960
pierwsze Juwenalia Żaków Toruńskich
pierwsze Juwenalia Żaków Toruńskich;
V 1960
odbyła się „Toruniada” – centralne „Święto Sportu” Uczelni;
24 IX 1960
I Zjazd Absolwentów Polonistyki UMK
odbył się I Zjazd Absolwentów Polonistyki UMK;
X 1960
powstało Międzywydziałowe Koło Penitencjarne;
X 1960
studenci Wydziału Humanistycznego założyli teatrzyk pn. „Scena 59”;
23-24 XI 1960
uroczyste obchody XV-lecia UMK;
24 XI 1960
I Zjazd Absolwentów Biologii UMK
odbył się I Zjazd Absolwentów Biologii UMK;
1960
powstało Zawodowe Studium Administracyjne (kierownik doc. Zbigniew Zdrójkowski); UMK rozpoczęło kształcenie w systemie zaocznym.
I 1961
oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny dla pracowników UMK („Mądralin” przy ul. J. I. Kraszewskiego);
II 1961
powstał kabaret „Lutynek” (działający do II 1966). Jego twórcą był student prawa Wojciech Kowalczyk;
29 IV 1961
prof. Władysław Dziewulski, astronom
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Władysław Dziewulski, astronom;
V 1961
na UMK odbyło się Święto Sportu;
V 1961
powstała grupa fotografii artystycznej „Zero 61” (działała w latach 1961-1969);
IX 1961
spłonął akademik DS-1/b – barak przy ul. Mickiewicza 2/4, który od roku 1945 był w posiadaniu UMK;
X 1961
na UMK powstała Studencka Estrada Poetycka (działała do końca 1966);
X 1961
na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na UMK uruchomiono Zawodowe Studium Administracyjne;
XII 1961
na Wydziale Prawa UMK odbył się I Konkurs Krasomówczy;
1961
na UMK powstał Klub Myśli Politycznej działający przy KU PZPR;
1961
sekcja żeglarska AZS UMK
sekcja żeglarska AZS UMK zdobyła mistrzostwo AZS.
22-26 I 1962
na UMK przebywała delegacja bułgarskiego Konsomołu;
06 II 1962
zmarł prof. Władysław Dziewulski, jeden z twórców UMK;
10 V 1962
prof. Antoni Swinarski został rektorem UMK
prof. Antoni Swinarski został rektorem UMK na lata 1962-1965;
4-6 V 1962
odbyły się Juwenalia;
12 VI 1962
utworzono pierwsze studia zaoczne na UMK – Studium Zaoczne Historii. Kierownikiem został dr Adam Dygdała;
18 VI 1962
utworzono Studium Wieczorowe Chemii na UMK (rozpoczęło działalność 1 X). Pierwszym kierownikiem został Ernest Pischinger;
11 VII 1962
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Zygmunt Grodziński, zoolog;
X 1962
powstała Studencka Twórcza Grupa Fotograficzna „Rytm”;
1962
powstał Studencki Ośrodek Dyskusyjny „Publicum” działający przy ZSP UMK (do 1976);
1962
budynek starego młyna krzyżackiego
UMK otrzymał od władz miasta budynek starego młyna krzyżackiego przy ul. Przedzamcze 6A. W latach 1964-1993 mieścił się w nim magazyn Biblioteki Uniwersyteckiej.
1962
utworzono Stację Ekologii Roślin w Olku nad którą opiekę sprawował Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
23 III 1963
otwarto klub „Od Nowa” w Dworze Artusa (w 1983 przeniesiony do budynku na Bielanach przy ul. Gagarina 37a);
16 IV 1963
prof. Tadeusz Czeżowski
prof. Tadeusz Czeżowski, wraz z rodziną, odznaczony został medalem Yad Vashem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”;
28 IV-2 V 1963
odbyły się Toruńskie Dni Kultury Studenckiej, w czasie których zaprezentowały się kluby i zespoły artystyczne UMK;
18 VI 1963
Senat UMK przyjął uchwałę o lokalizacji miasteczka uniwersyteckiego przy ul. Bielańskiej;
VI 1963
po wznowieniu studiów prawniczych UMK opuściło pierwszych 69 magistrów prawa;
25-28 IX 1963
Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna
w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Luminescencyjna;
IX 1963
Międzynarodowy Zjazd Geografów
w Toruniu odbył się Międzynarodowy Zjazd Geografów;
29 X 1963
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Raluca Ripan, rumuński chemik.
