Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Rada Archiwum
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Sokala (Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK)
Członkowie:
dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK
dr hab. Marlena Jabłońska
mgr Barbara Mikulska

Kadencja Rady trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym kierownik i zastępca kierownika Archiwum. W posiedzeniach mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00