Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Absolwent UMK / Baza Archiwum danych spoza USOS

Baza Absolwent powstała ok. 2000 roku w związku z koniecznością wydawania dokumentów i zaświadczeń dla ZUS na podstawie akt studenckich znajdujących się w zasobie Archiwum UMK. Była sukcesywnie rozbudowana i uzupełniana. Zawierała informacje o absolwentach naszej uczelni, tematach ich prac magisterskich, promotorach, recenzentach, czy zakładach i katedrach, w których powstały. W początkach 2013 roku rozpoczęto prace nad przenoszeniem danych z bazy Absolwent do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). W momencie zamknięcia 30 czerwca 2013 r. baza Absolwent liczyła 121495 rekordów. Od 1 lipca 2013 roku wszystkie dane dotyczące absolwentów UMK, którzy ukończyli studia przed rokiem 2006 wprowadzane są do Bazy Archiwum danych spoza USOS. W chwili obecnej baza liczy 45 574 rekordy (stan na 31 grudnia 2017 r.).

Baza jest dostępna tylko dla pracowników Archiwum UMK ze względu na Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 (wraz z późniejszymi zmianami).

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00