Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Absolwent UMK / Baza Archiwum danych spoza USOS

Baza Absolwent powstała ok. 2000 roku w związku z koniecznością wydawania dokumentów i zaświadczeń dla ZUS na podstawie akt studenckich znajdujących się w zasobie Archiwum UMK. Była sukcesywnie rozbudowana i uzupełniana. Zawierała informacje o absolwentach naszej uczelni, tematach ich prac magisterskich, promotorach, recenzentach, czy zakładach i katedrach, w których powstały. W początkach 2013 roku rozpoczęto prace nad przenoszeniem danych z bazy Absolwent do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W momencie zamknięcia 30 czerwca 2013 r. baza Absolwent liczyła 121495 rekordów. Od 1 lipca 2013 roku wszystkie dane dotyczące absolwentów UMK, którzy ukończyli studia przed rokiem 2006 wprowadzane są do Bazy Archiwum danych spoza USOS. Obecnie baza liczy 45 786 rekordów (stan na 31 grudnia 2018).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00