Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Jednostki i komórki nadzorowane przez poszczególnych pracowników Archiwum
mgr Bożena Kierzkowska
Wydziały:
 1. Wydział Chemii,
 2. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 3. Wydział Matematyki i Informatyki,
 4. Wydział Prawa i Administracji,
 5. Centrum Weterynarii.
Pozostałe komórki jednostki administracyjne:
 1. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa",
 2. Biuro Rektora,
 3. Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera,
 4. Dział Inwentaryzacji,
 5. Dział Promocji i Informacji UMK,
 6. Dział Zamówień Publicznych,
 7. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK (Biuro Karier),
 8. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego,
 9. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO),
 10. Samorząd Doktorantów UMK,
 11. Samorząd Studencki UMK,
 12. Stowarzyszenie Absolwentów UMK,
 13. Studenckie Koła Naukowe,
 14. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 15. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.
mgr Weronika Krajniak
Wydziały:
 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 2. Wydział Nauk Pedagogicznych,
 3. Wydział Sztuk Pięknych,
 4. Wydział Teologiczny.
Akta pozostałych jednostek i komórek:
 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 2. Dział Kształcenia,
 3. Dział Nauki,
 4. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich,
 5. Dział Współpracy Międzynarodowej,
 6. Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 7. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT),
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy – Rzecznik Patentowy,
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Patentowej i Normalizacji,
 10. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu,
 11. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO),
 12. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności,
 13. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI),
 14. Wydawnictwo Naukowe UMK,
 15. Zespół Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
mgr Jacek Waliszewski
Wydziały:
 1. Wydział Filologiczny,
 2. Wydział Nauk o Ziemi,
 3. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:
 1. Dział Aparatury Naukowej,
 2. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
 3. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 4. Dział Inwestycyjny,
 5. Dział Remontów,
 6. Dział Spraw Obronnych,
 7. Dział Szkoleń BHP,
 8. Dział Techniczny,
 9. Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów,
 10. NSZZ Solidarność,
 11. Samodzielne Stanowisko Pracy – Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia,
 12. Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców,
 13. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (w tym: AZS UMK),
 14. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) + TV UMK,
 15. Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.,
 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP),
 17. Zespół Radców Prawnych.
mgr Artur Wójtowicz
Wydziały:
 1. Wydział Humanistyczny,
 2. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 3. Wydział Nauk Historycznych.
Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne:
 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 2. Archiwum UMK,
 3. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
 4. Dział Energetyczny,
 5. Dział Finansowy,
 6. Dział Księgowości,
 7. Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych,
 8. Dział Organizacji,
 9. Dział Socjalny,
 10. Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00