Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Album Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Baza obejmuje zbiór fotografii (od 1946 roku) dotyczących różnych aspektów dziejów toruńskiej almae matris. Pełni funkcję elektronicznego inwentarza. Funkcjonuje w niej rozbudowana sygnatura, na którą składa się: numeru archiwum, numeru zespołu, numeru tematu oraz ciągła numeracja obrazu mająca na celu wykazanie wielkości zbioru fotografii w Archiwum UMK. Pozostałe pola zostały odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane do zbioru fotografii archiwum. Baza powstała w oparciu o obowiązujące wskazówki metodyczne dotyczące opracowania fotografii (Decyzja Nr 8 NDAP z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych).

Całość materiałów fotograficznych pogrupowano według zamieszczonego poniżej schematu rzeczowo-chronologicznego na:

 1. Inauguracje roku akademickiego
 2. Wizerunki pracowników UMK
 3. Budynki
 1. Życie studenckie
W przygotowaniu:
 1. Jubileusze pracowników
 1. Współpraca z innymi jednostkami
 2. Zakłady i pracownie naukowe
 3. Posiedzenia Senatu UMK
 4. Doktoraty honoris causa
 5. Wizyty i spotkanie
 6. Konferencje i sympozja naukowe
 7. Uroczystości pogrzebowe
 8. Fotograficzne archiwum redakcji "Głosu Uczelni"
 9. Studencka Agencja Fotograficzna

Baza jest w trakcie opracowania. Obecnie baza liczy 2782 rekordy (stan na 31 grudnia 2018).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00