Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Doktoraty i Habilitacje

Baza Doktoraty i Habilitacje zawiera podstawowe dane o osobach, które na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika obroniły doktoraty i habilitacje, tematach ich prac, promotorach, recenzentach oraz katedrach i zakładach, w których dysertacje powstały.

Na UMK pierwsza rozprawa doktorska mgr Ireny Sławińskiej, z Wydziału Humanistycznego, odbyła się 6 maja 1946 r. Promotorem pracy był historyk literatury prof. Konrad Górski. Pierwszą habilitację dr. Witolda Sylwanowicza, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, przeprowadzono 15 lipca w 1946 r.

W latach 2014-2016 prowadzone były prace nad migracją danych z Bazy Doktoraty i Habilitacje do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), do którgo przeniesiono 3194 rekordy (w tym 2568 rekordów doktoratów i 626 rekordów habilitacji). W roku 2017, związku z tym, że USOS nie jest przystosowany do potrzeb archiwalnych, podjęto decyzję by dane dotyczące doktoratów obronionych na UMK nadal były wprowadzane do Bazy Doktoraty i Habilitacje. W chwili obecnej wspomniana baza liczy 3845 rekordów (stan na 31 lipca 2019)..


Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00