Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Jednostki i komórki nadzorowane przez poszczególnych pracowników Archiwum
Lic. Magda Banna
 1. Biuro Prasowe
 2. Gimnazjum i Liceum Akademickie
 3. Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska
 4. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 5. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego
 6. Ośrodki Szkoleniowo-Wypoczynkowe w Bachotku i Rowach
 7. Pełnomocnik rektora ds. modernizacji obiektów uniwersyteckich
 8. Rzecznik Akademicki
 9. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej
 10. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
mgr Paulina Bunkowska
Wydziały:
 1. Wydział Humanistyczny (akta ogólne i studenckie)
 2. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (akta ogólne i studenckie)
 3. Wydział Nauk Historycznych (akta ogólne i studenckie)
Pozostałe komórki:
 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 2. Archiwum UMK
 3. Biblioteka Uniwersytecka
 4. Biuro Programów Międzynarodowych
 5. Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
 6. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 7. Dział Finansowy
 8. Dział Księgowości
 9. Dział Organizacji
 10. Dział Płac
 11. Dział Socjalny
 12. Dział Spraw Pracowniczych
 13. Działu Międzynarodowych Projektów Badawczych
 14. Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu – inLAB
 15. Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania
 16. Samodzielne Stanowisko Pracy – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 17. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno-Finansowych
 18. Sekretariat Ogólny
mgr Bożena Kierzkowska
Wydziały:
 1. Wydział Chemii (akta ogólne i studenckie)
 2. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (akta ogólne i studenckie)
 3. Wydział Matematyki i Informatyki (akta ogólne i studenckie)
 4. Wydział Prawa i Administracji (akta ogólne i studenckie)
Pozostałe komórki:
 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
 2. Biuro Rektora
 3. Biuro Zamówień Publicznych
 4. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier)
 5. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera
 6. Centrum Promocji i Informacji UMK
 7. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta
 8. Dział Inwentaryzacji
 9. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego
 10. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
 11. Regionalne Studium Edukacji Informatycznej WMiI
 12. Samodzielna Sekcja ds. Studentów Niepełnosprawnych
 13. Stowarzyszenie Absolwentów UMK
 14. Studenckie Koła Naukowe
 15. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 16. Uczelniana Rada Samorządu Doktoranckiego
 17. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
mgr Weronika Krajniak
Wydziały:
 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (akta ogólne i studenckie)
 2. Wydział Nauk Pedagogicznych (akta ogólne i studenckie)
 3. Wydział Sztuk Pięknych (akta ogólne i studenckie)
 4. Wydział Teologiczny (akta ogólne i studenckie)
Pozostałe komórki:
 1. Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
 2. Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji
 3. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 4. Dział Kształcenia
 5. Dział Nauki
 6. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 7. Dział Współpracy z Zagranicą
 8. Dział Zaopatrzenia i Transportu
 9. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT)
 10. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy – Rzecznik Patentowy
 12. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
 13. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 14. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI)
 15. Wydawnictwo Naukowe UMK
 16. Uniwersytecka Księgarnia Naukowa
mgr Jacek Waliszewski
Wydziały:
 1. Wydział Nauk o Ziemi (akta ogólne i studenckie)
 2. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (akta ogólne i studenckie)
 3. Wydział Filologiczny (akta studenckie i ogólne i studenckie)
Pozostałe komórki:
 1. Dział Aparatury Naukowej
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
 4. Dział Inwestycyjno-Energetyczny (z Sekcjami: Energetyczną, Remontową i Techniczną)
 5. Dział Spraw Obronnych
 6. Dział Szkoleń BHP
 7. Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
 8. Głos Uczelni
 9. Hotel Uniwersytecki
 10. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.
 11. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów
 12. NSZZ Solidarność
 13. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 14. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
 15. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (w tym: AZS UMK)
 16. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) + TV UMK
 17. Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
 18. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
 19. Zespół Radców Prawnych
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00