10 I 1964
na UMK odbyły się Dni Kuby;
20 I 1964
oddano do użytku drugi budynek mieszkalny dla pracowników UMK („Skandalin” przy ul. I. Krasińskiego 59);
1 IV-31 VII 1964
opracowywano koncepcję urbanistyczną budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach;
15 V 1964
w Toruniu odbył się finał Spartakiady UMK;
16 V 1964
prof. Jan Pieter Bakker
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Jan Pieter Bakker, holenderski geograf;
04 VI 1964
na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zostało uruchomione Zaoczne Studium Prawnicze;
23 IX 1964
zmarł prof. Karol Koranyi, rektor UMK (1948-1951);
02 X 1964
wręczenia pierścienia rektorowi UMK prof. Antoniemu Swiniarskiemu
uroczystość wręczenia pierścienia rektorowi UMK prof. Antoniemu Swiniarskiemu ufundowanego przez miasto Toruń;
8-14 XI 1964
na UMK odbył się Tydzień Kół Naukowych;
10-17 XI 1964
na UMK pod hasłem „Nasza wiedza i kwalifikacje – Ziemi Bydgoskiej” odbył się Tydzień Studenta;
XII 1964
powstało Koło Pracowników UMK działające przy komitecie Miejskim Stronnictwa Demokratycznego (SD). Pierwszym przewodniczącym był dr Witold Armon (od 1980 Uczelniany Komitet SD);
1964
dom studencki na Osiedlu Centrum DS 6
oddano do użytku nowo wybudowany dom studencki na Osiedlu Centrum DS 6 (ul. Słowackiego 1/3).
25 I 1965
rektor UMK prof. Antoni Swinarski otrzymał Legię Honorową;
31 I 1965
na mocy Zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zostało uruchomione Studium Nauk Politycznych;
I 1965
na UMK odbyła się Szopka Uniwersytecka;
I 1965
powstał „Klub Morski”, który przez wiele lat mieścił się na parterze w DS 3 (przy ul. Moniuszki 16/20; działał do początku lat 90. XX w.). Pierwszym kierownikiem był Jerzy Gruss;
20 III 1965
klub STKF „Pętla”
w Toruniu odbył się Ogólnopolski Festiwal Studenckich Filmów Amatorskich. Pierwszą nagrodę otrzymał klub STKF „Pętla”;
24 III 1965
tytuł doktora honoris causa UMK otrzymał prof. Dymitr Sergiejewicz Lichaczow, slawista;
08 IV 1965
uruchomiono pierwsze podyplomowe studia na UMK – Podyplomowe Studium Etnografii (od 1994 Etnologii);
10 V 1965
główny architekt województwa bydgoskiego inż. arch. Juliusz Wilski przyjął projekt rozbudowy UMK;
11 V 1965
prof. Witold Łukaszewicz został rektorem UMK
prof. Witold Łukaszewicz został rektorem UMK na lata 1965-1975;
12 V 1965
zmarł prof. Tymon Niesiołowski;
VI 1965
Senat UMK przyjął projekt rozbudowy uniwersytetu;
31 VIII 1965
przekazanie władzy rektorskiej prof. Witoldowi Łukaszewiczowi
przekazanie władzy rektorskiej prof. Witoldowi Łukaszewiczowi;
09 IX 1965
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o budowie miasteczka uniwersyteckiego na Osiedlu Bielany;
16 IX 1965
umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Rostocku (NRD);
17-19 IX 1965
Zjazd Absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
18 IX 1965
powstała multimedialna grupa twórcza „Krąg” złożona ze studentów i absolwentów WSzP UMK (działała do połowy lat 70. XX w.);
13 X 1965
wybrano pierwszego laureata konkursu na najlepszego studenta UMK – Jan Pakulski (otrzymał statuetkę Srebrnego Kopernika);
31 X 1965
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Ferrarze
umowa o współpracy pomiędzy UMK a Uniwersytetem w Ferrarze;
16 XI 1965
zmarł prof. Stanisław Jaśkowski, rektor UMK w latach 1959-1962;
XI 1965
powstał Międzyuczelniany Oddział PTTK z siedzibą na UMK;
04 XII 1965
obchody XX-lecia UMK
uroczyste obchody XX-lecia UMK;
12 XII 1965
na UMK powstał Uczelniany Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). Pierwszym prezesem był Adam Szczęsny;
1965
koszykarki AZS UMK awansowały do I ligi;
1965
UMK rozpoczyna kształcenie na studiach podyplomowych;
1965
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy AZS UMK w Bachotku
rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego AZS UMK w Bachotku k. Brodnicy (zakończona w 1969);
1965
UMK otrzymał od władz miasta lewe skrzydło budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (później Urzędu Wojewódzkiego) przy Placu Armii Czerwonej 2a (ob. Plac Teatralny 2a), które otrzymało nazwę Collegium Novum i było siedzibą Instytutu Historii i Archiwistyki (do 30 września 2009) oraz Instytutu Ekonomii (1969-1990);
1965
Studenckie Koło Fizyków zorganizowało w Toruniu Ogólnopolski Zjazd Fizyków.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00