Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Podstawa prawna i zadania Archiwum

Archiwum UMK funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  PDF pobierz dokument
 2. Regulamin organizacyjny Archiwum UMK  PDF pobierz dokument
 3. Przepisy kancelaryjno-archiwalne i rzeczowy jednolity wykaz akt obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Do podstawowych zadań AUMK należy prowadzenie działalności:

ARCHIWALNEJ

 • współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi uczelni w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz przygotowania jej do przekazania do Archiwum UMK,
 • przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) z jednostek i komórek organizacyjnych UMK, a także prowadzenie ich ewidencji,
 • przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie przejętej dokumentacji,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

 • praktyk archiwalnych dla studentów kierunku archiwistyki i zarządzania dokumentacją,
 • historii nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • opracowywanie i redagowanie wydawnictw dotyczących dziejów Uczelni, jego pracowników i absolwentów.

INFORMACYJNO-DOKUMENTACYJNEJ

 • popularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych znajdujących się w zasobie AUMK poprzez organizowanie wystaw, prezentacji, prelekcji, odczytów,
 • wywoływanie źródeł m. in. nagrywanie wywiadów i wspomnień pracowników Uniwersytetu.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00